Hyppää sisältöön

In English

Ajoneuvoalan perustutkinto, ajoneuvotekniikan osaamisala Automekaanikko

Koulutuspaikka: Raahe

Ajoneuvoalan koulutus antaa hyvät ja laaja-alaiset valmiudet toimia erilaisissa auto- ja konealaan liittyvissä työtehtävissä. 

Opiskelija voi suuntautua pakollisten tutkinnon osien jälkeen seuraaviin tutkintonimikkeisiin: 

 • automekaanikko
 • diagnoosimekaanikko
 • hyötyajoneuvomekaanikko sekä
 • pienkonemekaanikko.

Yhteistä kaikille suuntautumisvaihtoehdoille ovat seuraavat alalla vaadittavat perustaidot:

 • Hyvä asenne, ahkeruus, omatoimisuus ja itseohjautuvuus. Työtä tehdään pääosin itsenäisesti, mutta joskus työparin kanssa, kuitenkin yrittäjämäisellä otteella. Pitkäjänteisyydestäkään ei ole haittaa.
 • Hyvät kommunikaatiotaidot. Ajoneuvokorjaamoilla toimitaan osana työyhteisöä ja ammattiverkostoa sekä asiakkaiden kanssa.
 • Englanninkielisen materiaalin ymmärtämisen taito. Korjaus- ja turvallisuusohjeet ovat yleensä englanninkielisiä ja niiden ymmärtäminen on ehdottoman tärkeää työturvallisuuden ja oikeiden korjausmenetelmien toteutumiseksi.
 • Mekaanisten rakenteiden ja teknisten ratkaisujen hahmottamiskyky. Työturvallisuuden toteutumiseksi työntekijän on tunnistettava erilaisten monimutkaisten mekaanisten ja sähköisten järjestelmien riskitekijät.

Automekaanikot työllistyvät esimerkiksi autoliikkeisiin, merkki- ja yleiskorjaamoihin sekä rengas-, varaosa- ja kuljetusliikkeisiin. Alalla työskentely vaatii ongelmanratkaisutaitoja, ripeää ja joustavaa työotetta sekä asiakaspalveluhenkisyyttä. Menetelmien ja kaluston uudistuessa vaaditaan jatkuvasti uuden oppimista. Koulutus antaa myös perusvalmiudet toimia itsenäisenä korjaamoyrittäjänä tai varaosamyyjänä. Valmistuttuasi saat hyvät valmiudet jatkaa opintojasi ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa.

Osaaminen hankitaan lähi- ja etäopetuksena, työelämässä sekä verkko-kursseilla. Opiskelun painotus on käytännön töissä. Tietopuolisen osaamisen hankkimisessa hyödynnetään erityisesti työelämässä käytettäviä korjausohjeita, itsenäisesti tai ohjatusti suoritettavia verkkokursseja sekä laajennettua todellisuutta.

Seuraavat perustaidot ovat tarpeen eri ammattinimikkeisiin suuntautuessa:

Automekaanikko

 • Kädentaidot ja hyvä fyysinen kunto. Työtä tehdään suurimmaksi osaksi käsillä ja välillä haastavissa työasennoissa. Työntekijän osaamista mitataan myös ajankäytössä, eli työtehokkuudessa.
 • Sosiaaliset taidot. Autokorjaamotoiminnassa työskennellään yhdessä yrityksen muiden työntekijöiden kanssa ja ollaan usein suorassa kontaktissa asiakkaisiin.

Diagnoosimekaanikko

 • Looginen ajattelukyky ja ongelmanratkaisutaidot. Monimutkaisten sähköisten ja mekaanisten järjestelmien vianetsinnässä kouluttaudutaan varsinaiseksi salapoliisiksi. Vaikka työntekijän osaamista mitataan ajankäytössä, on diagnoosimekaanikon ongelmanratkaisutaidoilla suuri merkitys myös työtehokkuuteen.
 • Kädentaidot. Vikojen löytämiseksi ja korjaamiseksi tulee tehdä mekaanista työtä. 
 • Hyvä perusmatematiikan ja -fysiikan osaaminen. Ongelmanratkaisussa pyöritellään fysiikan lakeja ja sähköisiä suureita.
 • Englannin kielen taito. Ajoneuvon vianmäärityksessä tarvitaan yleensä englannin kielen taitoa diagnostiikka- ja tietojärjestelmien käyttämiseksi.

