Hyppää sisältöön

In English

Opiskelijan tuki

Koulutuskeskus Brahe haluaa tukee opiskeluissa menestymistä, hyvinvointia ja kaikin puolin antoisaa opiskelijaelämää. Tältä sivulta löydät kootusti tietoa kaikista ohjaus- ja tukipalveluistamme sekä tärkeimmät yhteystiedot. Hakijan palvelut -sivulta ja yhteystiedot-sivulta puolestaan löydät kaikki yhteystiedot.

Vastuuopettaja

Vastuuopettajat ovat tukenasi aina ensimmäisestä päivästä valmistumiseen saakka. He perehdyttävät sinut ammatilliseen opiskeluun ja tiedottavat ajankohtaisista asioista. Yhdessä vastuuopettajan kanssa opiskelija laadit henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) sekä urasuunnitelman, joita päivitetään opintojen ajan. Vastuuopettaja huolehtii myös hyvän opiskeluilmapiirin ylläpitämisestä koko ryhmässä. 

Opintotoimisto

Opintotoimisto auttaa koulumatka-, opintotuki- ja opiskelijakorttiasioissa. Opintotoimistosta saat myös opiskeluun liittyvät todistukset ja opintosuoritusotteen.

Tekniikan alat ja palvelualat

Luovat alat: Mediakeskus Lybecker

Luonnonvara-alat: Ruukin luonto- ja hevoskeskus

Uraohjauspalvelut – Brahe Luotsi

Koulutuskeskus Brahessa opiskelijoiden käytettävissä on Brahe Luotsi -uraohjaamo. Uraohjauksessa neuvotaan ja ohjataan työnhaussa, esimerkiksi työhakemusten tai CV:n laatimisessa, sparrataan työhaastatteluun valmistautumisessa ja omien vahvuuksien tunnistamisessa. Uraohjaajat neuvovat myös yrittäjyyteen liittyvissä asioissa, esimerkiksi yrityksen perustamisessa ja liiketoiminnan suunnittelussa. Uraohjaajilta voi kysyä lisäksi neuvoa jatko-opintoihin hakeutumisessa, erilaisista lisä- ja täydennyskoulutuksista tai korkeakouluun hakeutumisesta. Lue lisää Brahe Luotsista täältä.

Eveliina Noponen, työelämävastaava, Brahe Luotsi -uraohjaaja, eveliina.noponen@brahe.fi, 040 663 8815

Heli Leskelä, Brahe Luotsi -uraohjaaja, yrittäjyysopettaja, hanketyöntekijä, heli.leskela@brahe.fi, 040 135 7199

Opiskelijapalvelut

Opinto-ohjaaja

Opinto-ohjaajat ovat mukana opintojen suunnittelussa, aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisessa ja tunnustamisessa sekä urasuunnittelussa. Opinto-ohjaajan kanssa voit keskustella erilaisista urapoluista ja muista valinnoista sekä niiden merkityksestä tulevaisuuden tavoitteisiisi. Valmistumisen häämöttäessä saat ohjausta ja neuvontaa jatko-opintoihin hakeutumisessa. Opinto-ohjaajat auttavat sinua myös, mikäli harkitset alanvaihtoa. 

Kirsi Autio, puh. 040 140 7382, kirsi.autio@brahe.fi 

 • Ruukin luonto- ja hevoskeskus

Sanna Holappa, puh. 040 135 7172, sanna.holappa@brahe.fi

 • Mediakeskus Lybecker 
 • Hius- ja kauneudenhoitoala 

Mari Krook, puh. 0400 916 263, mari.krook@brahe.fi 

 • Logistiikka 
 • Pintakäsittelyala, Raahe 
 • Sisustus ja verhoilu
 • TUVA

Annukka Nuolimäki, puh. 040 135 9131, annukka.nuolimaki@brahe.fi

 • Laboratorioala
 • Rakennusala, Raahe 
 • Sähkö- ja automaatioala
 • Talotekniikka
 • Pintakäsittelyala, Oulu 
 • Rakennusala, Oulu

