Hyppää sisältöön

In English

Maatalousalan perustutkinto - maatilatalous ja maatalousteknologia Maaseutuyrittäjä

Koulutuspaikka: Siikajoki/Ruukki

Maatalous on luonnosta saatavien raaka-aineiden tuottamista ja jalostamista. Kasvin- ja kotieläintuotannon rinnalla alalla voi harjoittaa muun muassa koneurakointia, maataloustuotteiden jatkojalostamista ja ympäristön hoitoa. Koulutuksessa opiskelija saa valmiudet toimia alueen keskeisten tuotannonalojen, nautakarja- ja kasvinviljelytilojen yrittäjinä ja työntekijöinä. Opinnoissa keskeistä ovat yritystalouteen, peltoviljelyyn ja maatalouskoneisiin sekä maanrakennukseen liittyvät opinnot.

Maatalousalan ammatteja ovat maaseutuyrittäjä, maanviljelijä, maatalouslomittaja, maataloustarvikemyyjä ja maanrakennuskoneiden kuljettaja. Kasvavana maaseudun palvelutoimintana ovat koneurakointi- ja alihankintatyöt.

Tutustu opetusmaatilaan!

Tutkinnon sisältö

Kaikki perustutkinnot ovat laajuudeltaan 180 osaamispistettä:

Maatilatalouden osaamisala

Ammatilliset tutkinnon osat 145 osp

 • Pakolliset tutkinnon osat 80 osp
  • Toiminta maatalousalalla 15 osp
  • Luonnonvara-alan yrityksessä toimiminen 15 osp
  • Maan kasvukunnon ja tuotantoympäristön hoitaminen 40 osp
  • Maatalousyrittäminen 10 osp
 • Valinnaiset tutkinnon osat 65 osp

Maatalousteknologian osaamisala

 • Pakolliset tutkinnon osat 95 osp
  • Toiminta maatalousalalla 15 osp
  • Luonnonvara-alan yrityksessä toimiminen 15 osp
  • Maataloudessa käytettävien koneiden käyttäminen 15 osp
  • Maataloudessa käytettävien koneiden huoltaminen ja toimintakunnon ylläpitäminen 20 osp
  • Maataloudessa käytettävien koneiden korjaaminen 30 osp
 • Valinnaiset tutkinnon osat 50 osp

 

Kaikille yhteiset tutkinnon osat 35 osp

 • matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
 • viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
 • yhteiskunta- ja työosaaminen

Tutkinnon perusteisiin voit tutustua täältä.

Ammatilliseen perustutkintoon kuuluu teoriaopintoja, yhteisten aineiden opiskelua sekä käytännön harjoittelua koulun opetustiloissa sekä työelämässä. Ammatillista osaamistasi harjaannutetaan monipuolisissa käytännön työtehtävissä. Ammatillisen opintojen ohella voi suorittaa myös ylioppilastutkinnon.

Jatkokoulutus

Tutkinnon suorittamisen jälkeen voit hakeutua työelämään tai jatko-opiskelemaan. Perustutkinnon suoritettuasi sinulla on yleinen jatko-opintokelpoisuus. Voit siis hakea opiskelemaan ammattikorkeakouluun tai yliopistoon. Lisäksi voit kehittää osaamistasi työn ohessa esimerkiksi ammatillisen lisäkoulutuksen avulla.

Kansainvälisyys

Voit opiskella ulkomailla myös koulutus- tai oppisopimuksella. Saat kansainvälistä työkokemusta omalta alaltasi, parannat kielitaitoasi, opit elämään erilaisessa ympäristössä sekä tutustut vieraisiin kulttuureihin ja uusiin ihmisiin. Työnantajat arvostavat kansainvälistä työkokemusta ja taitoja työskennellä erilaisissa kulttuureissa.

Hakeminen

Koulutuksiin hakeudutaan yhteishaussa tai jatkuvan haun kautta. Hakeutuminen koulutukseen on mahdollista aina, olipa sinulla aiempia tutkintoja tai ei.

Jos hakijan äidinkieli ei ole suomi, päästäkseen maaseutuyrittäjän opintoihini pitää todentaa suomen kielen osaaminen vähintään tasolla B1.1. Lue lisää kielitaidon arvionnista.

Kysy lisää!

Pajuvesa-Korkala Riikka

Pajuvesa-Korkala Riikka
Toimialapäällikkö

riikka.pajuvesa-korkala@brahe.fi

040 834 3404