Hyötyajoneuvomekaanikko

 • Kädentaidot ja hyvä fyysinen kunto. Työtä tehdään suurimmaksi osaksi käsillä ja välillä haastavissa työasennoissa. Työhön on apuvälineitä, mutta välillä tarvitaan fyysistä kuntoa, erityisesti raskaiden komponenttien vaihdossa.
 • Sosiaaliset taidot. Autokorjaamotoiminnassa työskennellään yhdessä yrityksen muiden työntekijöiden kanssa ja ollaan usein suorassa kontaktissa asiakkaisiin.
 • Mekaanisten rakenteiden ja teknisten ratkaisujen havainnointikyky. Työturvallisuuden toteutumiseksi työntekijän on tunnistettava erilaisten monimutkaisten mekaanisten, hydraulisten, pneumaattisten ja sähköisten järjestelmien riskitekijät.

Pienkonemekaanikko

 • Yrittäjämäinen toiminta. Työtä tehdään usein pienyrittäjänä, mutta myös työntekijänä suuremmassa korjaamossa.
 • Sosiaaliset taidot. Ajoneuvokorjaamotoiminnassa työskennellään yhdessä yrityksen muiden työntekijöiden kanssa ja ollaan usein suorassa kontaktissa asiakkaisiin.
 • Työllistyminen pienkonemekaanikkona on alueellamme vähäisempää, joten suuntautuminen pienkonemekaanikoksi suunnitellaan aina henkilökohtaisesti ja yhteistyössä työelämän kanssa.

Kenelle koulutus sopii?

Koulutus on suunnattu autoalasta kiinnostuneille, automekaaniikkaan suuntautuneille henkilöille:

 •   jos sinulla ei ole vielä ammattia ja olet kiinnostunut autoalasta
 •   alaa vaihtaville tai
 •   alalla jo toimiville, jos sinulta puuttuu ammatillinen koulutus.

Jos hakijan äidinkieli ei ole suomi, ajoneuvoalan perustutkinto-opiskelijaksi päästäkseen pitää todentaa suomen kielen osaaminen vähintään tasolla B1.2. Lue lisää kielitaidon arvionnista.

Tutkinnon sisältö

Pakolliset tutkinnon osat
Ajoneuvotekniikan osaamisala

 • Ajoneuvon huoltotyöt (25 osp)
 • Alustan korjaustyöt (15 osp)
 • Jarrujen korjaus (10 osp)
 • Sähköjärjestelmän kunnon määrittäminen (10 osp)

Valinnaisia tutkinnon osia mm.

 • Ajoneuvon lisävarustetyöt 15 osp
 • Sähkö- ja hybridiajoneuvojen huoltotyö 15 osp
 • Sähkö- ja ohjausjärjestelmien diagnostiikka 15 osp
 • Huippuosaajana toimiminen 15 osp (Taitaja-kilpailut)
 • Hyötyajoneuvojen korjaus 30 osp (pääosin työelämässä)
 • jne.

Lue tutkinnosta lisää ePerusteissa.

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp

 •   matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
 •   viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
 •   yhteiskunta- ja työosaaminen

Lisäksi tarjolla on useita työelämässä tarvittavia kortti- ja pätevyyskoulutuksia sekä alueellisen työelämän tarpeita vastaavia opintokokonaisuuksia.

Jatkokoulutus

Tutkinnon suorittamisen jälkeen voit hakeutua työelämään tai jatko-opiskelemaan. Perustutkinnon suoritettuasi sinulla on yleinen jatko-opintokelpoisuus. Voit siis hakea opiskelemaan ammattikorkeakouluun tai yliopistoon. Lisäksi voit kehittää osaamistasi työn ohessa esimerkiksi ammatillisen lisäkoulutuksen avulla.

Kansainvälisyys

Voit opiskella ulkomailla myös koulutus- tai oppisopimuksella. Saat kansainvälistä työkokemusta omalta alaltasi, parannat kielitaitoasi, opit elämään erilaisessa ympäristössä sekä tutustut vieraisiin kulttuureihin ja uusiin ihmisiin. Työnantajat arvostavat kansainvälistä työkokemusta ja taitoja työskennellä erilaisissa kulttuureissa.

Lisätietoa

 • Opinnot voi suorittaa oppilaitoksessa tai koulutus- tai oppisopimuksella alan työpaikoilla.
 • Opetukseen voi sisältyä myös verkossa tehtäviä opintoja.
 • Alasta kiinnostunut voi tulla tutustumaan alan opetukseen, yhteydenotot suoraan alan opettajiin.
 • Opetus sisältää teoriaa, käytännön harjoitustöitä sekä asiakastöitä.

Kysy lisää!

Aitta Jari

Aitta Jari
Lehtori, autoala

jari.aitta@brahe.fi

050 430 5489

Kansainvälisyysyhteyshenkilö, autoala