Hyppää sisältöön

In English

Sairaanhoitaja (AMK)

Onko ihmisten terveys ja hyvinvointi lähellä sinun sydäntäsi? Haaveiletko merkityksellisestä työstä, jota riittää myös tulevaisuudessa? Kaikki KAMKista valmistuneet sairaanhoitajat ovat työllistyneet. 

Seuraavaa hakuaikaa tähän koulutukseen ei ole vielä ilmoitettu.

Koulutuksen sisältö

Milloin: koulutus alkaa syksyllä 2024
Missä: monimuoto-opetuksena, osassa opintoja läsnäolovelvoite
Mitä: koulutuksen laajuus on 210 opintopistettä, mikä vastaa noin 3,5 vuoden opiskeluaikaa

Sairaanhoitajan ammatti on ihmisläheinen ja monipuolinen ja sairaanhoitajaksi valmistuneet voivat työskennellä Suomen lisäksi muissakin EU-maissa. Sairaanhoitajan työssä sinulta edellytetään halua ja kykyä toimia ihmisten kanssa, oma-aloitteisuutta, suvaitsevaisuutta ja kykyä itsenäiseen työskentelyyn. Opintojen aikana saat valmiudet potilaan ja perheiden kohtaamiseen, hoidon suunnitteluun, terveyden edistämiseen sekä hoitotyössä tarvittavaan päätöksentekoon.

Ammattiopinnot koostuvat terveyden edistämisen, sisätauti-kirurgisen hoitotyön, perhehoitotyön, ikääntyneiden hoitotyön ja kotihoidon, palliatiivisen hoidon sekä mielenterveys- ja päihdeasiakkaan hoitotyön opinnoista. Tutkimus, kehittämis- ja innovaatiosaamisen moduulissa opiskellaan tutkimus- ja kehittämistoimintaan ja johtamiseen liittyviä opintoja.

Voit mahdollisuuksiesi mukaan työskennellä opiskelun ohessa. Opiskelijan työhön sisältyy muun muassa etä- ja itsenäistä opiskelua, ryhmässä ja tiimeissä opiskelua, verkko-opintoja, harjoittelujaksoja sekä tutkimus- ja kehittämistoimintaa. Opiskelussa opiskelija itse on aktiivinen toimija ja oppija. Tänä päivänä erilaiset teknologiset ratkaisut ovat osa sairaanhoitajan työtä. Pääset tutustumaan myös näihin jo opintojesi aikana. Monimuotokoulutuksessa teoriaopintoja suoritetaan lähi- ja/tai etäopiskeluna yleensä 2–4 päivänä kuukaudessa.

Askarruttaako hakemiseen liittyvät asiat?

Ota yhteyttä KAMKin hakijapalveluihin:
hakijapalvelut@kamk.fi, 040 654 8475
 

Aiemmat opiskeluryhmät

Koulutus on käynnistynyt Raahessa aiemmin 2021 (monimuoto).