Hyppää sisältöön

In English

Väylä- ja polkuopinnot korkea-asteelle

Koulutuskeskus Brahen kaikille koulutusaloille rakennetaan polku- ja väyläopinnot yhteistyökorkeakouluihin.

Oulun ammattikorkeakoulun Oamk Highway -väylät

Tekniikan väyläopinnot suorittamalla saat opiskeluoikeuden seuraaviin tutkintoihin:  

 • Insinööri (AMK), Energia- ja ympäristötekniikka  
 • Insinööri (AMK), Konetekniikka  
 • Insinööri (AMK), Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka  
 • Insinööri (AMK), Sähkö- ja automaatiotekniikka  
 • Insinööri (AMK), Talotekniikka
 • Rakennusmestari (AMK), Rakennusalan työnjohto 

Informaatioteknologia-väylä:  

 • Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka  
 • Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely 

Luonnonvara-alan väylä: 

 • Agrologi – maaseutuelinkeinot 

Miten hakeudun opintoihin: Ole ensin yhteyksissä omaan opinto-ohjaajaasi Brahessa. Ilmoittautuminen korkeakouluopintoihin pitää kuitenkin tehdä itse. Raahessa opiskelevana (tekniikan, palvelujen ja luovat alat) saat väyläopiskelijana tarvittaessa matematiikan ja fysiikan opetusta. Matematiikan kurssi opetetaan Oamkin tavoitteiden mukaisesti. Halutessaan highway-opinnot voi tehdä myös täysin itsenäisesti.

Lue Highway-väyläopinnoista Oamkin sivuilta

Kajaanin ammattikorkeakoulun KAMKstart -väylät

KAMKstart on Kajaanin ammattikorkeakoulun opintokokonaisuus, jonka suorittamalla sinulla on mahdollisuus varmistaa ammatillisesta koulutuksesta valmistumisen jälkeinen opiskelupaikka Kajaanin ammattikorkeakoulussa. KAMKstart-opinnoissa opiskelija suorittaa 15 opintopistettä haluamaltaan alalta samaan aikaan toisen asteen opintojen kanssa tai enintään vuosi 2. asteelta valmistumisen jälkeen. Opiskelija voi hakea erillishaussa Kajaanin ammattikorkeakouluun, kun hän on suorittanut vaaditut opinnot ja valmistuu viimeistään hakukeväänä toisen asteen oppilaitoksesta.

KAMKstart Insinööriksi -väylä

KAMKstart Insinööriksi -väyläopinnot suorittamalla saat opiskeluoikeuden seuraaviin insinööritutkintoihin:

 • Insinööri (AMK), Konetekniikka
 • Insinööri (AMK), Tieto- ja viestintätekniikka
 • Insinööri (AMK), Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka 

KAMKstart liiketaloustradenomi -väylä 

KAMKstart restonomi -väylä 

KAMKstart sairaanhoitaja/terveydenhoitaja -väylä 

KAMKstart sosionomi -väylä 

KAMKstart liikunnanohjaaja -väylä

Miten hakeudun opintoihin: Ole ensin yhteyksissä omaan opinto-ohjaajaasi Brahessa ja sovi asiasta hänen kanssaan ennen ilmoittautumista opintoihin. Lisätietoa saat osoitteesta hakijapalvelut@kamk.fi.

Lue KAMKstartista KAMK:n sivuilta

Centrian vauhtiväylät

Vauhtiväylän kautta voit hakeutua Centriaan opiskelemaan tekniikan ja liiketalouden koulutusaloille. Suoritettuasi toisen asteen tutkinnon sekä vaaditun määrän (16-20 op) koulutusalan opintoja ammattikorkeakoulussa voit hakea Centrian tutkintokoulutukseen osallistumatta valintakokeeseen.

Liiketalouden vauhtiväylä

Vauhtiväylän kautta opiskelija voi hakeutua Centriaan Kokkolan suomenkieliseen liiketalouden koulutukseen tai englanninkielisiin BBA-opintoihin. Vauhtiväyläopinnoilla voi hakea päivätoteutuksiin.

