Hyppää sisältöön

In English

Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto, kuvallisen ilmaisun toteuttaja Graafinen suunnittelija

Koulutuspaikka: Raahe

Graafisen suunnittelijan opinnoissa kouluttaudut visuaalisen suunnittelun ammattilaiseksi. Opintojen sisältöjä ovat ulkoasujen suunnittelu erilaisille viestintätuotteille – sekä digitaaliseen ympäristöön että painotuotteille. Opit markkinointiviestinnän suunnittelua, kuvittamista, julkaisujen suunnittelua ja yritysilmeen rakentamista. Perehdyt grafiikkaohjelmiin ja painotuotteiden sekä verkkopalvelujen tuotantoprosesseihin. Voit valita yksilöllisesti omia tavoitteitasi tukevia tutkinnon osia.

Opiskelet meillä työelämälähtöisissä projekteissa. Ne voivat olla asiakastöitä ulkoisille asiakkaille tai koulutuskuntayhtymämme sisäisiin tarpeisiin. Osan opinnoista opiskelet koulutussopimuksella alan yrityksissä. Voit opiskella yrittäjyyttä osallistumalla Vuosi yrittäjänä -ohjelmaan ja kehittämällä omia tuotteita tai palveluita. Teoriaa opit käytännön työtehtävien lomassa. Koko opintojesi ajan rakennat omaa portfoliotasi, joka on käyntikorttisi työelämään.

Etenet opinnoissasi tutkinnon osa kerrallaan. Kun olet harjoitellut riittävästi tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksia käytännön projekteissa, osoitat osaamisesi näytössä – jälleen tekemällä käytännön työtehtäviä.

Opintojen jälkeen voit työllistyä esimerkiksi mainostoimistoihin, yritysten viestintäosastoille, pelialalle, kustantamoihin tai mediatalojen palvelukseen. Voit toimia yrittäjänä tai freelancerina. Jotkut erikoistuvat kuvittamiseen tai sarjakuvaan.

Tutkinnon suorittaneella on yleinen jatko-opintokelpoisuus, eli valmistumisen jälkeen voit hakeutua jatko-opintoihin haluamallesi alalle ammattikorkeakouluun tai yliopistoon.

Koulutukseen voit hakea jatkuvassa haussa ympäri vuoden. Opinnot voit aloittaa joustavasti silloin kun sinulle sopii. Jos sinulla on aikaisempi lukio- tai ammatillinen tutkinto, voit valmistua meiltä jopa kahdessa vuodessa.

Yhteishaussa meille voi hakea opiskelemaan vuosittain helmi-maaliskuussa. Hakeminen yhteishaussa tapahtuu osoitteessa opintopolku.fi.

Jos hakijan äidinkieli ei ole suomi, päästäkseen media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkintoon opiskelijaksi pitää todentaa suomen kielen osaaminen vähintään tasolla B1.1. Lue lisää kielitaidon arvionnista.

Tutkinnon sisältö

Pakollinen tutkinnon osa on media-alalla toimiminen (15 osp), jonka aikana perehdyt media-alan toimintaympäristöihin ja käytäntöihin sekä mediamateriaalien valmistamiseen.

Graafiseksi suunnittelijaksi opiskeleva suorittaa graafisen suunnittelun toteuttamisen tutkinnon osan (30 osp), jossa opit laajasti viestin visualisoimiseen, sommitteluun ja kuvan rakentamiseen, typografiaan sekä alan ohjelmistojen käyttöön liittyviä asioita.

Voit rakentaa tutkintosi oman näköiseksi valinnaisista tutkinnon osista. Graafiseksi suunnittelijan polkuun sopivia tutkinnon osia ovat muun muassa:

Laadit yhdessä vastuuopettajasi kanssa henkilökohtaisen osaamisen kehittämisen suunnitelman (HOKS), jota päivitetään opintojen edetessä. Opiskelet valinnaisia tutkinnon osia omien uratavoitteidesi mukaisesti.

Jos sinulla on ylioppilastutkinto tai aiempi ammatillinen perustutkinto, yhteisten tutkinnon osien osaaminen tunnustetaan pääasiallisesti aiemmista opinnoista. Et siis opiskele meillä esimerkiksi matematiikkaa tai kieliä, jos olet hankkinut osaamisen jo aiemmissa opinnoissasi.

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp

  •     matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
  •     viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
  •     yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

Valtakunnalliset opetussuunnitelman perusteet löytyvät täältä: Ammatillisten perustutkintojen e-perusteet
Ammatilliseen perustutkintoon kuuluu teoriaopintoja, yhteisten aineiden opiskelua sekä käytännön harjoittelua koulun opetustiloissa sekä työelämässä. Ammatillista osaamistasi harjaannutetaan monipuolisissa käytännön työtehtävissä asiakastöissä. Ammatillisen opintojen ohella voi suorittaa myös ylioppilastutkinnon.

Jatkokoulutus

Tutkinnon suorittamisen jälkeen voit hakeutua työelämään tai jatko-opiskelemaan. Perustutkinnon suoritettuasi sinulla on yleinen jatko-opintokelpoisuus. Voit siis hakea opiskelemaan ammattikorkeakouluun tai yliopistoon. Lisäksi voit kehittää osaamistasi työn ohessa esimerkiksi ammatillisen lisäkoulutuksen avulla.

Kansainvälisyys

Voit opiskella ulkomailla myös koulutus- tai oppisopimuksella. Saat kansainvälistä työkokemusta omalta alaltasi, parannat kielitaitoasi, opit elämään erilaisessa ympäristössä sekä tutustut vieraisiin kulttuureihin ja uusiin ihmisiin. Työnantajat arvostavat kansainvälistä työkokemusta ja taitoja työskennellä erilaisissa kulttuureissa.

Kysy lisää!

Härö Aarne

Härö Aarne
pt. tuntiopettaja, graafinen suunnittelu

aarne.haro@brahe.fi

040 059 7348