Hyppää sisältöön

Taideteollisuusalan ammattitutkinto/sisustaja

Koulutus alkaa: 2.2.2021

Haku päättyy: 31.12.2020

 • Taideteollisuusalan ammattitutkinnon opinnot syventävät sisustusalalla työskentelevän henkilön ammatillista osaamista ja tarjoavat työkaluja vaativissa työtehtävissä sekä esimiesasemassa toimimiseen.
 • Koulutus tarjoaa mahdollisuuden sisustajan ammattinimikkeeseen myös niille, joilla on pitkä kokemus alalla toimimisesta, mutta ei vielä alan tutkintoa.
 • Koulutus parantaa työllistymismahdollisuuksia vahvistamalla ja syventämällä alan osaamista.
 • Suorittamalla koko tutkinnon opiskelija on oikeutettu käyttämään sisustajan ammattinimikettä. Lisäksi opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa vain tutkinnon osia. Mikäli opiskelijalla ei ole aikaisempaa alan koulutusta tai pitkällistä alan työkokemusta, on perustutkinto hänelle paremmin soveltuva vaihtoehto.
 • Lähipäivien määrä on keskimäärin 4-6 pv/kk (työpaikan luonteesta riippuen). Opintoja on mahdollisuus suorittaa myös verkko-opintoina.

Tutkinnon sisältö

 • Sisustusalan ammattitutkinnossa syvennät sisustusalan tietämystäsi ja osaamistasi suunnittelun ja asiakaslähtöisyyden näkökulmasta käsin.
 • Opinnoissa vahvistat visuaalista osaamistasi sekä suunnittelutyötä ohjaavien alan määräysten ja säädösten tuntemusta.
 • Rakentamisen ja sisustuksen kulttuuriset ja historialliset arvot sekä kestävä kehitys ovat tietoteknisten taitojen ohella keskiössä.
 • Opinnoissa korostuvat myös alan yrittäjyys ja verkostoituminen.
 • Opinnot vahvistavat asiantuntemusta toimiessasi työryhmässä sisustusalan asiantuntijana.
 • Opinnot suunnitellaan yksilöllisesti juuri sinulle sopiviksi ja suoritat ne joustavasti alan työelämästä käsin.
 • Opintojen avulla lisäät laaja-alaista ammattitaitoasi ja edistät työllistymismahdollisuuksiasi tai parannat mahdollisuuksiasi hakeutua alan jatko-opintoihin.

Koulutuksen ammatillinen osa rakentuu kaikille pakollisista tutkinnon osista sekä opiskelijan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelmaan ja työelämän tarpeisiin perustuvista valinnaisista tutkinnon osista.

Pakolliset tutkinnonosat
Moniammatillisessa toimintaympäristössä työskentely 10 osp
Sisustuskohteen alkukartoitus ja työn suunnittelu 30 osp

Valinnaiset tutkinnonosat 
(opiskelijan valinnan mukaan) esim.
Sisustusalan asiakaspalvelu ja myyntityö 30 osp
Julkisen tai yksityisen tilan sisustuksen toteuttaminen 30 osp
Taideteollisuusalan yrittäjänä toimiminen 25 osp