Hyppää sisältöön

Oppisopimus vai koulutussopimus?

Miksi haluaisit isona: maalari, levyseppähitsaaja, kuorma-autonkuljettaja, laitoshuoltaja, ajoneuvoasentaja..? Valittavanasi on yli 100 erilaista tutkintoa! Oppisopimuskoulutukseen voi hakea joustavasti ympäri vuoden ja opinnot alkavat henkilökohtaisen suunnitelman mukaan. Myös ammatillisten tutkintojen ja tutkinnon osien suorittaminen on mahdollista oppisopimuskoulutuksena. 

Mitä haluat opiskella?

Oppisopimuskoulutus alkaa sillä, että mietit ensin mikä ala sinua kiinnostaa ja mitä haluaisit työksesi tehdä. Osaan.fi-osoitteessa voit käydä arvioimassa jo olemassa olevaa osaamistasi tavoitteena olevaan tutkintoon liittyen ja tarkemmat tutkintojen perusteet löydät Opetushallituksen eperusteista

Sinulla ei ole vielä työpaikkaa?

Ota yhteyttä paikalliseen TE-toimistoon. He pystyvät neuvomaan sinua työnhaussa ja tarvittaessa ohjaamaan työkokeiluun. Selvitä samalla, onko tulevalla työnantajallasi mahdollisuus saada sinusta palkkatukea (työtön työnhakija). Voit myös itse etsiä sinulle sopivaa työpaikkaa ja kertoa hakemuksessasi, että haluaisit oppisopimuksella kouluttautua uuteen ammattiin.

Sinulla on jo työpaikka?

Ota yhteyttä meille oppisopimustoimistoon. Voit ottaa yhteyttä jo aikaisemminkin, jos haluat lisätietoja oppisopimuksesta. Brahen oppisopimustoimisto tarkistaa, onko suunnittelemasi koulutus soveltuva työtehtäviisi tai selvittää sinulle parhaiten soveltuvan koulutuksen. Oppisopimus voidaan solmia koko tutkintoon tai tutkinnon osaan, ja oppisopimusaika sovitaan yhteistyössä työnantajan kanssa. Lyhyimmät oppisopimusjaksot ovat 2–3 viikon pituisia ja pisimmät 2–3 vuotta. Sopimukset voivat olla siis hyvinkin yksilöllisiä.

Milloin oppisopimus?

Oppisopimuksessa hankit ja vahvistat osaamista työsuhteessa. Sinulla on voimassa oleva työsopimus koko oppisopimuskoulutuksen ajan, jolloin sinua koskevat samat oikeudet ja velvollisuudet kuin muitakin työntekijöitä. Työnantaja maksaa TES:n mukaista palkkaa työssäoppimisen ajalta. Sinulle kertyy palkallisia vuosilomapäiviä. Työssäolopäivien veroisiksi päiviksi lasketaan myös oppimukseen kuuluvat lähiopetuspäivät (tietopuolisen opetuksen päivät). 

Oppisopimusopiskelijana huolehdit siitä, että suoritat sovitut työtehtävät  huolellisesti ja noudatat työturvallisuusohjeita sekä oman alan työehtosopimusta. Sinun tulee perehtyä opiskeltavan tutkinnon vaatimuksiin ja arvioida omaa osaamistasi ja kehittymistäsi säännöllisesti yhdessä työpaikkaohjaajan kanssa. Samalla suunnittelet oppimistasi ja koulutustasi yhdessä työpaikkaohjaajan sekä oppilaitoksen edustajan kanssa ja osallistut sovituille lähiopetuspäiville, jos oppisopimukseen sisältyy tietopuolista koulutusta.

Esite opiskelijalle (pdf) 

Esite työnantajalle (pdf)

Oppisopimuksessa huomioitavaa:

 • Koulutus tapahtuu työpaikalla käytännön työtehtävissä (tutkinnon perusteet), täydennetään tarvittaessa muissa oppimisympäristöissä
 • Opiskelijan viikoittaisen työajan tulee olla keskimäärin vähintään 25 tuntia
 • Osaaminen hankitaan pääasiassa työpaikalla, opiskellaan myös oppilaitoksessa ja verkossa.
 • Suunnitellaan aina yhdessä työnantajan kanssa. Sinusta tulee työntekijä.
 • Sopii 15-vuotta täyttäneille.
 • Sinulle maksetaan TESin mukaista palkkaa. Voit saada opintososiaalisia etuja.
 • Voidaan sopia tutkinnon osan tai vaikka koko tutkinnon suorittamisen ajaksi.
 • Sopimuksen tekevät sinä, työnantaja ja koulutuksen järjestäjä.
 • Työnantajalle voidaan maksaa tapauskohtaisesti koulutuskorvausta.
 • Lisäkoulutuksesta (at, eat) voidaan periä asiakkailta tietyin edellytyksin omavastuuosuutta.
 • Yrittäjälle oppisopimus tapahtuu omassa yrityksessä.
 • Oppisopimuksessa voidaan suorittaa koko tutkinto tai tutkinnon osa/osia.
 • Opintososiaalisia etuuksia haetaan toteutuneiden lähipäivien mukaan erillisellä lomakkeella. Saat lomakkeen oppisopimustoimistosta.