Tekniikan vauhtiväylä

 • Konetekniikka
 • Prosessi- ja materiaalitekniikka, kemiantekniikka
 • Sähkö- ja automaatiotekniikka
 • Tuotantotalous

Tietotekniikan vauhtiväylä

Vauhtiväylän kautta opiskelija voi hakeutua Centriaan opiskelemaan tieto- ja viestintätekniikkaa sekä suomenkielisiin että englanninkielisiin ohjelmiin.

Miten hakeudun opintoihin: Ennen hakeutumista vauhtiväyläopintoihin opiskelijan tulee keskustella opintojen aloittamisesta oman opinto-ohjaajansa kanssa. Vauhtiväyläopinnot ovat pääasiallisesti täysin verkossa suoritettavia opintoja.

Lue Vauhtiväylästä Centrian sivuilta

Lapin ammattikorkeakoulun kuvataiteen korkeakouluopintojen väylä

Mediakeskus Lybeckerin opiskelijat voivat hakeutua opiskelemaan Lapin ammattikorkeakoulun kuvataiteilija (AMK) -opintoihin. Lapin amk:n kuvataiteen opinnot painottuvat erityisesti digitaaliseen taiteeseen. Väyläopinnoissa suoritetaan 15 op kuvataiteen opintoja Lapin ammattikorkeakouluun. Niiden ja ammatillisen perustutkinnon suorittamisen jälkeen on mahdollista päästä tutkinto-opiskelijaksi ilman valintakoetta.

Miten hakeudun opintoihin: Ole yhteydessä luovien alojen opinto-ohjaajaan, jos haluat hakea kuvataiteilijan väylälle. Opinto-ohjaajan kanssa käydyn keskustelun jälkeen voit ilmoittautua opintoihin mukaan. Opinto-ohjaaja ilmoittaa väyläopintoihin hakevat opiskelijat ammattikorkeakoululle.

Lue kuvataiteen väyläopinnoista Lapin AMK:n sivuilta

Kemiantekniikan syväväylä korkeakouluun

Koulutuskeskus Brahen laboratorioala ja Centria-ammattikorkeakoulu ovat luoneet väyläopinnot, joissa opiskelija suorittaa laborantin ammatillisten opintojen aikana ammattikorkeakoulun kemiantekniikan kursseja. Suoritetut opinnot hyväksiluetaan ammattikorkeakoulussa.

Erityistä kemiantekniikan syväväylässä on se, että se tarjoaa väylän yliopistoon asti. Centrialla on olemassa valmis polku kemiantekniikan amk-opinnoista yliopisto-opintoihin.

Ammatillisiin opintoihin kuuluvat opintopaketit suoritetaan monimuotototeutuksina. Ne sisältävät suoraan 21 opintopistettä Centrialle ja 15 osaamispistettä, jotka sisältyvät ammatillisiin opintoihin Brahessa. Centrian väyläopinnot ovat algebra 3 op, geometria 3 op, kestävä ekologia 3 op, kemian perusteet 6 op ja orgaaninen kemia 6 op. Kemian perusteisiin ja orgaaniseen kemiaan kuuluvat laboratoriotyöt voi suorittaa Brahessa, mutta niistä on laadittava Centrian ohjeistuksen mukainen raportti.

Polku pelialan korkeakouluopintoihin 

Mediakeskus Lybeckerillä voit opiskella peligraafikoksi media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinnossa ja suorittaa samalla 60 opintopistettä AMK-opintoja Kajaanin ammattikorkeakouluun. Hyvällä opintomenestyksellä suoritetut opinnot avaavat mahdollisuuden hakeutua Kajaanin ammattikorkeakouluun ilman valintakoetta. Ylioppilaille ja aiemman ammatillisen tutkinnon omaaville opintoaika on 2 vuotta (peruskoulupohjaiset 3 vuotta), jonka jälkeen ammattikorkeakouluopinnot kestävät noin 2,5 vuotta. Opintojen jälkeen voit työllistyä erilaisiin pelialan tai mainosalan työtehtäviin.

Miten hakeudun opintoihin: Polkuopintojen suorittaminen on mahdollista osana media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkintoa ja mahdollisuudesta kerrotaan kaikille perustutkinto-opiskelijoille, jotka opiskelevat animaatio- ja pelialaa.

Mihin korkeakouluopintoihin polku johtaa:
Tradenomi, tietojenkäsittely (peliala) Kajaanin amk, Kajaani