Hyppää sisältöön

Oppisopimus vai koulutussopimus?

Oppisopimuskoulutus on käytännönläheistä ammatillista koulutusta. Suurin osa opiskelusta ja oppimisesta tapahtuu työpaikalla käytännön töitä tehden. Kun suunnittelet koulutussopimusta tai opiskelijan palkkaamista oppisopimuksella, ota yhteyttä! Autamme mielellään työpaikalla oppimisen suunnittelussa ja käytännön asioissa.

Mitä haluat opiskella?

Oppisopimuskoulutus alkaa sillä, että mietit ensin mikä ala sinua kiinnostaa ja mitä haluaisit työksesi tehdä. Osaan.fi-osoitteessa voit käydä arvioimassa jo olemassa olevaa osaamistasi tavoitteena olevaan tutkintoon liittyen ja tarkemmat tutkintojen perusteet löydät Opetushallituksen eperusteista. Mikäli opiskelet jo meillä tutkintokoulutuksessa, työpaikalla oppimisen ajaksi laaditaan oppisopimus, jos saat palkkaa. Palkaton harjoittelujakso suoritetaan koulutussopimuksella.

Sinulla ei ole vielä työpaikkaa?

Ota yhteyttä paikalliseen TE-toimistoon. He pystyvät neuvomaan sinua työnhaussa ja tarvittaessa ohjaamaan työkokeiluun. Selvitä samalla, onko tulevalla työnantajallasi mahdollisuus saada sinusta palkkatukea (työtön työnhakija). Voit myös itse etsiä sinulle sopivaa työpaikkaa ja kertoa hakemuksessasi, että haluaisit oppisopimuksella kouluttautua uuteen ammattiin.

Sinulla on jo työpaikka?

Ota yhteyttä meille oppisopimustoimistoon. Voit ottaa yhteyttä jo aikaisemminkin, jos haluat lisätietoja oppisopimuksesta. Brahen oppisopimustoimisto tarkistaa, onko suunnittelemasi koulutus soveltuva työtehtäviisi tai selvittää sinulle parhaiten soveltuvan koulutuksen. Oppisopimus voidaan solmia koko tutkintoon tai tutkinnon osaan, ja oppisopimusaika sovitaan yhteistyössä työnantajan kanssa. 

Milloin oppisopimus?

Työelämässä oppimisesta sovitaan joko koulutus- tai oppisopimuksella. Molemmissa malleissa varmistetaan, että työpaikalta löytyvät opiskelua vastaavat työtehtävät, tarpeelliset välineet sekä osaavaa henkilöstöä ohjaukseen. Työnantaja nimeää työpaikkaohjaajan ja oppilaitos ohjaavan opettajan.

Oppisopimuksessa hankit ja vahvistat osaamista työsuhteessa. Sinulla on voimassa oleva työsopimus koko oppisopimuskoulutuksen ajan, jolloin sinua koskevat samat oikeudet ja velvollisuudet kuin muitakin työntekijöitä. Työnantaja maksaa TES:n mukaista palkkaa ja sinulle kertyy palkallisia vuosilomapäiviä. Työssäolopäivien veroisiksi päiviksi lasketaan myös oppimukseen kuuluvat lähiopetuspäivät. 

Oppisopimusopiskelijana huolehdit siitä, että suoritat sovitut työtehtävät  huolellisesti ja noudatat työturvallisuusohjeita sekä oman alan työehtosopimusta. Sinun tulee perehtyä opiskeltavan tutkinnon vaatimuksiin ja arvioida omaa osaamistasi ja kehittymistäsi säännöllisesti yhdessä työpaikkaohjaajan kanssa. Samalla suunnittelet oppimistasi ja koulutustasi yhdessä työpaikkaohjaajan sekä opettajan kanssa ja osallistut sovituille lähiopetuspäiville, jos oppisopimukseen sisältyy tietopuolista koulutusta.

TYÖPAIKALLA OPPIMINEN esite 

Oppisopimuksessa huomioitavaa:

 • Koulutus tapahtuu työpaikalla käytännön työtehtävissä (tutkinnon perusteet), täydennetään tarvittaessa muissa oppimisympäristöissä.
 • Opiskelijan viikoittaisen työajan tulee olla keskimäärin vähintään 25 tuntia.
 • Osaaminen hankitaan pääasiassa työpaikalla, opiskellaan myös oppilaitoksessa ja verkossa.
 • Suunnitellaan aina yhdessä työnantajan kanssa. Sinusta tulee työntekijä.
 • Sopii 15-vuotta täyttäneille.
 • Sinulle maksetaan TESin mukaista palkkaa. Voit saada opintososiaalisia etuja. Aloilla, joilla ei ole TESiä, palkka sovitaan erikseen. Koeaika määritetään työlainsäädännön mukaisesti.
 • Voidaan sopia tutkinnon osan, osan osan tai vaikka koko tutkinnon suorittamisen ajaksi.
 • Työnantaja vastaa vakuutuksista. Oppisopimus tehdään työsopimuksen rinnalle. Eli jos on jo voimassa oleva työsopimus, laaditaan sen rinnalle oppilaitoksen ja työnantajan välinen sopimus työpaikalla oppimisesta.
 • Työnantajalle voidaan maksaa tapauskohtaisesti koulutuskorvausta. Korvausta hakee työnantaja oppisopimustoimistolta. 
 • Lisäkoulutuksesta (at, eat) voidaan periä asiakkailta tietyin edellytyksin omavastuuosuutta.
 • Yrittäjälle oppisopimus tapahtuu omassa yrityksessä.
 • Opintososiaalisia etuuksia haetaan toteutuneiden lähipäivien mukaan erillisellä lomakkeella. Saat lomakkeen oppisopimustoimistosta.

