Hyppää sisältöön
Hevostalouden perustutkinto

Hevostenhoitaja, ratsastuksenohjaaja

Hevostenhoitaja

Koulutuksessa tähdätään vastuuntuntoisiksi hevostenhoitajiksi erilaisiin hevosalan yrityksiin myös kansainvälisesti. Opinnoissa keskeisintä ovat hevostalous ja talliyrittäminen. Opiskelija oppii kustannustietoisuutta niin työntekijän kuin työnantajan näkökulmasta ja ymmärtää asiakaspalvelun tärkeyden menestyvään toimintaan.

Ratsastuksenohjaaja

Koulutuksessa opiskelija saa valmiudet työskennellä ohjaajana toisen palveluksessa tai itsenäisenä yrittäjänä myös kansainvälisesti. Opinnoissa keskeisintä ovat ratsastaminen, ohjaaminen ja ratsastuskoulutoiminta. Opiskelija oppii kustannustietoisuutta niin työntekijän kuin työnantajan näkökulmasta ja ymmärtää asiakaspalvelun tärkeyden menestyvään toimintaan.

Tutkinnon sisältö

Hevostenhoitaja

Pakolliset tutkinnon osat, 75 osp

 • Hevosten hoito ja hyvinvoinnista huolehtiminen, 15 osp
 • Yrittäminen hevostalousalalla, 20 osp
 • Tallin ja talliympäristön hoito, 15 osp
 • Ratsastaminen ja raviurheilu, 25 osp

Valinnaiset tutkinnon osat, 70 osp

 • Erikoistuminen raviurheiluun
 • Erikoistuminen hevosharrastepalveluihin
 • Erikoistuminen ”yleismies” hoitajaksi

Yhteiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa, 35 osp

 • Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
 • Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
 • Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

Yrittäminen hevostalousalalla 20 osp
Opiskelija osaa muodostaa liikeideoita, vertailla yritysmuotoja ja perustaa maaseutu- tai hevosalanyrityksen. Opintojakson aikana opitaan myös toimimaan yrityksen laatujärjestelmien mukaisesti. Opiskelija oppii hevosalan- ja maaseutupolitiikan keskeiset osa-alueet. Hän osaa hakea kansallisia ja EU-rahoitteisia tukia sekä kasvatustukia. Opettelemme ymmärtämään verotuksen sekä arvonlisäveron perusteet sekä kirjaamaan tositteet kirjanpitoon, tekemään tilinpäätöksen ja veroilmoituksen. Tavoitteena on, että opiskelija kykenee toimimaan hevostalousyrittäjänä vastuullisesti, eettisesti ja kustannustehokkaasti. Hän kykenee myös toimimaan työnantajana, kilpailuttamaan, verkostoitumaan ja käyttämään asiantuntijapalveluja. Hän arvostaa ammattiaan ja toimillaan lisää hevosalan elinvoimaa, kulttuuria ja yhteistyömahdollisuuksia. Kokonaisuuteen sisältyvät: yrityksen perustaminen, kustannuslaskenta ja kannattavuus, kirjanpito ja verotus, markkinointi, yrittäjänä toimiminen alalla.

Hevosten hoito ja hyvinvoinnista huolehtiminen, 15 osp
Tutkinnon osaan kuuluu mm. ruokinnan, eläinlääkinnän, kengityksen ja hevosen hoidon opintoja. Opiskelussa kiinnitetään huomiota kestävän kehityksen menetelmiin ja perehdytään eläinsuojelilakiin. Opiskelija tutustuu tallintöiden ohella pihatossa työskentelyyn. Tutkinnon osaan kuuluu myös työssäoppimista.  Tutkinnon osa koostuu seuraavista opintojaksoista: tallityöt, ruokinnan perusteet, hoito, eläinlääkinnän perusteet, kengityksen perusteet, kestävä kehitys

Tallin ja talliympäristön hoitaminen, 15 osp
Tutkinnon osaan kuuluu mm. hevoskasvatuksen- ja jalostuksen opintoja. Tutkinnon osassa harjoitellaan tallissa tarvittavia koneiden käyttöä, sekä opiskellaan työturvallisuutta. Opiskelija perehtyy tallintöiden ohella myös talliympäristön, hevosurheilualueiden ja laitumien hoitoon. Tutkinnon osaan kuulu myös työssäoppimista. Tutkinnon osa koostuu seuraavista opintojaksoista: tallityöt ja talliympäristön hoito,tallin koneet, hevoskasvatuksen- ja jalostuksen perusteet, kestävä kehitys, työturvallisuus.

