Hyppää sisältöön
Ympäristöalan ammattitutkinto

Ympäristöhuollon osaaja

Ympäristöhuollon ammattitutkinnon tavoitteena on vahvistaa alan työntekijöiden ammatillista osaamista nykyisten vaatimusten mukaisesti. Jatkuvasti muuttuva ympäristölainsäädäntö sekä kasvava ympäristötietoisuus edellyttävät alan osaamista kaikissa yrityksissä ja yhteisöissä. Ympäristöhuollon ammattitutkinnosta saa valmiudet esimerkiksi kiinteistöjen jätehuollon järjestämiseen, ympäristöriskien kartoittamiseen, jätehuoltosuunnitelman laatimiseen, materiaalien talteenottoon, ympäristöneuvontaan, vaarallisten jätteiden käsittelyyn ja yrityksen ympäristövastaavana toimimiseen.

Kenelle koulutus sopii?

Ympäristöhuollon ammattitutkinnon suorittaneet voivat työskennellä kiinteistön jätehuoltoon, loka- ja viemärihuoltoon, pienpuhdistamoiden huoltoon, teolliseen puhtaanapitoon, ympäristönhuollon hallintoon sekä kemikaalien käsittelyyn, varastointiin ja kuljetukseen liittyvissä tehtävissä.

Tutkinnon sisältö

Tutkinto on jaettu osaamisaloihin, jotka on määritelty erilaisten tehtäväkuvien mukaisesti seuraavasti:

  • Ympäristöhuollon neuvonta- ja palvelutehtävät
  • Kiinteistön ympäristöhuoltopalvelut
  • Materiaalien kierrätys ja jätteiden käsittely

Koulutukseen kuuluvat myös pakolliset korttikoulutukset (EA 1, tulityö- ja työturvallisuuskortti).

Toteutus

Toteutetaan monimuoto-opiskeluna, sisältäen lähiopiskelua, etäopiskelua sekä työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Osaaminen osoitetaan käytännön työtehtävissä työpaikalla sekä osittain kirjallisesti. Näyttöihin voi tulla myös suoraan työkokemuksella tai muun aikaisemmin hankitun tietopohjan perusteella. Tällöin osallistumisvalmius selvitetään ennakkoon.

 

Kysy lisää!

Autio Marjut

Autio Marjut
opettaja

marjut.autio​@brahe.fi

044 439 3465