Hyppää sisältöön

In English

Taideteollisuusalan perustutkinto, verhoilualan osaamisala Verhoilija artesaani

Verhoilualan opinnoissa saat vahvat perustaidot toimia verhoilijana. Tutkinnon suorittamisen aikana perehdyt erityisesti kalusteiden kunnostamiseen liittyvään verhoilutyöhön. Opinnoissa korostuvat perinteinen kalusteverhoilu sekä erilaiset erikoisosaamista vaativat verhoilutyöt kuten ajoneuvo- ja veneverhoilu. Opinnot valmentavat sinua valitsemaan kestäviä materiaaleja eri tarkoituksiin huomioiden kestävän kehityksen merkityksen työskentelyssä. Myös valmiudet yrittäjyyteen ovat olennainen osa alan opintoja. Opinnoissa edetään tehden verhoilun asiakastöitä tai voit suorittaa opinnot myös joustavasti työelämästä käsin.

Taideteollisuusalan perustutkinnon suorittanut voi toimia yrittäjänä tai alan mukaisissa työtehtävissä tuotteiden suunnittelu- ja valmistustehtävissä, tilojen suunnittelu- ja rakentamistehtävissä, palvelujen suunnittelu- ja toteuttamistehtävissä, ohjaustoiminnassa, teollisessa tuotannossa, asiakaspalvelussa ja myyntityössä sekä korjaus-, rakentamis- ja huoltotehtävissä.

Perustutkinnon jälkeen, tai mikäli sinulla on jo alan osaamista, voit hakeutua myös verhoilualan ammattitutkintoon. Tutustu opintoihin tästä

Tutkinnon sisältö

Pakolliset tutkinnon osat

 • Osaamisen tuotteistaminen ja markkinoiminen taideteollisuusalalla 10 osp
 • Verhoilu 45 osp

Valinnaisia tutkinnon osia mm.

 • Korjaaminen taideteollisuusalalla 15 osp
 • Verhoilualan syventävät opinnot 15 osp
 • Asiakastyön suunnittelu ja toteuttaminen 15 osp

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp

 • matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
 • viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
 • yhteiskunta- ja työosaaminen

Lue lisää tutkinnosta ePerusteissa

Jatkokoulutus

Tutkinnon suorittamisen jälkeen voit hakeutua työelämään tai jatko-opiskelemaan. Perustutkinnon suoritettuasi sinulla on yleinen jatko-opintokelpoisuus. Voit siis hakea opiskelemaan ammattikorkeakouluun tai yliopistoon. Lisäksi voit kehittää osaamistasi työn ohessa esimerkiksi ammatillisen lisäkoulutuksen avulla.

Lisätietoa

Verhoilijakoulutus on Brahessa tekniikan toimialaan kuuluva tutkinto ja koulutukset pidetään tekniikan ja palvelujen yksikössä Tervahovinkadulla Raahessa.

 • Opinnot voi suorittaa oppilaitoksessa tai koulutus- tai oppisopimuksella alan työpaikoilla.
 • Opetukseen voi sisältyä myös verkossa tehtäviä opintoja.
 • Alasta kiinnostunut voi tulla tutustumaan alan opetukseen, yhteydenotot suoraan alan opettajiin.
 • Opetus sisältää teoriaa, käytännön harjoitustöitä sekä asiakastöitä.
 • Jos hakijan äidinkieli ei ole suomi, päästäkseen verhoilualan opiskelijaksi pitää todentaa suomen kielen suullinen osaaminen vähintään tasolla A2.2 ja kirjallinen osaaminen tasolla B1.1. Lue lisää kielitaidon arvionnista.

Kysy lisää!

Mahlamäki Eva

Mahlamäki Eva
pt. tuntiopettaja, verhoilu

eva.mahlamaki@brahe.fi

040 808 6903