Ratsastaminen ja raviurheilu 25 osp
Tutkinnon osassa opiskellaan ratsu- ja ravihevosten peruskäsittelyä, hoitamista, ruokintaa ja tallin eri töitä. Opiskelija oppii varustamaan hevosen ajoon ja ratsastukseen, sekä liikuttamaan koulutettua hevosta. Lisäksi harjoitellaan hevosen esittämistä ja toimitaan avustajana varsan opastuksessa sekä opiskellaan varusteiden huoltoa. Opintojaksot: hevosten päivittäinen hoitotyö, varustehuolto ja korjaus, näyttelytoiminta, raviajo, muu hevosten ajo, ratsastus, varsanopetus, näyttö.

Valinnaiset tutkinnon osat:

Ravisuuntautuminen
Ravihevosen valmennus ja kilpailuttaminen, 50 osp
Tutkinnon osassa opiskellaan monipuolisesti ravihevosen hoitoa ja raviajoa, mm. varsan opetusta, valmennusta ja kilpailutusta. Lisäksi opintoihin kuuluu ravihevosen jalostusta. Opiskelija työskentelee niin oppilaitoksen tallissa kuin työssäoppimispaikoissakin ja toimii myös työnjohtajana.  Opintojaksot: varsan opetus, ravihevosen hoito ja valmentaminen, valmennuksen perusteet, C-ajolupa,hoitajana kisoissa, ravikilpailutoiminta, ravihevosten jalostus, kasvatus ja näyttelytoiminta, tallin johtotehtävissä toimiminen,työskentely ravitallissa.

Talliyrittäjän taidot, 10 osp *voidaan tietyissä tilanteissa hyväksilukea aiempien opintojen perustella
Opiskelija hoitaa erilaisia hevosia tallissa ja pihatossa sekä vuolee ja kengittää hevosen kavioita. Opiskelija tuntee hevosen rehun tuottamisen perusteet.Opiskelija tuntee hevosen erilaisten pitopaikkojen vaatimuksia. Opintojaksot:  tallityöt, hevosen rehun tuottamisen perusteet, tallirakennukset ja ympäristö, kengitys.

Harrasteohjaajan suuntautuminen
Hevosharrasteohjaajan työskenteleminen ajo- ja ratsuhevosten kanssa, 15 osp
Opiskelija ratsastaa kouluratsastusohjelman KN-special sekä esteratsastuksessa tehtäväradat tasolla 80 cm. Maastossa hän osaa ratsastaa turvallisuutta noudattaen. Lisäksi hän osaa ajaa koulutettua hevosta. Opintojaksot: hevosten ajaminen,kouluratsastus, esteratsastus, maastoratsastus, tallityöt.

Hevosharrastajan ohjaaminen 20 osp
Opiskelija oppii suunnittelemaan ja toteuttamaan harrastetallin palveluja. Hän osaa ohjata koulu- ja maastoratsastusta turvallisesti ja toimia asiakaspalvelutehtävissä. Opintojaksot: tuoteturvallisuus, ratsastuksen ja hevostaitojen opettaminen, työturvallisuus, päivittäistyöt harrastetallissa.

Hevosharrastepalvelujen tuottaminen, 15 osp
Opiskelija oppii työskentelemään hevosalan palveluja tuottavassa yrityksessä ja suunnittelemaan ja toteuttamaan hevosharrastepalveluja. Hän oppii tuotteistamme ja markkinoimaan talliyrityksen erityisosaamista ja laskemaan toiminnan kannattavuutta. Tavoitteena on myös oppia noudattamaan yrityksen laatu- ja kustannustavoitteita ja palvelemaan asiakkaita.

Talliyrittäjän taidot, 10 osp *voidaan tietyissä tilanteissa hyväksilukea aiempien opintojen perustella
Opiskelija hoitaa erilaisia hevosia tallissa ja pihatossa sekä vuolee ja kengittää hevosen kavioita. Opiskelija tuntee hevosen rehun tuottamisen perusteet.Opiskelija tuntee hevosen erilaisten pitopaikkojen vaatimuksia. Opintojaksot: tallityöt, hevosen rehun tuottamisen perusteet, tallirakennukset ja ympäristö, kengitys.


