Hyppää sisältöön

Opiskelijapalvelut

Koulutuskeskus Brahe haluaa olla mukana tukemassa opiskelijoidemme opiskeluissa menestymistä, hyvinvointia ja kaikin puolin antoisaa opiskelijaelämää. Tältä sivulta löydät kootusti tietoa kaikista opiskelijapalveluistamme. Hakijan palvelut -sivulta puolestaan löydät kaikki koulutuksiin liittyvät tärkeimmät yhteystiedot.

Opinpajat ovat oppimisympäristöjä, joiden tarkoituksena on tukea opiskelijan HOKS:an toteutumista. Opettajat voivat ohjata opiskelijan Opinpajaan esimerkiksi tilanteissa, jossa opiskelija ei ilman tukea ja ohjausta saavuta opintojakson tavoitteita tai hänen on tarkoituksenmukaista edetä opinnoissaan nopeammin. Opettaja toimittaa tarvittavat tehtävät Opinpajan ohjaajalle sekä arvioi palautetut suoritukset. Erityisopetuksen antamisesta sovitaan erikseen erityisopettajan kanssa.

  • Tekniikka ja palvelut: ma–to klo 8–15, pe klo 8–14, Teija Iivarinen (vanhempainvapaa 14.5.2022 asti) 2.8.2021-14.5.2022 Maria Hyväri.
  • Mediakeskus Lybecker sekä Hius- ja kauneusala: ti–to klo 8–15, pe klo 8–14, Riikka Pyykkö ja Saara Holappa
  • Ruukin luonto-ja hevoskeskus: 

    Terttu Holappa ja Piritta Maarala. (Maria Kumpuvaara virkavapaalla 1.8.21-31.7.22)

Jokaisen opiskelijan opintopolku suunnitellaan yksilöllisesti huomioiden aiemmin hankittu osaaminen sekä mahdolliset erityisen tuen tarpeet. Opintojen suunnittelussa opiskelijan tJokaisen opiskelijan opintopolku suunnitellaan yksilöllisesti huomioiden aiemmin hankittu osaaminen sekä mahdolliset erityisen tuen tarpeet. Opintojen suunnittelussa opiskelijan tukena ovat vastuuopettaja, opettajat, opinto-ohjaajat, erityisopettajat sekä kasvatusohjaajat.

Ammatilliseen perustutkintoon johtavassa koulutuksessa opiskellaan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman eli HOKS:n mukaan. HOKS:ssa määritellään mitä tutkinnon osia opiskellaan ja millaisissa oppimisympäristöissä. Lisäksi laaditaan päivittyvää urasuunnitelmaa opintojen alusta lähtien. Jokaisen opiskelijan opintopolku suunnitellaan siis yksilöllisesti huomioiden aiemmin hankittu osaaminen sekä mahdolliset erityisen tuen tarpeet.

Vastuuopettaja laatii ja päivittää kanssasi henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman eli HOKS:n sekä seuraa, ohjaa ja tukee opintojesi edistymistä ja opiskelusi säännöllisyyttä. Opinto-ohjaajat ovat mukana opintojen suunnittelussa, aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisessa ja tunnustamisessa sekä urasuunnittelussa. Oppimista tuetaan myös mm. tukiopetuksen, erityisopetuksen sekä Opinpajatoiminnan avulla.

Brahen opiskelijapalveluissa opiskelijoiden tukena ovat opinto-ohjaajat, erityisopettajat ja kasvatusohjaajat. Voit kääntyä heidän puoleensa kaikissa sinua askarruttavissa asioissa. 

Opinto-ohjaajat

 

Erityisopettajat

Kasvatusohjaajat

Oppilaitosten opiskeluhuoltoa toteutetaan pääsääntöisesti yhteisöllisenä opiskeluhuoltona. Jokaisella opiskelijalla on kuitenkin oikeus myös yksilöllisiin palveluihin. Opiskeluhuolto käsittää terveydenhoitajan, kuraattorin ja koulupsykologin palvelut.

Koulutuskeskus Brahen opiskelulukuvuosi etenee opiskelijahyvinvoinnin osalta teemakuukausittain. Teemakuukaudet huomioidaan opetuksessa, ryhmänohjauksessa sekä erilaisin tapahtumin ja tempauksin.

Ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus VALMA antaa opiskelijalle valmiuksia hakeutua ammatilliseen tutkintokoulutukseen sekä vahvistaa opiskelijan edellytyksiä suorittaa ammatillinen tutkinto.

Kevään 2022 yhteishaussa nimi muuttuu TUVAksi eli tutkintokoulutukseen valmentavaksi koulutukseksi. TUVAlle hakeudutaan yleisimmin yhteishaussa tai jatkuvan haun kautta.

TUVAlle voi ohjautua myös tutkintotavoitteisessa koulutuksessa jo aloittanut, väärän opintoalavalinnan tehnyt opiskelija.

Lue lisää TUVAsta

Vastuuopettajat ovat tukenasi aina ensimmäisestä päivästä valmistumiseen saakka. He perehdyttävät sinut ammatilliseen opiskeluun ja tiedottavat ajankohtaisista asioista. Yhdessä vastuuopettajan kanssa opiskelija laatii henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) sekä urasuunnitelman, joita päivitetään ja joiden toteutumista seurataan läpi opintojen. Vastuuopettaja huolehtii myös hyvän opiskeluilmapiirin ylläpitämisestä koko ryhmässä.