Hyppää sisältöön

Opiskelijan hyvinvointi

Me Koulutuskeskus Brahessa haluamme, että opiskelijamme voivat hyvin ja nauttivat opiskeluajastaan. Monen eri alan ammattilaisemme tukevat ja auttavat sinua kaikissa hyvinvointiin liittyvissä asioissa.

Kasvatusohjaajat tukevat opiskelijoita opintojen etenemisessä, vastaavat opiskelijakunta- ja tutortoiminnasta sekä yhteisöllisen opiskeluhuoltotyön koordinoinnista.

Opiskeluterveydenhuolto ylläpitää ja tukee opiskelijoiden fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia sekä auttaa opintojen sujumisessa ja valmistumisessa tulevaan ammattiin. Terveydenhoitajalta saa tukea arjenhallintaan sekä terveellisiin elämäntapoihin. Opiskeluterveydenhuolto on päätoimisille opiskelijoille maksutonta.

 

Opiskelijoiden opiskelussa tai oppimisessa esiin tulevien pulmien selvittäminen ja arviointi psykologisten tutkimusten kautta. Ohjaus ja konsultointi opiskelijoiden psyykkiseen terveyteen ja hyvinvointiin liittyvissä kysymyksissä. Psykologille ohjaudutaan erityisopettajan, kuraattorin tai terveydenhoitajan kautta.

Erityinen tuki

Mikäli oppiminen tuottaa hankaluuksia tai opiskelijalla on haasteita lukemisen ja kirjoittamisen, matematiikan, asioiden hahmottamisen tai keskittymisen kanssa, on opiskelijan mahdollisuus saada erityisopetusta. Henkilökohtaiseen osaamisen kehittämisuunnitelmaan (HOKS) kirjataan perustelut erityisen tuen tarpeesta, annettavat tukimuodot sekä erityiset opetus- ja opiskelijahuollon palvelut. Suunnitelman toteutumista ja tarvetta arvioidaan läpi opintojen ja suunnitelmaan kirjataan tarvittavat muutokset. Alaikäisten opiskelijoiden osalta huoltajia kuullaan ja heidän toivotaan olevan mukana HOKS-keskustelussa.

Kuraattori on oppilaitoksen sosiaalityöntekijä, jonka kanssa opiskelija voi selvittää opiskeluajan asumiseen ja rahankäyttöön liittyviä asioita sekä saada apua muihin elämän tilanteiden muutoksiin ja kriisitilanteisiin. Luottamukselliset keskustelut voivat liittyä opiskeluvaikeuksiin, motivaatioon, kiusaamiseen, perhetilanteeseen, kaverisuhteisiin, seurusteluun, itsetuntoon ja mielialaan tai päihteiden käyttöön ja muihin riippuvuuksiin. Vastuuopettaja voi ohjata kuraattorille opiskelijan, jolla on runsaasti poissaoloja tai muita huolenaiheita. Tarvittaessa kuraattori on yhteydessä huoltajaan ja ulkopuolisiin auttajatahoihin. Vanhemmat voivat olla yhteydessä kuraattoriin, jos he ovat huolissaan nuorensa opiskelusta tai vapaa-aikaan liittyvistä asioista.