Hyppää sisältöön

In English

HOKS - opintojen henkilökohtaistaminen

Ammatilliseen perustutkintoon johtavassa koulutuksessa opiskellaan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman eli HOKS:n mukaan. Henkilökohtaistaminen tarkoittaa sitä, että jokaiselle ammatillisen koulutuksen opiskelijalle suunnitellaan ja toteutetaan hänen tavoitteitaan ja tarpeitaan vastaava opintopolku. HOKS:ssa tunnistetaan ja tunnustetaan opiskelijan aiempi osaaminen ja suunnitellaan, miten ja mitä uutta osaamista hän hankkii, miten osaaminen osoitetaan sekä mitä ohjausta, tukea tai mahdollisia erityisen tuen toimia opiskelija tarvitsee.  

Vastuuopettaja laatii ja päivittää HOKS:n kanssasi vähintään kolme kertaa vuodessa sekä seuraa, ohjaa ja tukee opintojesi edistymistä ja opiskelusi säännöllisyyttä. Opinto-ohjaajat ovat mukana opintojen suunnittelussa, aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisessa ja tunnustamisessa sekä urasuunnittelussa.

Työelämässä oppiminen 

Opiskelija voi hankkia osaamista erilaisissa oppimisympäristöissä ja joustavasti niitä yhdistellen. Työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettävää koulutusta kutsutaan työelämässä oppimiseksi. Se on aina tavoitteellista ja ohjattua, ja siihen voidaan yhdistää esimerkiksi lähi- ja verkko-opiskelua sekä itsenäistä opiskelua.  

Työelämässä oppimisesta sovitaan koulutussopimuksella tai oppisopimuksella

Sekä koulutus- että oppisopimuksessa varmistetaan, että työpaikalta löytyvät opiskelua vastaavat työtehtävät, tarpeelliset välineet sekä osaavaa henkilöstöä ohjaukseen. Työnantaja nimeää työpaikkaohjaajan ja oppilaitos ohjaavan opettajan. Oppisopimuksessa hankit ja vahvistat osaamista työsuhteessa. Eli silloin kun saat työstäsi palkkaa, tehdään oppisopimus. Koulutussopimus on palkatonta harjoittelua..  

Neuvoja oppisopimusasioissa saat oppisopimustoimistosta p. 040 663 8815, eveliina.noponen@brahe.fi.

TYÖPAIKALLA OPPIMINEN esite 

Koulutussopimuksessa huomioitavaa:

 • Koulutussopimuksen aikana opiskelija voi saada mm. opintotukea koulumatkatukea ja ateriakorvausta. Kysy lisää opintotoimistosta
 • Työnantaja vastaa työturvallisuudesta.
 • Oppilaitos vastaa tapaturmavakuutuksesta ja vastuuvakuutuksesta.
 • Sopii kaikenikäisille.
 • Voi ajoittua 1–5 päivälle viikossa, tuntimäärä sovitaan yksilöllisesti.
 • Et ole työsuhteessa.
 • Työnantaja ei maksa palkkaa tai tarjoa muuta korvausta.
 • Voidaan sopia tutkinnon osa tai pienempi osa kerrallaan tai useammasta tutkinnon osasta.
 • Sopimuksen tekevät työnantaja ja koulutuksen järjestäjä. Saat sopimuksen tiedoksi.

Koulutussopimus- ja oppisopimusjaksot voivat vuorotella opiskelijan ja työpaikan tarpeiden mukaisesti. 

Oppisopimuksessa huomioitavaa:

 • Koulutus tapahtuu työpaikalla käytännön työtehtävissä
 • Viikoittaisen työajan tulee olla keskimäärin vähintään 25 tuntia.
 • Sopii 15 vuotta täyttäneille.
 • Sinulle maksetaan TESin mukaista palkkaa. 
 • Voidaan sopia tutkinnon osan, osan osan tai koko tutkinnon suorittamisen ajaksi.
 • Työnantaja vastaa vakuutuksista. 
 • Työpaikalla tulee olla vastuullinen työpaikkaohjaaja.
 • Jos työnantaja ei maksa koulupäiviltä palkkaa, niin opiskelijalla on oikeus opso-etuuksiin. Kysy lisää oppisopimustoimistosta.

Jos toimit jo opiskeluaikana yrittäjänä, voit tehdä yrittäjän oppisopimuksen. Yrittäjän oppisopimuksella suoritat koulutuksesta suurimman osan omassa yrityksessäsi työskennellen ja täydennät opintojasi oppilaitoksessa tai verkossa opiskellen. Oppisopimuksella opiskelevaa yrittäjää ohjaa mentori. Mentori on henkilö, jolla kokemusta yrittäjyydestä ja hän on asiantuntija yrittäjän opiskeleman tutkinnon alalta. Mentori jakaa tietotaitoaan, kokemustaan ja kannustaa opinnoissa. Ansiomenetykseen  oppilaitoksen opintoihin osallistumisen osalta voi hakea korvausta opintososiaalisina etuina (päiväraha ja perheavustus). Oppisopimusopiskelija voi myös hakea matka- ja majoittumiskorvausta. Perustutkinnot ovat aina ilmaisia opiskella opiskelijalle, mutta ammatti- ja erikoisammattitutkinnoista voidaan periä koulutusmaksu.

Yrittäjän oppisopimuksessa huomioitavaa:

 • yritysmuoto tulee olla tmi, oy, osuuskunnan jäsen, ay, ky
 • olet yel-vakuutettu
 • sinulla on y-tunnus
 • voit tehdä vähintään 25h/viikossa työtä yrittäjänä koulutuksen tavoitteeseen liittyvissä tehtävissä