Hyppää sisältöön

Opiskelijan tuki

Koulutuskeskus Brahe haluaa olla mukana tukemassa opiskelijoidemme opiskeluissa menestymistä, hyvinvointia ja kaikin puolin antoisaa opiskelijaelämää. Tältä sivulta löydät kootusti tietoa kaikista opiskelijapalveluistamme sekä tärkeimmät yhteystiedot. Hakijan palvelut -sivulta ja yhteystiedot-sivulta puolestaan löydät kaikki yhteystiedot.

Vastuuopettaja

Vastuuopettajat ovat tukenasi aina ensimmäisestä päivästä valmistumiseen saakka. He perehdyttävät sinut ammatilliseen opiskeluun ja tiedottavat ajankohtaisista asioista. Yhdessä vastuuopettajan kanssa opiskelija laatii henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) sekä urasuunnitelman, joita päivitetään ja joiden toteutumista seurataan läpi opintojen. Vastuuopettaja huolehtii myös hyvän opiskeluilmapiirin ylläpitämisestä koko ryhmässä. 

Opintotoimisto

Opintotoimisto auttaa kaikissa opiskeluusi liittyvissä asioissa, kuten esimerkiksi koulumatka-, opintotuki- ja opiskelijakorttiasioissa. Opintotoimistosta saat myös erilaiset opiskeluun liittyvät todistukset ja opintosuoritusotteen.

Tekniikan alat ja palvelualat

Luovat alat: Mediakeskus Lybecker

Luonnonvara-alat: Ruukin luonto- ja hevoskeskus

Opiskelijapalvelut

Opinto-ohjaaja

Opinto-ohjaajat ovat mukana opintojen suunnittelussa, aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisessa ja tunnustamisessa sekä urasuunnittelussa. Opinto-ohjaajan kanssa voit keskustella erilaisista urapoluista ja muista valinnoista sekä niiden merkityksestä tulevaisuuden tavoitteisiisi. Valmistumisen häämöttäessä saat ohjausta ja neuvontaa jatko-opintoihin hakeutumisessa. Opinto-ohjaajat auttavat sinua myös, mikäli harkitset alanvaihtoa. 

Kirsi Autio, puh. 040 140 7382, kirsi.autio@brahe.fi 

 • Ruukin luonto- ja hevoskeskus

Mari Krook, puh. 0400 916 263, mari.krook@brahe.fi 

 • Logistiikka 
 • Pintakäsittelyala, Raahe 
 • Sisustus ja verhoilu

Jonna Kauppila, puh. 040 135 7086, jonna.kauppila@brahe.fi 

 • Mediakeskus Lybecker 
 • Hius- ja kauneudenhoitoala 
 • Hieronta 

Annukka Nuolimäki, puh. 040 135 9131, annukka.nuolimaki@brahe.fi

 • Kiinteistö- ja puhtauspalveluala 
 • Rakennusala, Raahe 
 • Sähkö- ja automaatioala
 • Talotekniikka
 • Pintakäsittelyala, Oulu 
 • Rakennusala, Oulu

Minna Nurmela, puh. 040 135 7191, minna.nurmela@brahe.fi 

 • Tutkintoon valmentava koulutus (TUVA)

Liisa Vares, puh. 044 439 3458, liisa.vares@brahe.fi  

 • Autoala 
 • Kone- ja tuotantotekniikka 
 • Laboratorioala 
 • Ravintola- ja catering-ala 

Opinpaja

Opinpajat ovat oppimisympäristöjä, joiden tarkoituksena on tukea opiskelijan HOKS:an toteutumista. Opettajat voivat ohjata opiskelijan Opinpajaan esimerkiksi tilanteissa, jossa opiskelija ei ilman tukea ja ohjausta saavuta opintojakson tavoitteita tai hänen on tarkoituksenmukaista edetä opinnoissaan nopeammin. Opettaja toimittaa tarvittavat tehtävät Opinpajan ohjaajalle sekä arvioi palautetut suoritukset. Erityisopetuksen antamisesta sovitaan erikseen erityisopettajan kanssa. Opinpajoilta opiskelija voi tarvittaessa lainata kannettavan tietokoneen. 