Liisa Vares, puh. 044 439 3458, liisa.vares@brahe.fi

 • Autoala 
 • Kone- ja tuotantotekniikka 
 • Kiinteistö- ja puhtauspalveluala 
 • Ravintola- ja catering-ala 

Opinpaja

Opinpajalla voit opiskella yhteisiä tutkinnon osia itsenäisesti ja saat tarvittaessa opetusta ja ohjausta.  Opinpajalla opiskelu edellyttää, että olet tehnyt opiskelusuunnitelman opinto-ohjaajan, erityisopettajan tai yto-opettajan kanssa. Opinpajoilta opiskelija voi tarvittaessa lainata kannettavan tietokoneen. 

Opinpaja, Tervahovinkatu (luokka B107)

 • tekniikan alat ja palvelualat
 • avoinna ma–to klo 8–15, pe klo 8–14
 • kasvatusohjaaja Päivi Antinoja, 040 135 7176, paivi.antinoja@brahe.fi, paikalla joka päivä
 • muita opettajia paikalla seuraavasti:
  ma klo 10–12 digiope Kirsi Boren
  ti klo 10-12 kielet Oona Harju
  to klo 10-12 matemaattiset aineet Heikki Hyväri

Opinpaja, Mediakeskus Lybecker (luokka L247)

 • luovat alat, hius- ja kauneudenhoitoala
 • avoinna ma–ke 8.00–15.45, pe 8–13
 • kasvatusohjaaja Anne Niskala, 040 135 9166,anne.niskala@brahe.fi (paikalla ma–ti, pe)
 • erityisopettaja Saara Holappa, 040 173 3035, saara.holappa@brahe.fi (paikalla to–pe)
 • keskiviikkoisin aineenopettajia paikalla seuraavasti:
  Petra Mikkilä, matemaattiset aineet 8–9 (040 135 7130)
  Oona Harju, kielet 10–12 (040 135 7087)

Opinpaja, Ruukin luonto- ja hevoskeskus

 • luonnonvara-alat

Kasvatusohjaaja

Kasvatusohjaajat tukevat opiskelijoita opintojen etenemisessä Opinpajalla/TUVAssa, vastaavat opiskelijakunta- ja tutortoiminnasta sekä yhteisöllisen opiskeluhuoltotyön koordinoinnista. 

Tekniikan alat ja palvelualat

Luovat alat: Mediakeskus Lybecker

Luonnonvara-alat: Ruukin luonto- ja hevoskeskus

Erityisopettaja / erityinen tuki

Jos tarvitset tukea opinnoissasi esim. lukemisen ja kirjoittamisen, matematiikan, asioiden hahmottamisen tai keskittymisen kanssa, voit saada erityisopetusta. Henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaan (HOKS) kirjataan perustelut erityisen tuen tarpeesta, annettavat tukimuodot sekä erityiset opetus- ja opiskelijahuollon palvelut. Suunnitelman toteutumista seurataan opintojen ajan. Alaikäisen opiskelijan huoltajalla on mahdollisuus olla mukana HOKS:n laadinnassa ja päivittämisessä.

Anne Blikst, 0400 916 264, anne.blikst@brahe.fi

 • Laboratorioala
 • TUVA
 • Sisärakentaminen
 • Sisustussuunnittelu
 • Verhoilu
 • Logistiikka
 • Puhdistuspalvelut

Saara Holappa, 040 173 3035, saara.holappa@brahe.fi

 • Mediakeskus Lybecker
 • Hius- ja kauneudenhoitoala

Terttu Holappa, 040 135 5008, terttu.holappa@brahe.fi 

 • Ruukin luonto- ja hevoskeskus

Minna Nurmela, puh. 040 135 7191, minna.nurmela@brahe.fi 

 • Rakennusala
 • Sähköala
 • Metalliala
 • Autoala
 • Ravintola-ala
 • Talotekniikka
 • Kiinteistöpalvelut
 • Oulun toimipaikka

Asuntolaohjaaja

Ruukin luonto- ja hevoskeskuksella on oma opiskelija-asuntola. Asuntolaohjaaja on opiskelijoiden apuna ja tukena asumiseen liittyvissä asioissa. 

