Hyppää sisältöön
Maatalousalan ammattitutkinto, maatalouslomittamisen osaamisala

Maatalouslomittaja

Koulutuspaikka: Siikajoki/Ruukki

Maatalouslomittamisen osaamisalan suorittaneella maatalouslomittajalla on valmiudet työskennellä maatalouslomittajana joko kunnan tai yrityksen palveluksessa. Hän ottaa huomioon eläinten fysiologiset ja muut käyttäytymistarpeet ja käsittelee eläimiä turvallisesti. Maatalouslomittajan työkohteet voivat vaihtua lähes päivittäin, jolloin häneltä vaaditaan joustavuutta ja aktiivista perehtymistä uusiin työkohteisiin ja -menetelmiin. Työssään hän kohtaa erilaisia ihmisiä, joten hyvät ihmissuhde- ja asiakaspalvelutaidot korostuvat. Uuden tiedon omaksuminen, erilaisten koneiden ja teknologian käyttötaito, vaitiolovelvollisuuden noudattaminen ja tarttuvien tautien leviämisen ehkäiseminen ovat työkohteiden vaihtuvuuden vuoksi tärkeitä ammattitaitovaatimuksia. Maatalouslomittaja osallistuu ja sitoutuu oman roolinsa mukaisesti lomitettavan tilan ja oman työyhteisönsä tavoitteiden saavuttamiseen. Hän tuo rakentavasti esille huomaamansa kehittämiskohteet sekä osallistuu aktiivisesti työyhteisön järjestämiin tilaisuuksiin ja huolehtii omasta jaksamisestaan.

Tutkinnon sisältö

Koulutuksen kesto on noin 1,5-2 vuotta. Jokaiselle opiskelijalle tehdään henkilökohtainen opiskelusuunnitelma. Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna sisältäen lähi-, etä- ja verkko-opiskelua sekä työssäoppimista. Voit aloittaa opintosi joustavasti sinulle sopivana ajankohtana ja saat aina tarvittaessa henkilökohtaista ohjausta sekä sparrausta koulutuksen aikana.

Pakollinen tutkinnon osa

- maatalousalan työtehtävissä toimiminen 50 osp

 

Valinnaiset tutkinnon osat 100 osp

- Maidon tuottaminen 90 osp

- Naudanlihan tuottaminen 50 osp

- Hevosten hoitaminen tuotantoeläintilalla 40 osp

- Maaseudun palvelutuotanto 50 osp

- Maatalousalan yrittäjänä toimiminen 50 osp

- Traktorin huolto ja korjaaminen 50 osp

- Maatalouskoneiden huolto ja korjaaminen 50 osp

- Eläinavusteisten hyvinvointipalveluiden toteuttaminen 50 osp

 

Tutustu tutkinnon perusteisiin tästä.

Kustannukset opiskelijalle

Maatalouslomittaja 400 € koko tutkinto, 100 €/tutkinnon osa.

Maksua ei palauteta, jos opinnot keskeytyvät. Ruokailu ja majoitus opiskelijahinnoilla: lounas 4,60€ ja majoitus 17,50€/yö (omat lakanat mukaan).

Kysy lisää!

Autio Marjut

Autio Marjut
opettaja

marjut.autio@brahe.fi

044 439 3465