Hyppää sisältöön

In English

Ympäristöalan ammattitutkinto Ympäristöhuollon osaaja

Ympäristöhuollon ammattitutkinnon tavoitteena on vahvistaa alan työntekijöiden ammatillista osaamista nykyisten vaatimusten mukaisesti. Jatkuvasti muuttuva ympäristölainsäädäntö sekä kasvava ympäristötietoisuus edellyttävät alan osaamista kaikissa yrityksissä ja yhteisöissä. Ympäristöhuollon ammattitutkinnosta saa valmiudet esimerkiksi kiinteistöjen jätehuollon järjestämiseen, ympäristöriskien kartoittamiseen, jätehuoltosuunnitelman laatimiseen, materiaalien talteenottoon, ympäristöneuvontaan, vaarallisten jätteiden käsittelyyn ja yrityksen ympäristövastaavana toimimiseen.

Kenelle koulutus sopii?

Ympäristöalan ammattitutkinnon suorittanut voi toimia ympäristöalan yrittäjänä tai osaamisalansa mukaisissa työtehtävissä.

Ympäristöhuollon osaamisalalla tutkinnon suorittaneen osaamista vastaavia työtehtäviä ovat esimerkiksi jätehuollon suunnittelun ja toteutuksen, ympäristöhuollon ajojärjestelyn, materiaalien kierrätyksen ja käsittelyn, pilaantuneiden maiden käsittelyn, teollisuuspuhdistuspalveluiden sekä ympäristövastaavan työt.

Tutkinnon sisältö

Ympäristöhuollon osaamisalan tutkinnon osia suorittanut hallitsee perusasiat jätehuollosta ja kierrätyksestä, sen lainsäädännöstä ja määräyksistä, eri toimijoiden vastuista ja velvollisuuksista sekä jätejakeista ja niiden hyötykäytöstä siten, että hän pystyy soveltamaan osaamistaan työssään. Lisäksi tutkinnon suorittaneet hallitsevat moninaisia ympäristöhuollon työprosesseja ja niiden turvallisuustekijöitä suorittamansa tutkinnon osan vaatimusten mukaisesti.

Pakollinen tutkinnon osa

  • Ympäristöalan työtehtävissä toimiminen 50 osp

Valinnaiset tutkinnon osat 100 osp

  • Kiinteistöjen jätehuollon suunnittelu 50 osp
  • Kiinteistöjen jätehuollon toteuttaminen 50 osp
  • Vaarallisten jätteiden jätehuollon toteuttaminen 50 osp
  • Materiaalien talteenottot ja hyödyntäminen 50 osp
  • Ympäristövastaavana toimiminen 50 osp
  • Ympäristöalan asiakaspalvelutehtävissä toimiminen 25 osp

Tutkinnon perusteisiin voit tutustua täältä.

Toteutus

Toteutetaan monimuoto-opiskeluna, sisältäen lähiopiskelua, etäopiskelua sekä työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Osaaminen osoitetaan käytännön työtehtävissä työpaikalla sekä osittain kirjallisesti. Näyttöihin voi tulla myös suoraan työkokemuksella tai muun aikaisemmin hankitun tietopohjan perusteella. Tällöin osallistumisvalmius selvitetään ennakkoon.

 

Kustannukset opiskelijalle

  • 400 € koko tutkinto, 100 €/tutkinnon osa.
  • Maksua ei palauteta, jos opinnot keskeytyvät.
  • Ruokailu ja majoitus opiskelijahinnoilla: lounas 5,20 € ja majoitus 17,50€/yö (omat lakanat mukaan).

 

Jatkokoulutus

Tutkinnon suorittamisen jälkeen voit hakeutua työelämään tai jatko-opiskelemaan. Perustutkinnon suoritettuasi sinulla on yleinen jatko-opintokelpoisuus. Voit siis hakea opiskelemaan ammattikorkeakouluun tai yliopistoon. Lisäksi voit kehittää osaamistasi työn ohessa esimerkiksi ammatillisen lisäkoulutuksen avulla.

Kansainvälisyys

Voit opiskella ulkomailla myös koulutus- tai oppisopimuksella. Saat kansainvälistä työkokemusta omalta alaltasi, parannat kielitaitoasi, opit elämään erilaisessa ympäristössä sekä tutustut vieraisiin kulttuureihin ja uusiin ihmisiin. Työnantajat arvostavat kansainvälistä työkokemusta ja taitoja työskennellä erilaisissa kulttuureissa.

Kysy lisää!

Autio Marjut

Autio Marjut
Lehtori, opettaja, yritystalous, kestävän kehityksen koordinaattori

marjut.autio@brahe.fi

044 439 3465