Hyppää sisältöön
Ympäristöalan ammattitutkinto

Ympäristöhuollon osaaja

Ympäristöhuollon ammattitutkinnon tavoitteena on vahvistaa alan työntekijöiden ammatillista osaamista nykyisten vaatimusten mukaisesti. Jatkuvasti muuttuva ympäristölainsäädäntö sekä kasvava ympäristötietoisuus edellyttävät alan osaamista kaikissa yrityksissä ja yhteisöissä. Ympäristöhuollon ammattitutkinnosta saa valmiudet esimerkiksi kiinteistöjen jätehuollon järjestämiseen, ympäristöriskien kartoittamiseen, jätehuoltosuunnitelman laatimiseen, materiaalien talteenottoon, ympäristöneuvontaan, vaarallisten jätteiden käsittelyyn ja yrityksen ympäristövastaavana toimimiseen.

Kenelle koulutus sopii?

Ympäristöalan ammattitutkinnon suorittanut voi toimia ympäristöalan yrittäjänä tai osaamisalansa mukaisissa työtehtävissä.

Ympäristöhuollon osaamisalalla tutkinnon suorittaneen osaamista vastaavia työtehtäviä ovat esimerkiksi jätehuollon suunnittelun ja toteutuksen, ympäristöhuollon ajojärjestelyn, materiaalien kierrätyksen ja käsittelyn, pilaantuneiden maiden käsittelyn, teollisuuspuhdistuspalveluiden sekä ympäristövastaavan työt.

Tutkinnon sisältö

Ympäristöhuollon osaamisalan tutkinnon osia suorittanut hallitsee perusasiat jätehuollosta ja kierrätyksestä, sen lainsäädännöstä ja määräyksistä, eri toimijoiden vastuista ja velvollisuuksista sekä jätejakeista ja niiden hyötykäytöstä siten, että hän pystyy soveltamaan osaamistaan työssään. Lisäksi tutkinnon suorittaneet hallitsevat moninaisia ympäristöhuollon työprosesseja ja niiden turvallisuustekijöitä suorittamansa tutkinnon osan vaatimusten mukaisesti.

Pakollinen tutkinnon osa

- Ympäristöalan työtehtävissä toimiminen 50 osp

 

Valinnaiset tutkinnon osat 100 osp

- Kiinteistöjen jätehuollon suunnittelu 50 osp

- Kiinteistöjen jätehuollon toteuttaminen 50 osp

- Vaarallisten jätteiden jätehuollon toteuttaminen 50 osp

- Materiaalien talteenottot ja hyödyntäminen 50 osp

- Ympäristövastaavana toimiminen 50 osp

- Ympäristöalan asiakaspalvelutehtävissä toimiminen 25 osp

Tutkinnon perusteisiin voit tutustua täältä.

Toteutus

Toteutetaan monimuoto-opiskeluna, sisältäen lähiopiskelua, etäopiskelua sekä työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Osaaminen osoitetaan käytännön työtehtävissä työpaikalla sekä osittain kirjallisesti. Näyttöihin voi tulla myös suoraan työkokemuksella tai muun aikaisemmin hankitun tietopohjan perusteella. Tällöin osallistumisvalmius selvitetään ennakkoon.

 

Kustannukset opiskelijalle

400 € koko tutkinto, 100 €/tutkinnon osa.

Maksua ei palauteta, jos opinnot keskeytyvät. Ruokailu ja majoitus opiskelijahinnoilla: lounas 4,60€ ja majoitus 17,50€/yö (omat lakanat mukaan).

 

Kysy lisää!

Autio Marjut

Autio Marjut
opettaja

marjut.autio@brahe.fi

044 439 3465