Hyppää sisältöön

In English

Kielitaidon arviointi

Koulutuskeskus Brahessa opetus- ja tutkintokieli on suomi. Opiskelijalla tulee olla riittävä suomen kielen taito. Jos äidinkielesi on muu kuin suomi eikä kielitaitoasi voida muuten todentaa, saat kutsun suomen kielen kokeeseen.

Kielitaidon osoittaminen ja kielikoe

Jos äidinkielesi ei ole suomi eikä todistusta riittävästä kielitaidosta ei ole, pitää tehdä kielikoe. Kielikoe tehdään paikan päällä Koulutuskeskus Brahessa, ei etänä. Kielikokeeseen tuleville hakijoille laitetaan tarkemmat ohjeet sähköpostitse. Sinun pitää hakea opiskelijaksi Koulutuskeskus Braheen, ennen kuin voit saada kutsun kielikokeeseen. Emme tee kielitestejä muille kuin koulutukseen hakeneille. Tulevat kielikoepäivät ovat 

pe 16.8.2024

pe 20.9.2024

pe 1.11. 2024

pe 22.11. 2024

pe 13.12. 2024

pe 31.1. 2025

pe 28.2. 2025

pe 28.3. 2025

pe 25.4. 2025

pe 23.5. 2025

Todistukseksi riittävästä kielitaidosta käy jokin alla mainituista todistuksista

 • suomen kielellä suoritetun perusopetuksen päättötodistus tai ammatillisen perustutkinnon tutkintotodistus
 • yleisten kielitutkintojen (YKI) suomen kielen tutkinnon kaikki osa-alueet on arvioitu tutkintokohtaisen kielitaitovaatimuksen tasolle

Kielikoe sisältää seuraavat osiot

 • puhuminen ja kuullun ymmärtäminen (haastattelu ja kuuntelutehtävä)
 • kirjoittaminen ja luetun ymmärtäminen (kirjallinen koe)

Kielikokeen tulos

 • Kielikokeessa koetulos on hyväksytty/hylätty
 • Kielikokeen tuloksen ilmoittaa hakijalle sähköpostilla kielikokeen järjestäjä/S2-opettaja.

Jos suomen kielen taito ei riitä tutkinnon opiskeluun, voi hakea TUVAan (tutkintoon valmentava koulutus). Siellä voi opiskella lisää suomea. Suomea voi opiskella jopa viitenä päivänä viikossa. TUVAan voi päästä, jos osaa suomea tasolla A2.

Vaadittava kielitaito tutkinnoittain

 • Ravintola- ja catering-alan perustutkinto
 • Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto
 • Pintakäsittelyalan perustutkinto, Oulu
 • Pintakäsittelyalan perustutkinto, Raahe
 • Taideteollisuusalan perustutkinto, verhoilualan osaamisala
 • Rakennusalan perustutkinto
 • Logistiikan perustutkinto
 • Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto
 • Hius- ja kauneudenhoitoalan perustutkinto
 • Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto
 • Maatalousalan perustutkinto
 • Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto
 • Hevostalouden perustutkinto
 • Laboratorioalan perustutkinto
 • Talotekniikan perustutkinto
 • Ajoneuvoalan perustutkinto
 • Sähkö- ja automaatioalan perustutkinto
 • Taideteollisuusalan perustutkinto, sisustusalan osaamisala

Kielitaitotasot
infografiikka kielitaitotasoista