Hyppää sisältöön

In English

Oppisopimus

Oppisopimus pähkinänkuoressa

 • Oppisopimuksella voi opiskella koko tutkinnon tai tutkinnon osan/osia. 
 • Oppisopimuksella hankitaan osaamista työpaikalla töitä tehden.
 • Osaamista täydennetään yksilöllisen suunnitelman mukaan esim. oppilaitoksessa, verkossa tai itsenäisesti opiskellen.
 • Oppisopimus on työsopimus.
 • Koulutustavoitteen mukaisia työtehtäviä tulee olla keskimäärin vähintään 25 h/vko.
 • Opiskelijalle maksetaan työsuhteessa työehtosopimuksen mukaista palkkaa.
 • Oppisopimus sopii 15-vuotta täyttäneille.
 • Oppisopimus edellyttää oppisopimuksen ajan voimassa olevaa työsuhdetta.
 • Sinulla tulee olla riittävä kielitaito koulutuksen suorittamiseen.

 

Miten haen oppisopimuskoulutukseen?

Oppisopimus on joustava ja työelämälähtöinen tapa kouluttautua ammattiin sekä hankkia osaamista. Oppisopimusopiskelijaksi hakeutuva hankkii itse koulutukseen soveltuvan työpaikan. Jos olet jo töissä, sovi ensin oman työnantajasi kanssa mahdollisuudesta aloittaa oppisopimuskoulutus. Kerromme myös mielellään lisää työnantajille oppisopimuskoulutuksesta, joten voit tilata infon työnantajalle oppisopimuksen yhteyshenkilöiltä. 

Oppisopimusesitteen voit ladata tästä


Hakeutuva opiskelija:
Oppisopimuskoulutukseen hakeudutaan Wilmassa eli valitse pitkäkestoisten koulutusten alta oppisopimuskoulutus. Hakemuksen saapumisen jälkeen olemme sinuun yhteydessä haastatteluajan sopimiseksi.

Haku Wilmassa
 

Koulutuskeskus Brahen opiskelija:
Jos opiskelet jo Koulutuskeskus Brahessa, keskustele oman vastuuopettajasi kanssa. Hän ohjaa sinua eteenpäin oppisopimuksen solmimisessa. Oppisopimuspaikka voi löytyä esimerkiksi kesätyöpaikasta, työharjoittelupaikasta,  perheyrityksestä tai kysymällä suoraan alan työpaikoista. Jos sinulla on suunnitteilla oppisopimuskoulutus, kartoita taustatiedot oppisopimusta varten seuraavalla lomakkeella.

Oppisopimuksen tiedot


Myös työkokeilu voi toimia ponnahduslautana oppisopimuskoulutukseen. Lisäksi työttömyysetuudella tuettu omaehtoinen opiskelu voi olla oppisopimuskoulutusta. Kun haluat selvittää mahdollisuuttasi työttömyysetuudella tuettuun omaehtoiseen opiskeluun, ota yhteyttä TE-toimistoon mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Myös oppisopimuskoulutusta ja palkkatukea voidaan yhdistää. Työnantaja hakee palkkatukea paikallisesta TE-toimistosta työttömän työnhakijan oppisopimusajalle. 
 

Oppisopimuskoulutuksen aloitus

Kun olet sopinut oppisopimuksesta työnantajan ja Brahen opiskelijana opettajan kanssa, ole yhteydessä oppisopimustoimistoon. Oppisopimus saadaan käynnistettyä yleensä noin kuukauden kuluessa yhteydenotosta. Oppisopimus alkaa yleensä työpainotteisesti eli työpaikalla tapahtuvalla oppimisella. Opiskelijan henkilökohtainen suunnitelma eli HOKS laaditaan/päivitetään ennen työpaikalla oppimisen jaksoa. Siinä sovitaan, mitä tutkinnon osia opiskellaan, missä tehtävissä, kuka ohjaa ja arvioi osaamista jne. Työtehtävien tulee olla suoritettavan tutkinnon ammattitaitovaatimusten mukaisia ja riittävän monipuolisia, jotta opiskelijana voit oppia tutkinnon vaatimia ammatillisia taitoja. Oppilaitos varmistaa työpaikan soveltuvuuden ennen oppisopimuksen solmimista.
 

