Hyppää sisältöön
Maatalousalan ammattitutkinto, maatalouslomittamisen osaamisala

Maatalouslomittaja

Koulutuspaikka: Siikajoki/Ruukki

Maatalouslomittamisen osaamisalan suorittaneella maatalouslomittajalla on valmiudet työskennellä maatalouslomittajana joko kunnan tai yrityksen palveluksessa. Hän ottaa huomioon eläinten fysiologiset ja muut käyttäytymistarpeet ja käsittelee eläimiä turvallisesti. Maatalouslomittajan työkohteet voivat vaihtua lähes päivittäin, jolloin häneltä vaaditaan joustavuutta ja aktiivista perehtymistä uusiin työkohteisiin ja -menetelmiin. Työssään hän kohtaa erilaisia ihmisiä, joten hyvät ihmissuhde- ja asiakaspalvelutaidot korostuvat. Uuden tiedon omaksuminen, erilaisten koneiden ja teknologian käyttötaito, vaitiolovelvollisuuden noudattaminen ja tarttuvien tautien leviämisen ehkäiseminen ovat työkohteiden vaihtuvuuden vuoksi tärkeitä ammattitaitovaatimuksia. Maatalouslomittaja osallistuu ja sitoutuu oman roolinsa mukaisesti lomitettavan tilan ja oman työyhteisönsä tavoitteiden saavuttamiseen. Hän tuo rakentavasti esille huomaamansa kehittämiskohteet sekä osallistuu aktiivisesti työyhteisön järjestämiin tilaisuuksiin ja huolehtii omasta jaksamisestaan.

Tutkinnon sisältö

Koulutuksen kesto on noin 1,5-2 vuotta. Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna sisältäen lähi-, etä- ja verkko-opiskelua sekä työssäoppimista. Voit aloittaa opintosi joustavasti sinulle sopivana ajankohtana ja saat aina tarvittaessa henkilökohtaista ohjausta sekä sparrausta koulutuksen aikana.

Tutkinnon laajuus on 150 osaamispistettä (osp) ja pakollinen tutkinnon osa on maatalousalan työtehtävissä toimiminen, jonka laajuus on 50 osp. Valinnaisia tutkinnonosia on 100 osp.

 

Kysy lisää!

Autio Marjut

Autio Marjut
opettaja

marjut.autio​@brahe.fi

044 439 3465