Hyppää sisältöön

In English

Laboratorioalan perustutkinto Laborantti

Laboratorioalalla työtehtävät liittyvät laadunvalvontaan, tuotantoprosessien seurantaan, tutkimukseen ja tuotekehitykseen.

Laboratorioissa tehdään luonnontieteellistä perustutkimusta, kehitetään tuotteita ja tuotantomenetelmiä ja seurataan teollisuuden tuotteiden, elintarvikkeiden ja ympäristön laatua, puhtautta ja turvallisuutta. Tulevaisuudessa laitetekniikan ja analyysien kehittyminen sekä kansainvälistyminen korostavat alan työntekijöiden ammatillista osaamista ja kielitaitoa.

Opinnoissa tehdään laboratorion perustöitä ja käytetään erilaisia laitteita, kuten pH-mittareita. Laboranttiopiskelijat valmistavat uusia aineita synteesien avulla sekä tutkivat näytteitä mikrobiologisten ja biokemiallisten kokeiden avulla. Laborantti voi työssään esim. tutkia ympäristönäytteitä tai varmistaa tuotteiden laatua.

Laborantin työssä on eduksi:

 • tarkkuus, jopa pikkutarkkuus
 • huolellisuus ja tunnollisuus, sillä laboratoriot myyvät luotettavuutta, eivät numeroita
 • pitkäjänteisyys, sillä työ on usein toistotyötä
 • itsenäinen, reipas ja toimeentarttuva asenne: laitteita, tietotekniikkaa ja kemikaaleja ei saa pelätä
 • kätevyys ja sorminäppäryys ovat tarpeen
 • looginen ajattelu sekä ajan hahmottaminen, jotta kykenee palastelemaan työn suoritusvaiheisiin ja pystyy arvioimaan lopputuloksen järkevyyttä
 • uskallus käyttää olemassa olevaa kielitaitoa, sillä monien laboratorioiden työyhteisöt ovat monikultuurisia ja työohjeet englanninkielisiä
 • matematiikkaa ei tarvitse osata; kemia on enemmän kieli

Jos hakijan äidinkieli ei ole suomi, laboratorioalan perustutkinto-opiskelijaksi päästäkseen pitää todentaa suomen kielen suullinen osaaminen vähintään tasolla B1.1 ja kirjallinen kielen osaaminen tasolla B1.2. Lue lisää kielitaidon arvionnista.

Tutkinnon sisältö

Pakolliset tutkinnon osat

 • Laboratorion perustyöt 40 osp
 • Laiteanalyysien tekeminen 30 osp

Valinnaiset tutkinnon osat

 • Spektrometrian soveltavat analyysit 15 osp
 • Kromatografian soveltavat analyysit 15 osp
 • Orgaaniset työmenetelmät ja synteesit 15 osp
 • Bioanalytiikan perustyöt 15 osp
 • Biotekniikan soveltavat työt 15 osp
 • Elintarvikeanalyysien tekeminen 15 osp
 • Ympäristöanalyysien tekeminen 15 osp
 • Soveltavien laiteanalyysien tekeminen 15 osp
 • Teollisuuden tuotantoprosessin seuranta ja laadunvalvonta 15 osp

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp

 •   matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
 •   viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
 •   yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

Lisätietoa tutkinnosta ePerusteissa.

Lisätietoa

 • Opinnot voi suorittaa oppilaitoksessa tai koulutus- tai oppisopimuksella alan työpaikoilla.
 • Opetukseen voi sisältyä myös verkossa tehtäviä opintoja.
 • Alasta kiinnostunut voi tulla tutustumaan alan opetukseen, yhteydenotot suoraan alan opettajiin.
 • Opetus sisältää teoriaa, käytännön harjoitustöitä sekä asiakastöitä.

Ammatillisista opinnoista yliopistoon
– kemiantekniikan syväväylä!

Matemaattis-luonnontieteelliset aineet
Algebra 3 op
Geometria 3 op

Kemiantekniikka
Kestävä ekologia 3 op
Kemian perusteet 6 op
Orgaaninen kemia 6 op

Kemian perusteisiin ja orgaaniseen kemiaan kuuluvat laboratoriotyöt voi suorittaa Brahessa, mutta niistä on laadittava Centrian ohjeistuksen mukainen raportti.

Kun nämä työt on tehty ja opiskelijalla on koossa nämä 21 opintopistettä/15 osaamispistettä, hän varmistaa, että Centrian Vauhtiväylään kuuluvat opinnot ovat kirjattuna Centrian järjestelmässä ja että opintosuoritusote on liitettynä Opintopolun hakemukseen. Asian voi varmistaa osoitteesta avoinamk@centria.fi. Sen jälkeen hän hakee tutkinto-opiskelijaksi väyläopiskelijoille suunnatussa erillishaussa, joka järjestetään samaan aikaan korkeakoulujen yhteishaun kanssa. Sisäänotettavalle opiskelijaryhmälle ei ole kiintiötä.

Centrialla on valmis polku kemiantekniikan amk-opinnoista yliopisto-opintoihin, joten väylä on auki ylempään korkeakoulututkintoon asti.

Kysy lisää!

Sarpola Arja

Sarpola Arja
opettaja, laboratorioala

arja.sarpola@brahe.fi

040 135 9152

Heikkinen Taru

Heikkinen Taru
opettaja, laboratoriala

taru.heikkinen@brahe.fi

040135 7184

Laboratorioalan kansainvälisyysyhteyshenkilö
Ojala Satu

Ojala Satu
ammatillinen ohjaaja/laboratorioala

satu.ojala@brahe.fi

040 135 7197