Hyppää sisältöön

Korkeakouluopinnot ammatillisten opintojen aikana

Brahessa on mahdollista suorittaa useilla eri aloilla korkeakouluopintoja ja varmistaa näin paikka jatko-opintoihin. Väyläopiskelu ei ole alasidonnaista, eli voit valita sinua kiinnostavan väylän riippumatta siitä, millä alalla opiskelet.  

Oulun ammattikorkeakoulun Oamk Highway-väylät

Tekniikan väyläopinnot suorittamalla saat opiskeluoikeuden seuraaviin tutkintoihin:  

 • Insinööri (AMK), Energia- ja ympäristötekniikka  
 • Insinööri (AMK), Konetekniikka  
 • Insinööri (AMK), Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka  
 • Insinööri (AMK), Sähkö- ja automaatiotekniikka  
 • Insinööri (AMK), Talotekniikka
 • Rakennusmestari (AMK), Rakennusalan työnjohto 

Informaatioteknologia -väylä:  

 • Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka  
 • Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely 

Luonnonvara-alan väylä: 

 • Agrologi – maaseutuelinkeinot 

Lue Highway-väyläopinnoista Oamkin sivuilta

Kajaanin ammattikorkeakoulun KAMKstart -väylät

KAMKstart Insinööriksi -väylä

KAMKstart Insinööriksi -väyläopinnot suorittamalla saat opiskeluoikeuden seuraaviin insinööritutkintoihin:

 • Insinööri (AMK), Konetekniikka
 • Insinööri (AMK), Tieto- ja viestintätekniikka
 • Insinööri (AMK), Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka 

KAMKstart liiketaloustradenomi -väylä 

KAMKstart restonomi -väylä 

KAMKstart sairaanhoitaja/terveydenhoitaja -väylä 

KAMKstart sosionomi -väylä 

KAMKstart liikunnanohjaaja -väylä

Lue KAMKstatista KAMK:n sivuilta

Lapin ammattikorkeakoulun kuvataiteen korkeakouluopintojen väylä

Väyläopinnot ovat kuvataiteen jatko-opintoja suunnittelevalle sujuva väylä Lapin AMKiin.

Lue kuvataiteen väyläopinnoista Lapin AMK:n sivuilta

 

Brahe tekee väyläyhteistyötä myös Satakunnan, Savonian ja Centria ammattikorkeakoulujen kanssa. Väyläopintotarjotin täydentyy syksyllä 2022. 

Polku pelialan korkeakouluopintoihin 

Mediakeskus Lybeckerillä voi opiskella peligraafikoksi media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinnossa ja suorittaa samalla 60 op AMK-opintoja Kajaanin ammattikorkeakouluun. Hyvällä opintomenestyksellä suoritetut opinnot avaavat mahdollisuuden hakeutua Kajaanin ammattikorkeakouluun ilman valintakoetta.