Oppisopimuksen kesto

Oppisopimuksen kesto on yksilöllinen eli HOKSin mukainen ja siinä huomioidaan aikaisempi koulutus ja osaaminen. Jos koko tutkinto opiskellaan oppisopimuksella, se kestää keskimäärin perustutkinnoissa 1,5–2,5 vuotta, ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa 1–2,5 vuotta tai tutkinnon osassa tai osissa 3–12 kuukautta.

Opiskelijan työpaikalla oppimista voi tapahtua monilla lyhytkestoisilla oppisopimusjaksoilla, jotka vaihtelevat suoritettavan tutkinnon osan mukaan. Oppisopimuksella voi olla muutaman viikon jaksoja esimerkiksi kesätöissä, teollisuuden vuosihuolloissa ja remonteissa tai tuurauksissa. Kun opiskelija suorittaa työpaikalla tutkinnon osia ja hänelle maksetaan palkkaa, laaditaan oppisopimus.


Työpaikkaohjaaja

Jokaisella opiskelijalla on työpaikalla nimetty työpaikkaohjaaja, joka ohjaa ja tukee oppimista. Työpaikkaohjaaja on usein myös näytöissä arvioijana. Työpaikkaohjaajalta ei edellytetä tiettyä koulutusta, mutta hänen tulee olla alan ammattilainen, joka on sitoutunut ohjaustehtävään.


Yrittäjän oppisopimus

Myös yrittäjät voivat opiskella oppisopimuksella, jolloin yrittäjän hankkii itselleen opintojen ajaksi mentorin. Mentori on henkilö, jolla on kokemusta yrittäjyydestä. Mentorin on oltava asiantuntija yrittäjän opiskeleman tutkinnon alalta. Jos mentorin löytäminen on vaikeaa, voit kysyä apua oppisopimustoimistosta. Lue lisää yrittäjän oppisopimuksesta tästä.


Opiskelijan etuudet

Oppisopimusopiskelijana saat palkkaa ja olet työsuhteessa. Tällöin et ole oikeutettu opiskelija-alennuksiin etkä KELAn opintoetuuksiin. Koulutussopimuksella voit hakea KELAn etuuksia ja saada mm. ateriatukea.

Mikäli työnantaja ei maksa palkkaa koulupäiviltä oppilaitoksessa, maksaa Brahe opiskelijalle opintososiaalisia etuuksia, joita voivat olla päiväraha, perheavustus tai matka- ja majoituskorvaus.  Oppisopimustoimisto auttaa etuuksien hakemisessa.

 • Päiväraha on 15 € opiskelupäiviltä, jos sinulle ei makseta niiltä päiviltä palkkaa​
 • Perheavustus 17 € opiskelupäiviltä, jos sinulla on alle 18-vuotiaita huollettavia ja sinulle ei makseta niiltä päiviltä palkkaa​
 • Matkakorvaus 0,20 €/km yhdeltä edestakaiselta matkalta kalenteriviikossa, jos kotiosoitteesta oppilaitokselle on yli 10 km tai oppivelvollisilla yli 7 km​
 • Majoittumiskorvaus 8 €/päivä, jos koulutuksen aikana majoitutaan toisella paikkakunnalla​

Tutustu opso-korvausten hakuohjeeseen tästä!


Palkkaus

Oppisopimuksessa palkkauksen tulee olla vähintään alan työehtosopimuksen mukainen. Kysy työnantajalta, minkä alan työehtosopimusta he noudattavat. Tarkempia tietoja voit kysyä ammattiliitosta. Voimassa olevat työehtosopimukset löytyvät tästä. Opiskelijalle kuuluvat vuosilomalain ja työehtosopimuksen mukaiset vuosilomat. Oppilaitoksen lähipäivät rinnastetaan työssäoloon, eli myös niiltä päiviltä kertyy lomaoikeutta.


Koulutuskorvaus työnantajalle

Brahe maksaa työnantajalle koulutuskorvausta pitkäkestoisissa oppisopimuksissa sekä alle 20-vuotiaan opiskelijan kouluttamisesta oppisopimuksella (pitkä oppisopimus tai tutkinnon loppuun suorittaminen). Koulutuskorvauksen suuruus sovitaan oppisopimuskohtaisesti. 

Kysy lisää!

Noponen Eveliina

Noponen Eveliina
työelämävastaava, oppisopimus, Brahe Luotsi -uraohjaaja

eveliina.noponen@brahe.fi

040 663 8815

Madetoja Merja

Madetoja Merja
johdon assistentti

merja.madetoja@brahe.fi

044 439 4351