Hyppää sisältöön

Opetukseen osallistuminen ja poissaolot

Opiskelija on velvollinen osallistumaan opetukseen oppilaitoksessa tai muuhun osaamisen hankkimiseen ja näyttöihin HOKS:ssa suunnitellulla tavalla. Opiskelijan tulee ilmoittaa kaikista poissaoloista aina viipymättä omalle vastuuopettajalleen, joka kirjaa poissaolot Wilmaan. 

Perustellusta syystä opiskelijalle voidaan myöntää vapautus opetukseen osallistumisesta. Vapautusta tulee anoa kirjallisesti Wilmassa etukäteen ja siitä päättää vastuuopettaja (enintään 3 työpäivää) tai toimialapäällikkö (yli 3 työpäivää).  

Työvoimapoliittisissa koulutuksissa poissaolo ilmoitetaan työvoimaviranomaisten kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti.  

Mikäli opiskelijan opinnot eivät etene HOKS:n mukaisesti, kartoitetaan tuki- ja ohjauspalvelujen tarve ja päivitetään HOKS. Opiskelija katsotaan eronneeksi, jos on ilmeistä, ettei hänen tarkoituksenaan ole osallistua HOKSn mukaiseen opetukseen ja näyttöihin tai muuhun osaamisen osoittamiseen eikä hän ole esittänyt poissaololleen perusteltua syytä tai hän ei ole suorittanut valmentavaa koulutusta 11§:ssä säädetyssä ajassa.