Hyppää sisältöön

In English

Taideteollisuusalan perustutkinto, sisustusalan osaamisala Sisustaja artesaani

Sisustusalan artesaaniopinnoissa opintojen painopiste on sisustus- ja kalustesuunnittelun osaamisessa. Opinnoissa korostuvat sisustussuunnitelmien laadinta asuntoihin ja julkisiin tiloihin sekä niihin liittyvä irto- ja kiintokalusteosaaminen. Tutkinnon suorittamisen aikana perehdytään mm. eri sisustustyyleihin, sisustuksen pintamateriaaleihin, valaistukseen, kalusterakenteisiin, tuotesuunnitteluun sekä puupajatyöskentelyyn. Työskentelyssä käytetään apuna erilaisia tietokonepohjaisia suunnitteluohjelmia. Opinnot voit suorittaa joustavasti myös alan työelämästä käsin. Lisäksi voit täydentää osaamistasi esimerkiksi kalusteverhoilun tai sisärakentamisen alalta.

Sisustaja-artesaani voi toimia yrittäjänä tai alan mukaisissa työtehtävissä tuotteiden, tilojen tai palvelujen suunnittelu- ja toteuttamistehtävissä. Työtehtäviin kuuluu olennaisesti asiakaspalvelussa ja myyntityössä toimiminen.

Perustutkinnon jälkeen, tai mikäli sinulla on jo alan osaamista, voit hakeutua myös sisustusalan ammattitutkintoon. Tutustu opintoihin tästä

Tutkinnon sisältö

Ammatillinen perustutkinto muodostuu 180 osaamispisteestä.

Pakolliset tutkinnon osat

 • Osaamisen tuotteistaminen ja markkinoiminen taideteollisuusalalla 10 osp
 • Sisustusprojektin toteuttaminen 45 osp

Valinnaisia tutkinnon osia mm.

 • Asiakastyön suunnittelu ja toteuttaminen  15 osp
 • Tilan stailaaminen 15 osp
 • Sisustusalan syventävät opinnot 15 osp

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp

 • matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
 • viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
 • yhteiskunta- ja työosaaminen

Lisätietoa tutkinnosta ePerusteissa.

Jatkokoulutus

Tutkinnon suorittamisen jälkeen voit hakeutua työelämään tai jatko-opiskelemaan. Perustutkinnon suoritettuasi sinulla on yleinen jatko-opintokelpoisuus. Voit siis hakea opiskelemaan ammattikorkeakouluun tai yliopistoon. Lisäksi voit kehittää osaamistasi työn ohessa esimerkiksi ammatillisen lisäkoulutuksen avulla.

Lisätietoa

Sisustaja-artesaanikoulutus on Brahessa tekniikan toimialaan kuuluva tutkinto ja koulutukset pidetään tekniikan ja palvelujen yksikössä Pajakadulla Raahessa.

 • Opinnot voi suorittaa oppilaitoksessa tai koulutus- tai oppisopimuksella alan työpaikoilla.
 • Opetukseen voi sisältyä myös verkossa tehtäviä opintoja.
 • Alasta kiinnostunut voi tulla tutustumaan alan opetukseen, yhteydenotot suoraan alan opettajiin.
 • Opetus sisältää teoriaa, käytännön harjoitustöitä sekä asiakastöitä.
 • Jos hakijan äidinkieli ei ole suomi, päästäkseen Brahen sisustusalan opiskelijaksi pitää todentaa suomen kielen osaaminen vähintään tasolla B1.2. Lue lisää kielitaidon arvionnista.