Opinpaja, Tervahovinkatu (luokka B107)

 • tekniikan alat ja palvelualat
 • avoinna ma–to klo 8–15, pe klo 8–14
 • kasvatusohjaaja Maria Hyväri, 040 135 7176, maria.hyvari@brahe.fi paikalla joka päivä
 • muita opettajia paikalla seuraavasti:
  ma klo 11–13 digiope Kirsi Boren
  ti matemaattisten aineiden opettaja Heikki Hyväri klo 12–14
  to erityisopettaja Juha Orava, kielten opettaja Oona Harju klo 10–12

Opinpaja, Mediakeskus Lybecker (luokka L247)

 • luovat alat, hius- ja kauneudenhoitoala
 • avoinna ma–ke 8.00–15.45, pe 8–13
 • kasvatusohjaaja Riikka Pyykkö, 040 538 2275, riikka.pyykko@brahe.fi (paikalla ma–ke, pe)
 • erityisopettaja Saara Holappa, 040 173 3035, saara.holappa@brahe.fi (paikalla to–pe)
 • keskiviikkoisin syyslukukaudella aineenopettajia paikalla seuraavasti:
  Petra Mikkilä, matemaattiset aineet 8–10 (040 135 7130)
  Oona Harju, kielet 10–12 (040 135 7087)
  Saara Holappa, äidinkieli 12–14 

Opinpaja, Ruukin luonto- ja hevoskeskus

Kasvatusohjaaja

Kasvatusohjaajat tukevat opiskelijoita opintojen etenemisessä Opinpajalla/TUVAssa, vastaavat opiskelijakunta- ja tutortoiminnasta sekä yhteisöllisen opiskeluhuoltotyön koordinoinnista. 

Tekniikan alat ja palvelualat

Luovat alat: Mediakeskus Lybecker

Luonnonvara-alat: Ruukin luonto- ja hevoskeskus

Erityisopettaja / erityinen tuki

Mikäli oppiminen tuottaa hankaluuksia tai opiskelijalla on haasteita lukemisen ja kirjoittamisen, matematiikan, asioiden hahmottamisen tai keskittymisen kanssa, on opiskelijan mahdollisuus saada erityisopetusta. Henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaan (HOKS) kirjataan perustelut erityisen tuen tarpeesta, annettavat tukimuodot sekä erityiset opetus- ja opiskelijahuollon palvelut. Suunnitelman toteutumista ja tarvetta arvioidaan läpi opintojen ja suunnitelmaan kirjataan tarvittavat muutokset. Alaikäisten opiskelijoiden osalta huoltajia kuullaan ja heidän toivotaan olevan mukana HOKS-keskustelussa. 

Saara Holappa, 040 173 3035, saara.holappa@brahe.fi

 • Mediakeskus Lybecker
 • Hius- ja kauneudenhoitoala

Terttu Holappa, 040 135 5008, terttu.holappa@brahe.fi 

 • Ruukin luonto- ja hevoskeskus

Anna Kerälä, 040 135 7111, anna.kerala@brahe.fi 

 • Laboratorioala
 • Logistiikka
 • Kone- ja tuotantotekniikka
 • Ravintola- ja catering-ala
 • Rakennusala (Oulu)
 • Pintakäsittelyala (Oulu)

Juha Orava, 0400 561 855, juha.orava@brahe.fi 

 • Autoala 
 • Talotekniikka
 • Puhtaus- ja kiinteistöpalveluala
 • Sähkö- ja automaatiotekniikka
 • Rakennusala (Raahe)
 • Pintakäsittelyala (Raahe)
 • Sisustus ja verhoilu

Minna Nurmela, puh. 040 135 7191, minna.nurmela@brahe.fi 

 • Tutkintoon valmentava koulutus (TUVA)

Psykiatrinen sairaanhoitaja

Psykiatrinen sairaanhoitaja tarjoaa matalan kynnyksen psyykkistä tukea 13–17 vuotiaille opiskelijoillemme Brahen tiloissa. Nuori voi itse ottaa yhteyttä tai ohjautua vanhemman yhteydenoton kautta psykiatriselle sairaanhoitajalle. Opettaja voi ottaa myös yhteyttä opiskelijahuollon henkilökuntaan, josta nuori tarvittaessa ohjautuu psykiatriselle sairaanhoitajalle.

