Hyppää sisältöön

In English

Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto, pelituotannon toteuttaja Animaattori ja peligraafikko

Koulutuspaikka: Raahe

Animaattorin ja peligraafikon opinnoissa kouluttaudut animaatio- ja pelialan ammattilaiseksi. Opintojen sisältöjä ovat animaation toteuttaminen, 3D-animaatio, pelianimaatio, peligrafiikka, pelituotanto pelimoottorien avulla, alan äänituotanto sekä liikkuvan kuvan tehostetuotanto. Opit hahmosuunnittelua niin peleihin kuin animaatioihin. Animoit piirrosanimaatiota, 3D:tä sekä pelien hahmoja ja objekteja. Perehdyt 2D-, 3D-, grafiikka- ja efektointiohjelmiin, pelimoottoreihin, motion capture -laitteisiin ja piirrät digitaalisesti piirtonäytöllä. Voit valita yksilöllisesti omia tavoitteitasi tukevia tutkinnon osia.

Opiskelet meillä työelämälähtöisissä projekteissa. Ne voivat olla asiakastöitä ulkoisille asiakkaille tai koulutuskuntayhtymämme sisäisiin tarpeisiin. Osan opinnoista opiskelet koulutus- tai oppisopimuksella alan yrityksissä. Voit opiskella yrittäjyyttä osallistumalla Vuosi yrittäjänä -ohjelmaan ja kehittämällä omia tuotteita tai palveluita. Portfoliosi kehittyy koko opintojen ajan, ja se on arvokas käyntikortti työnhakuun.

Opintojen jälkeen voit työllistyä esimerkiksi animaatiostudioihin, peliyhtiöihin, tv-tuotantoyhtiöihin, mainostoimistoihin tai yritysten markkinointiosastoille. Voit toimia myös yrittäjänä tai freelancerina.

Tutkinnon suorittaneella on yleinen jatko-opintokelpoisuus, eli valmistumisen jälkeen voit hakeutua jatko-opintoihin haluamallesi alalle ammattikorkeakouluun tai yliopistoon.

Tutkinnon sisältö

Ammatillinen perustutkinto muodostuu 180 osaamispisteestä.

Pakollinen tutkinnon osa on media-alalla toimiminen (15 osp), jonka aikana perehdyt media-alan toimintaympäristöihin ja käytäntöihin sekä mediamateriaalien valmistamiseen.

Animaattoriksi ja peligraafikoksi opiskeleva suorittaa mediamateriaalien tekemisen (15 osp) sekä audiovisuaalisen tuotannon (15 osp) tutkinnon osat, joissa opit laajasti erilaisten mediamateriaalien valmistamiseen sekä audiovisuaalisissa tuotannoissa työskentelemiseen liittyviä taitoja.

Voit rakentaa tutkintosi oman näköiseksi valinnaisista tutkinnon osista. Animaattoriksi ja peligraafikoksi opiskeleva voi löytää sopivia tutkinnon osia esimerkiksi seuraavista:

Laadit yhdessä vastuuopettajasi kanssa henkilökohtaisen osaamisen kehittämisen suunnitelman (HOKS), jota päivitetään opintojen edetessä. Opiskelet valinnaisia tutkinnon osia omien uratavoitteidesi mukaisesti.

Jos sinulla on ylioppilastutkinto tai aiempi ammatillinen perustutkinto, yhteisten tutkinnon osien osaaminen tunnustetaan pääasiallisesti aiemmista opinnoista. Et siis opiskele meillä esimerkiksi matematiikkaa tai kieliä, jos olet hankkinut osaamisen jo aiemmissa opinnoissasi.

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp

  • matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
  • viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
  • yhteiskunta- ja työosaaminen

Valtakunnalliset opetussuunnitelman perusteet löytyvät täältä: Ammatillisten perustutkintojen e-perusteet
Ammatilliseen perustutkintoon kuuluu teoriaopintoja, yhteisten aineiden opiskelua sekä käytännön harjoittelua koulun opetustiloissa sekä työelämässä. Ammatillista osaamistasi harjaannutetaan monipuolisissa käytännön työtehtävissä asiakastöissä. Ammatillisen opintojen ohella voi suorittaa myös ylioppilastutkinnon.

Jatkokoulutus

Tutkinnon suorittamisen jälkeen voit hakeutua työelämään tai jatko-opiskelemaan. Perustutkinnon suoritettuasi sinulla on yleinen jatko-opintokelpoisuus. Voit siis hakea opiskelemaan ammattikorkeakouluun tai yliopistoon. Lisäksi voit kehittää osaamistasi työn ohessa esimerkiksi ammatillisen lisäkoulutuksen avulla.

Kansainvälisyys

Voit opiskella ulkomailla myös koulutus- tai oppisopimuksella. Saat kansainvälistä työkokemusta omalta alaltasi, parannat kielitaitoasi, opit elämään erilaisessa ympäristössä sekä tutustut vieraisiin kulttuureihin ja uusiin ihmisiin. Työnantajat arvostavat kansainvälistä työkokemusta ja taitoja työskennellä erilaisissa kulttuureissa.

Hakeminen

Koulutukseen voit hakea jatkuvassa haussa ympäri vuoden. Opinnot voit aloittaa joustavasti silloin kun sinulle sopii. Jos sinulla on aikaisempi lukio- tai ammatillinen tutkinto, voit valmistua meiltä jopa kahdessa vuodessa.

Yhteishaussa meille voi hakea opiskelemaan vuosittain helmi-maaliskuussa.
Hakeminen yhteishaussa tapahtuu osoitteessa opintopolku.fi.

Jos hakijan äidinkieli ei ole suomi, päästäkseen media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkintoon opiskelijaksi pitää todentaa suomen kielen osaaminen vähintään tasolla B1.1. Lue lisää kielitaidon arvionnista.

Kysy lisää!

Kotka Jussi

Kotka Jussi
pt. tuntiopettaja, animaatio- ja pelituotanto

jussi.kotka@brahe.fi

0400 649 345