Hyppää sisältöön

Ammattikorkeakouluopinnot Raahessa

AMK-opinnot Koulutuskeskus Brahessa

Koulutuskeskus Brahe tekee yhteistyötä Kajaanin ammattikorkeakoulun kanssa käynnissä oleviin AMK-opintoihin liittyen. Raahe on myös toisen asteen ja korkeakoulutuksen yhteistyön edelläkävijä ja lähtenyt kehittämään yhteistyötä monikampus-alustamallin avulla. Monikampusmallissa seutukunnan elinvoimaa palvelevat korkeakoulualoitukset pyritään tuomaan alueelle olemassa olevaa toisen asteen koulutusinfraa hyödyntäen, ja polku- ja väyläopinnot rakennetaan kaikista opetettavista aloista.

Tutustu monikampusmalliin​​​​​​​

Käynnissä olevat AMK-opinnot

Parhaillaan Raahessa on käynnissä neljä eri AMK-koulutusta sekä monimuotototeutuksena että päiväopetuksena.

Konetekniikka: insinööri (AMK), päiväopetus (käynnistyi syksyllä 2020)
Konetekniikan insinöörikoulutuksessa koulutus on käytännönläheistä ja siinä pääse perehtymään tuotantoprosessien suunnitteluun, toimintaan ja hallintaan alusta aina tuotteen valmistumiseen saakka. Koulutuksessa opiskellaan robotiikan, koneälyn ja automaation soveltamista teollisuudessa sekä tehdään konkreettisia töitä, toimeksiantoja ja tuotteita yhteistyössä yritysten kanssa. Koulutuksessa opiskellaan perustietoja myös matemaattis-luonnontieteellisissä aineissa, tietotekniikassa ja teollisuuden eri ammattiaineissa.

Peliala, tietojenkäsittely: tradenomi (AMK), päiväopetus (käynnistyi syksyllä 2020)
Pelialan opinnoissa opiskellaan peliohjelmoinnin, peligrafiikan tai pelituottamisen osa-alueilla. Pelialan koulutuksen tavoitteena on pelien kehittämisen erikoisosaamisen kehittäminen. Pelialan ammattilaiseksi opiskelleista voi tulla asiantuntija pelinkehitystiimiin tai erilaisiin peli- ja ohjelmistokehityksen koulutus-, suunnittelu- ja kehittämistehtäviin.

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka: insinööri (AMK), monimuotokoulutus (käynnistyi keväällä 2018 ja syksyllä 2020)
Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan insinöörikoulutuksessa perehdyt erityisesti rakennustuotantoon, korjausrakentamiseen, rakennetekniikkaan ja kiinteistöjen kunnossapitosuunnitteluun. Koulutus antaa kaikille opiskelijoille laajat rakennustuotannon sekä kiinteistönpidon johto-, suunnittelu- ja kehitystehtäviin liittyvät perustaidot, joita opiskelija voi syventää vaihtoehtoisten ammattiopintojen kautta.

Konetekniikka: insinööri (AMK), monimuotokoulutus (käynnistyi keväällä 2019)
Ensimmäinen Kajaanin ammattikorkeakoulun järjestämä AMK-koulutus Raahessa oli konetekniikan insinöörikoulutus, joka käynnistyi tammikuussa 2019. Koneinsinöörikoulutuksen käynnistämistä varten tehtiin kyselytutkimus koneinsinöörien tarpeesta Raahen talousalueella tulevina vuosina. Seutukunnassa toimivien yritysten mukaan Raahen talousalueen kone- ja metallialan yrityksissä tarvitaan arviolta 120 uutta koneinsinööriä lähivuosina (lähde: Koulutuskeskus Brahen, Raahen kaupungin ja Raahen kauppakamariosaston toteuttama selvitystyö).

Ajankohtaista

23.7.2020

Syksyn opintojen aloitus Koulutuskeskus Brahessa / koronatiedote opiskelijoille

Tervetuloa opiskelemaan! Opintonsa aloittavat opiskelijat ovat saaneet kesällä kutsukirjeen, jonka yhteydessä on annettu ohjeet opintojen aloituksesta. Toimi annettujen ohjeiden mukaisesti ja saavu oppilaitokseen kutsukirjeessä ilmoitettuna ajankohtana. Jatkavien opiskelijoiden osalta jokainen vastuuopettaja on tiedottanut / tiedottaa, miten opinnot jatkuvat syksyllä 2020.