Hyppää sisältöön

Opiskelijapalvelut

Koulutuskeskus Brahe haluaa olla mukana tukemassa opiskelijoidemme opiskeluissa menestymistä, hyvinvointia ja kaikin puolin antoisaa opiskelijaelämää. Tältä sivulta löydät kootusti tietoa kaikista opiskelijapalveluistamme. Hakijan palvelut -sivulta puolestaan löydät kaikki koulutuksiin liittyvät tärkeimmät yhteystiedot.

Opinpajat ovat oppimisympäristöjä, joiden tarkoituksena on tukea opiskelijan HOKS:an toteutumista. Opettajat voivat ohjata opiskelijan Opinpajaan esimerkiksi tilanteissa, jossa opiskelija ei ilman tukea ja ohjausta saavuta opintojakson tavoitteita tai hänen on tarkoituksenmukaista edetä opinnoissaan nopeammin. Opettaja toimittaa tarvittavat tehtävät Opinpajan ohjaajalle sekä arvioi palautetut suoritukset. Erityisopetuksen antamisesta sovitaan erikseen erityisopettajan kanssa.

  • Tekniikka ja palvelut: ma–to klo 8–15, pe klo 8–14, Eija Perälä
  • Mediakeskus Lybecker sekä Hius- ja kauneusala: ti–to klo 8–15, pe klo 8–14, Riikka Pyykkö ja Saara Holappa
  • Ruukin luonto-ja hevoskeskus: työjärjestyksen mukaan, Maria Kumpuvaara

Jokaisen opiskelijan opintopolku suunnitellaan yksilöllisesti huomioiden aiemmin hankittu osaaminen sekä mahdolliset erityisen tuen tarpeet. Opintojen suunnittelussa opiskelijan tJokaisen opiskelijan opintopolku suunnitellaan yksilöllisesti huomioiden aiemmin hankittu osaaminen sekä mahdolliset erityisen tuen tarpeet. Opintojen suunnittelussa opiskelijan tukena ovat vastuuopettaja, opettajat, opinto-ohjaajat, erityisopettajat sekä kasvatusohjaajat.

Ammatilliseen perustutkintoon johtavassa koulutuksessa opiskellaan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman eli HOKS:n mukaan. HOKS:ssa määritellään mitä tutkinnon osia opiskellaan ja millaisissa oppimisympäristöissä. Lisäksi laaditaan päivittyvää urasuunnitelmaa opintojen alusta lähtien. Jokaisen opiskelijan opintopolku suunnitellaan siis yksilöllisesti huomioiden aiemmin hankittu osaaminen sekä mahdolliset erityisen tuen tarpeet.

Vastuuopettaja laatii ja päivittää kanssasi henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman eli HOKS:n sekä seuraa, ohjaa ja tukee opintojesi edistymistä ja opiskelusi säännöllisyyttä. Opinto-ohjaajat ovat mukana opintojen suunnittelussa, aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisessa ja tunnustamisessa sekä urasuunnittelussa. Oppimista tuetaan myös mm. tukiopetuksen, erityisopetuksen sekä Opinpajatoiminnan avulla.

Brahen opiskelijapalveluissa opiskelijoiden tukena ovat opinto-ohjaajat, erityisopettajat ja kasvatusohjaajat. Voit kääntyä heidän puoleensa kaikissa sinua askarruttavissa asioissa. 

Oppilaitosten opiskeluhuoltoa toteutetaan pääsääntöisesti yhteisöllisenä opiskeluhuoltona. Jokaisella opiskelijalla on kuitenkin oikeus myös yksilöllisiin palveluihin. Opiskeluhuolto käsittää terveydenhoitajan, kuraattorin ja koulupsykologin palvelut.

Koulutuskeskus Brahen opiskelulukuvuosi etenee opiskelijahyvinvoinnin osalta teemakuukausittain. Teemakuukaudet huomioidaan opetuksessa, ryhmänohjauksessa sekä erilaisin tapahtumin ja tempauksin.

Ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus (Valma) antaa opiskelijalle valmiuksia hakeutua ammatilliseen tutkintokoulutukseen sekä vahvistaa opiskelijan edellytyksiäsi suorittaa ammatillinen tutkinto. Valmalle hakeudutaan yleisimmin yhteishaussa tai jatkuvan haun kautta, mutta Valmalle voi ohjautua myös tutkintotavoitteisessa koulutuksessa jo aloittanut, väärän opintoalavalinnan tehnyt opiskelija.

Lue lisää Valmasta

Vastuuopettajat ovat tukenasi aina ensimmäisestä päivästä valmistumiseen saakka. He perehdyttävät sinut ammatilliseen opiskeluun ja tiedottavat ajankohtaisista asioista. Yhdessä vastuuopettajan kanssa opiskelija laatii henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) sekä urasuunnitelman, joita päivitetään ja joiden toteutumista seurataan läpi opintojen. Vastuuopettaja huolehtii myös hyvän opiskeluilmapiirin ylläpitämisestä koko ryhmässä.