Tekniikan alat ja palvelualat:

Psykiatrinen sairaanhoitaja Minna Kallio
Perheneuvola, Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä
040 135 8097
minna.kallio@pohde.fi

Luovat alat, Mediakeskus Lybecker:

Psykiatrinen sairaanhoitaja Merja Aitto-oja
Perheneuvola, Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä
040 135 8606
merja.aitto-oja@pohde.fi 

Asuntolaohjaaja

Ruukin luonto- ja hevoskeskuksella on oma opiskelija-asuntola. Asuntolaohjaajat ovat opiskelijoiden apuna ja tukena asumiseen liittyvissä asioissa. 

Asuntolaohjaajat

Outi Heikkinen, puh. 040 508 2768, outi.heikkinen@brahe.fi

Mira Märsy, puh. 040 135 9150, mira.marsy@brahe.fi

Opiskelijahuolto

Terveydenhoitaja

Opiskeluterveydenhuolto ylläpitää ja tukee opiskelijoiden fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia sekä auttaa opintojen sujumisessa ja valmistumisessa tulevaan ammattiin. Terveydenhoitajalta saa tukea arjenhallintaan sekä terveellisiin elämäntapoihin. Opiskeluterveydenhuolto on päätoimisille opiskelijoille maksutonta. 

Kuraattori

Kuraattori on oppilaitoksen sosiaalityöntekijä, jonka kanssa opiskelija voi selvittää opiskeluajan asumiseen ja rahankäyttöön liittyviä asioita sekä saada apua muihin elämän tilanteiden muutoksiin ja kriisitilanteisiin. Luottamukselliset keskustelut voivat liittyä opiskeluvaikeuksiin, motivaatioon, kiusaamiseen, perhetilanteeseen, kaverisuhteisiin, seurusteluun, itsetuntoon ja mielialaan tai päihteiden käyttöön ja muihin riippuvuuksiin. Vastuuopettaja voi ohjata kuraattorille opiskelijan, jolla on runsaasti poissaoloja tai muita huolenaiheita. Tarvittaessa kuraattori on yhteydessä huoltajaan ja ulkopuolisiin auttajatahoihin. Vanhemmat voivat olla yhteydessä kuraattoriin, jos he ovat huolissaan nuorensa opiskelusta tai vapaa-aikaan liittyvistä asioista. 

Koulupsykologi

Opiskelijoiden opiskelussa tai oppimisessa esiin tulevien pulmien selvittäminen ja arviointi psykologisten tutkimusten kautta. Ohjaus ja konsultointi opiskelijoiden psyykkiseen terveyteen ja hyvinvointiin liittyvissä kysymyksissä. Psykologille ohjaudutaan erityisopettajan, kuraattorin tai terveydenhoitajan kautta. 

Tuija Kaisto, 040 135 7129, tuija.kaisto@pohde.fi 

 • Tekniikan alat ja palvelualat

Eveliina Lehto, 040 135 7715, eveliina.lehto@pohde.fi 

 • Ruukin luonto- ja hevoskeskus

Tiina Sallinen, 044 439 4619, tiina.sallinen@pohde.fi 

 • Mediakeskus Lybecker
 • Hius- ja kauneudenhoitoala

Jonna Achren, 040 315 633, jonna.achren@siikajoki.fi 

 • Ruukin luonto- ja hevoskeskus

Emmi Rönkä, 040 130 383, emmi.ronka@raahe.fi 

 • Mediakeskus Lybecker

Koulupsykologina toimii Katja Peltoniemi.

katja.peltoniemi@raahe.fi
050 367 1809

Tavattavissa Mediakeskus Lybeckerillä keskiviikkoisin, tekniikan ja palvelun aloilla torstaisin Tervahovinkadulla.