Päivi Karhula, asuntolaohjaaja, 040 508 2768, paivi.karhula@brahe.fi 

 

Opiskeluhuolto

Terveydenhoitaja

Opiskeluterveydenhuolto ylläpitää ja tukee opiskelijoiden fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia sekä auttaa opintojen sujumisessa ja valmistumisessa tulevaan ammattiin. Terveydenhoitajalta saa tukea arjenhallintaan sekä terveellisiin elämäntapoihin. Opiskeluterveydenhuolto on päätoimisille opiskelijoille maksutonta. 

Kuraattori

Kuraattori on oppilaitoksen sosiaalityöntekijä, jonka kanssa opiskelija voi selvittää opiskeluajan asumiseen ja rahankäyttöön liittyviä asioita sekä saada apua muihin elämän tilanteiden muutoksiin ja kriisitilanteisiin. Luottamukselliset keskustelut voivat liittyä opiskeluvaikeuksiin, motivaatioon, kiusaamiseen, perhetilanteeseen, kaverisuhteisiin, seurusteluun, itsetuntoon ja mielialaan tai päihteiden käyttöön ja muihin riippuvuuksiin. Vanhemmat voivat olla yhteydessä kuraattoriin, jos he ovat huolissaan nuorensa opiskelusta tai vapaa-aikaan liittyvistä asioista. 

Koulupsykologi

Opiskelijoiden opiskelussa tai oppimisessa esiin tulevien pulmien selvittäminen ja arviointi psykologisten tutkimusten kautta. Ohjaus ja konsultointi opiskelijoiden psyykkiseen terveyteen ja hyvinvointiin liittyvissä kysymyksissä. Psykologille ohjaudutaan erityisopettajan, kuraattorin tai terveydenhoitajan kautta. 

Psykiatrinen sairaanhoitaja

Psykiatrinen sairaanhoitaja tarjoaa matalan kynnyksen psyykkistä tukea 13–17 vuotiaille opiskelijoillemme Brahen tiloissa. Nuori voi itse ottaa yhteyttä tai ohjautua vanhemman yhteydenoton kautta psykiatriselle sairaanhoitajalle. Opettaja voi ottaa myös yhteyttä opiskeluhuollon henkilökuntaan, josta nuori tarvittaessa ohjautuu psykiatriselle sairaanhoitajalle.

Tuija Kaisto, 040 135 7129, tuija.kaisto@pohde.fi 

 • Tekniikan alat ja palvelualat

Eveliina Lehto, 040 135 7715, eveliina.lehto@pohde.fi 

 • Ruukin luonto- ja hevoskeskus

Tiina Sallinen, 044 439 4619, tiina.sallinen@pohde.fi 

 • Mediakeskus Lybecker
 • Hius- ja kauneudenhoitoala
 • paikalla ma & ti, jolloin päivystystunti klo 12-13 

Suvi Koskenkorva, 040 135 6991, suvi.koskenkorva@pohde.fi 

 • Tekniikan ja palvelujen alat

Juho Kukkonen, 040 318 5053, juho.kukkonen@pohde.fi

 • Ruukin luonto- ja hevoskeskus

Emmi Rönkä, 040 130 383, emmi.ronka@pohde.fi 

 • Mediakeskus Lybecker
 • paikalla (ti), to ja pe

Koulupsykologina toimii Katja Peltoniemi.
050 367 1809

Tavattavissa Mediakeskus Lybeckerillä keskiviikkoisin, tekniikan ja palvelun aloilla torstaisin Tervahovinkadulla.

Huoliprosessi

Koulutuskeskus Brahen huoliprosessi kuvaa, miten toimitaan, jos opiskelijalle kertyy poissaoloja tai opinnot eivät etene.

Koulutuskeskus Brahen huoliprosessi