Hyppää sisältöön
Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto

Toimitilahuoltaja, kiinteistönhoitaja

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan tutkintoon sisältyy kolme osaamisalaa

  • kiinteistönhoidon osaamisala,
  • kotityöpalvelujen osaamisala ja
  • toimitilahuollon osaamisala. (ent. laitoshuoltajan ammattitutkinto)

Kiinteistönhoidon osaamisalan tutkintonimikkeitä ovat kiinteistönhoitaja ja tekninen kiinteistönhoitaja.
Toimitilahuollon osaamisalan tutkintonimikkeitä ovat laitoshuoltaja ja toimitilahuoltaja.

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan tutkinnon suorittaminen monipuolistaa, laajentaa ja päivittää toimitilahuollon ammattitaitoa niin, että valmistavan koulutuksen jälkeen osaa työskennellä erilaisissa toimintaympäristöissä ja yrityksissä (esimerkiksi erilaiset majoitus-, ravitsemus- ja sosiaalihuollon yksiköt) laitossiivoojana, laitoshuoltajana, kerroshoitajana sekä itsenäisenä yrittäjänä.

Kenelle koulutus sopii?

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan tutkinnon suorittanut osaa toimia asiakaskohteessa kiinteistö- tai puhdistuspalvelualan työtehtävissä ja asiakaspalvelutilanteissa asiakaskohteen palvelusopimuksen mukaisesti. Tutkinnon suorittanut voi suunnata ammatillista osaamistaan kiinteistönhoitoon, laitoshuoltoon, tekniseen kiinteistönhoitoon tai toimitilahuoltoon tutkintonimikkeen mukaisesti.

Pääsyvaatimuksena on että, opiskelija on kiinnostunut puhtaus- ja kiinteistöalan tehtävistä, soveltuu alalle ja on sitoutunut opiskelemaan. Hakijalta edellytetään mielellään alan työkokemusta ja /tai koulutusta, sekä hyvää terveydentilaa ja työkuntoa. Koulutukseen on jatkuva haku ja opiskelija voi opiskella joustavasti huomioiden elämäntilanteensa.

Tutkinnon sisältö

Tutkinto (180 osp) muodostuu:

  • yhdestä pakollisesta tutkinnon osasta (15 osp)
  • kahdesta osaamisalan valinnaisesta tutkinnon osasta (60 osp)
  • valinnaisista tutkinnon osista (70 osp) ja
  • yhteisistä tutkinnon osista (35 osp)

Pakollinen tutkinnon osa on asiakaslähtöisten puhtaus- ja kiinteistöpalvelujen tuottaminen. Valinnaisia tutkinnon osia on kaikkiaan 27, joihin sisältyy tutkinnon osa ammatillisesta perustutkinnosta, toisesta ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta.

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp

  • matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
  • viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
  • yhteiskunta- ja työosaaminen

Valtakunnalliset opetussuunnitelman perusteet löytyvät täältä Ammatillisten perustutkintojen e-perusteet
Ammatilliseen perustutkintoon kuuluu teoriaopintoja, yhteisten aineiden opiskelua sekä käytännön harjoittelua koulun opetustiloissa sekä työelämässä. Ammatillista osaamistasi harjaannutetaan monipuolisissa käytännön työtehtävissä asiakastöissä. Ammatillisen opintojen ohella voi suorittaa myös ylioppilastutkinnon.

Jatkokoulutus

Tutkinnon suorittamisen jälkeen voit hakeutua työelämään tai jatko-opiskelemaan. Perustutkinnon suoritettuasi sinulla on yleinen jatko-opintokelpoisuus. Voit siis hakea opiskelemaan ammattikorkeakouluun tai yliopistoon. Lisäksi voit kehittää osaamistasi työn ohessa esimerkiksi ammatillisen lisäkoulutuksen avulla.

Kansainvälisyys

Voit opiskella ulkomailla myös koulutus- tai oppisopimuksella. Saat kansainvälistä työkokemusta omalta alaltasi, parannat kielitaitoasi, opit elämään erilaisessa ympäristössä sekä tutustut vieraisiin kulttuureihin ja uusiin ihmisiin. Työnantajat arvostavat kansainvälistä työkokemusta ja taitoja työskennellä erilaisissa kulttuureissa.

Kysy lisää!

Luoto Elsa

Luoto Elsa
opettaja, kiinteistöpalveluala

elsa.luoto​@brahe.fi

044 439 4343

Suorsa Jari

Suorsa Jari
kiinteistö-ja tiimivastaava, opettaja

jari.suorsa​@brahe.fi

044 439 4341