Jos työnantaja ei maksa tietopuolisen koulutuksen päiviltä palkkaa, niin opiskelijalla on oikeus seuraaviin etuuksiin:

 • 15 € päiväraha
 • 17 € perheavustus, jos sinulla on huollettavana alle 18-vuotias lapsi
 • 8 € majoituskorvaus, jos opiskelu vaatii yöpymistä toisella paikkakunnalla
 • Matkakorvausta maksetaan, jos matka oppilaitokseen on yli 10 kilometriä.
 • Korvaus maksetaan halvimman matkustustavan mukaan.
 • Kun matkan pituus oppilaitokseen on yli 50 kilometriä, maksetaan matkakorvausta opetuksen alkaessa ja päättyessä halvimman matkustustavan mukaan.
 • Opintososiaalisia etuuksia haetaan toteutuneiden lähipäivien mukaan erillisellä lomakkeella. Niitä ei voi hakea etukäteen. Opintososiaaliset edut ovat verottomia.

Milloin koulutussopimus?

Koulutussopimus korvaa aikaisemmin käytössä olleen työssäoppimisen. Nykyään puhutaankin työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta, joka siis tehdään joko koulutussopimuksella tai oppisopimuksella. Suurin ero näissä kahdessa mallissa on se, että oppisopimuksessa maksetaan TES:n mukaista palkkaa ja koulutussopimuksessa ei. Oppisopimuksessa opiskelija on siis työntekijä ja koulutussopimuksessa opiskelija pysyy opiskelijana. Työnantajalle voidaan oppisopimuksessa maksaa koulutuskorvausta.

Koulutussopimuksessa huomioitavaa:

 • Työpaikalla tulee olla käytettävissä tutkinnon perusteiden mukaisen koulutuksen tai HOKS:n ja näyttöjen järjestämisen kannalta riittävästi tuotanto- ja palvelutoimintaa, tarpeelliset työvälineet, tutkinnon suorittamista tukevat työtehtävät sekä ammattitaidoltaan, koulutukseltaan ja työkokemukseltaan pätevä henkilöstö, joka voi toimia vastuullisena työpaikkaohjaajana.
 • Opiskelija on oikeutettu opintotukeen, koulumatkatukeen (PT) ja ateriakorvaukseen (PT).
 • Työnantaja vastaa työturvallisuudesta ja työvarusteista.
 • Oppilaitos vastaa tapaturmavakuutuksesta ja vastuuvakuutuksesta.
 • Koulutussopimuksella hankitaan ja vahvistetaan osaamista työpaikalla opiskelijana (entinen työssäoppiminen).
 • Suunnitellaan aina yhdessä työnantajan kanssa. Pysyt opiskelijana.
 • Sopii kaikenikäisille.
 • Voi ajoittua 1–5 päivälle viikossa, tuntimäärä sovitaan yksilöllisesti.
 • Et ole työsuhteessa.
 • Työnantaja ei maksa palkkaa tai tarjoa muuta korvausta.
 • Saat opintotukea ja muita opintososiaalisia etuuksia.
 • Voidaan sopia tutkinnon osa tai pienempi osa kerrallaan tai useammasta tutkinnon osasta.
 • Sopimuksen tekevät työnantaja ja koulutuksen järjestäjä. Saat sopimuksen tiedoksi.

Toimii myös yhdistelmänä

Voit yhdistellä oppisopimusta sekä koulutussopimusta sinun ja työpaikkasi tarpeiden ja mahdollisuuksien mukaan joustavasti, yksilöllisesti ja laajemman osaamisen hankkimiseksi. Oppisopimus ja koulutussopimus voidaan solmia myös kesätyön ajalle.

Lisätietoa oppisopimusasioista

Lisätietoa oppisopimuskoulutuksesta ja koulutussopimuksesta saat hakijan palveluista.

Lisätietoa oppisopimusasioihin liittyen löydät myös seuraavista linkeistä:

Katso myös oppisopimus- ja koulutussopimusesite (pdf)