Hyppää sisältöön

Kiinteistö- ja puhtauspalvelualan koulutus

Koulutusaika: 2.2.2021

Hakuaika: 31.12.2020 mennessä

  • Koulutuksessa voi suuntautua joko kiinteistönhoidon osaamisalaan tai toimitilahuollon osaamisalaan.
  • Koulutuksen tavoitteena on suorittaa puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto kiinteistönhoitajan osaamisalalla tai ammattitutkinto. Opiskelijalla on koulutuksen jälkeen kiinteistöpalvelualan perustiedot ja -taidot, jotka parantavat opiskelijan opiskelu- ja työelämävalmiuksia.
  • Koulutus toteutetaan monimuotoisin menetelmin työpaikoilla ja oppilaitosympäristöissä. Työpaikalla oppiminen voi olla osa opiskelijan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelmaa, HOKSia.
  • Koulutus on tarkoitettu alasta kiinnostuneille työttömille ja työttömyysuhan alaisille työnhakijoille, joilla on Te-toimiston toteama koulutustarve.
  • Aikaisempaa koulutusvaatimusta ei ole puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinnon osalta. Toimitila-laitoshuoltajan ammattitutkintoon edellytetään alantyökokemusta

Tutkinnon sisältö

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto

Pakolliset tutkinnonosat:
​​​​​​Asiakaslähtöisten kiinteistöpalvelujen tuottaminen, 15 osp
Kiinteistön yleishoito ja valvonta, 30 osp
Kiinteistöteknisten järjestelmien hoitaminen, 30 osp

Valinnaiset osat, valitaan 4 kpl:
Ilmanvaihtokoneiden toimintakunnon ylläpito, 20 osp
Kiinteistöautomaation käyttäminen, 20 osp
LVI- järjestelmien toimintakunnon ylläpito, 20 osp 
Piha- ja ulkoalueiden hoitaminen, 20 osp
Muu soveltuva tutkinnonosa kiinteistöpalvelujen perustutkinnosta, muusta perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta.

Yhteiset tutkinnonosat:
Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, 11 osp
Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen, 6 osp
Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen, 9 osp

Toimitila-laitoshuoltajan ammattitutkinto 150 osp 

Pakollinen tutkinnonosa:
Asiakaslähtöisten puhtaus- ja kiinteistöpalvelujen tuottaminen, 15 osp

Valinnaiset osat 1, 45-90 osp
Laitoshuoltaja valitsee valinnaiseksi tutkinnon osat ryhmästä laitoshygieniapalvelut -osan Laitoshygieniapalvelut, 45 osp
Toimitilahuoltaja (AT) valitsee valinnaiseksi tutkinnon osat ryhmästä ylläpitosiivous-osan Ylläpitosiivouspalvelut, 45 osp

Valinnaiset tutkinnon osat 2, 45-90 osp
Esimerkiksi
Avustaminen ja huolenpito, 30 osp
Perussiivouspalvelut, 30 osp
Työpaikkaohjaajana toimiminen, 30 osp