Ratsastuksenohjaaja

Pakolliset tutkinnon osat, 110 osp

 • Hevosten hoito ja hyvinvoinnista huolehtiminen, 15 osp
 • Yrittäminen hevostalousalalla, 20 osp
 • Ratsastaminen ja ajaminen, 25 osp
 • Ratsastuksenohjaajan ratsastaminen, 15 osp
 • Ratsuhevosten kouluttaminen ja ratsastuskoulussa työskenteleminen, 15 osp
 • Ratsastuksen ohjaaminen, 20 osp

Valinnaiset tutkinnon osat, 35 osp (valitaan seuraavista):

 • Tallin ja talliympäristön hoito, 15 osp
 • Ratsastaminen 10, osp
 • Erityisryhmien hevospalvelujen avustaminen, 15 osp
 • Peruskengityksen tekeminen, 10 osp
 • Hevosen kanssa luonnossa liikkuminen, 15 osp
 • Ratsastustaidon kehittäminen,  15 osp
 • Hevostapahtumien järjestäminen, 15 osp
 • Hevosklinikka-avustajana toimiminen, 15 osp

Yhteiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa, 35 osp

 • Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen,
 • Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
 • Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

Ratsastuksenohjaajan ratsastaminen, 15 osp
Opiskelija ratsastaa kouluratsastusohjelmat FEI:n kenttäkilpailuohjelma poneille (Helppo B 1993), Helppo A -kenttäkilpailuohjelman no 6 ja FEI:n kenttäkilpailuohjelman CCI** 1998 sekä ratsastaa kilpailusuorituksen tasolla Helppo A. Esteratsastuksessa opiskelija ratsastaa tehtäväradan tasoilla 95 ja 105 cm sekä kilpailusuorituksen tasolla 90 cm. Maastoratsastuksessa opiskelija ratsastaa tasolla Harrasteluokka. Opintojaksot: kouluratsastus, esteratsastus, maastoratsastus,toimintaympäristönä ratsutalli.

Ratsuhevosten kouluttaminen ja ratsastuskoulussa työskenteleminen, 15 osp
Opiskelija suunnittelee ratsun alkukoulutuksen, ja toteuttaa suunnitelmaa. opiskelija on mukana ratsastuskoulun päivittäisessä ja kausittaisessa toiminnassa laatutavoitteiden mukaisesti. Opintojaksot: ratsuhevosen alkukoulutus, toimintaympäristönä ratsastuskoulu.

Ratsastuksen ohjaaminen, 20 osp
Opiskelija suunnittelee ja toteuttaa ratsastuskoulun palveluja ja ohjaa koulu-, maasto- ja esteratsastusta ja hevostaitoja asiakasryhmille ratsastuskoulussa. Opintojaksot: ratsastuksen ja hevostaitojen ohjaaminen, tuotesuunnittelu, työturvallisuus ja ensiapu II.

Talliyrittäjän taidot, 10 osp *voidaan tietyissä tilanteissa hyväksilukea aiempien opintojen perustella
Opiskelija hoitaa erilaisia hevosia tallissa ja pihatossa sekä vuolee ja kengittää hevosen kavioita. Opiskelija tuntee hevosen rehun tuottamisen perusteet.Opiskelija tuntee hevosen erilaisten pitopaikkojen vaatimuksia. Opintojaksot: tallityöt, hevosen rehun tuottamisen perusteet, tallirakennukset ja ympäristö, kengitys.

 

Hakeminen

Koulutuksiin hakeudutaan yhteishaussa tai jatkuvan haun kautta. Yhteishakuajan ulkopuolella voit hakea meille jatkuvassa haussa sähköisesti: https://raahenedu.inschool.fi/

Hakeutuminen koulutukseen on mahdollista aina, olipa sinulla aiempia tutkintoja tai ei. Myös oheisella jatkuvan haun lomakkeella voit hakea kaikkiin koulutuksiimme, olitpa nuori tai aikuinen. Täytä oheinen lomake ja lähetä se meille (postitse tai sähköpostilla), niin otamme sinuun yhteyttä!

Lisätietoja hakeutumisesta:
Puh. 040 1357 180
maaseutuopisto@raahenedu.fi