Jos työnantaja ei maksa tietopuolisen koulutuksen päiviltä palkkaa, niin opiskelijalla on oikeus seuraaviin etuuksiin:

 • 15 € päiväraha
 • 17 € perheavustus, jos sinulla on huollettavana alle 18-vuotias lapsi
 • 8 € majoituskorvaus, jos opiskelu vaatii yöpymistä toisella paikkakunnalla
 • Matkakorvausta maksetaan, jos matka oppilaitokseen on yli 10 kilometriä. Korvaus maksetaan halvimman matkustustavan mukaan. Kun matkan pituus oppilaitokseen on yli 50 kilometriä, maksetaan matkakorvausta opetuksen alkaessa ja päättyessä halvimman matkustustavan mukaan.
 • Opintososiaalisia etuuksia haetaan toteutuneiden lähipäivien mukaan erillisellä lomakkeella. Niitä ei voi hakea etukäteen. Opintososiaaliset edut ovat verottomia.

Milloin koulutussopimus?

Koulutussopimus korvaa aikaisemmin käytössä olleen työssäoppimisen. Nykyään puhutaankin työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta, joka siis tehdään joko koulutussopimuksella tai oppisopimuksella. Suurin ero näissä kahdessa mallissa on se, että oppisopimuksessa maksetaan TES:n mukaista palkkaa ja koulutussopimuksessa ei. Oppisopimuksessa opiskelija on siis työntekijä ja koulutussopimuksessa opiskelija pysyy opiskelijana. 

Koulutussopimuksessa huomioitavaa:

 • Työpaikalla tulee olla käytettävissä tutkinnon perusteiden mukaisen koulutuksen tai HOKS:n ja näyttöjen järjestämisen kannalta riittävästi tuotanto- ja palvelutoimintaa, tarpeelliset työvälineet, tutkinnon suorittamista tukevat työtehtävät sekä ammattitaidoltaan, koulutukseltaan ja työkokemukseltaan pätevä henkilöstö, joka voi toimia vastuullisena työpaikkaohjaajana.
 • Opiskelija on oikeutettu opintotukeen, koulumatkatukeen (PT) ja ateriakorvaukseen (PT).
 • Työnantaja vastaa työturvallisuudesta ja työvarusteista.
 • Oppilaitos vastaa tapaturmavakuutuksesta ja vastuuvakuutuksesta.
 • Koulutussopimuksella hankitaan ja vahvistetaan osaamista työpaikalla opiskelijana (entinen työssäoppiminen).
 • Suunnitellaan aina yhdessä työnantajan kanssa. 
 • Sopii kaikenikäisille.
 • Voi ajoittua 1–5 päivälle viikossa, tuntimäärä sovitaan yksilöllisesti.
 • Et ole työsuhteessa.
 • Työnantaja ei maksa palkkaa tai tarjoa muuta korvausta.
 • Saat opintotukea ja muita opintososiaalisia etuuksia.
 • Voidaan sopia tutkinnon osa tai pienempi osa kerrallaan tai useammasta tutkinnon osasta.
 • Sopimuksen tekevät työnantaja ja koulutuksen järjestäjä. Saat sopimuksen tiedoksi.

Toimii myös yhdistelmänä

Voit yhdistellä oppisopimusta sekä koulutussopimusta sinun ja työpaikkasi tarpeiden ja mahdollisuuksien mukaan joustavasti, yksilöllisesti ja laajemman osaamisen hankkimiseksi. Oppisopimus ja koulutussopimus voidaan solmia myös kesätyön ajalle. Lisäksi koulutussopimus ja oppisopimusjaksot voivat vuorotella opiskelijan ja työpaikan tarpeiden mukaisesti. 

Yrittäjän oppisopimus

Olitpa aloittava tai jo paljon kokemusta kerännyt yrittäjä, oppisopimuksella suoritettu tutkinto tai lisäkoulutus tuo varmuutta yrittäjyyteen ja kehittää yritystoimintaasi. Oppisopimuksella kouluttaudut työn ohessa omassa yrityksessäsi. Yrittäjän oppisopimus solmitaan yrittäjän ja oppisopimustoimijan välillä.  Yrittäjän oppisopimuksella suoritat koulutuksesta suurimman osan omassa yrityksessäsi työskennellen ja täydennät opintojasi oppilaitoksessa tai verkossa opiskellen.

Oppisopimuksella opiskelevaa yrittäjää ohjaa mentori. Mentori on henkilö, jolla kokemusta yrittäjyydestä ja hän on asiantuntija yrittäjän opiskeleman tutkinnon alalta. Mentori jakaa tietotaitoaan, kokemustaan ja kannustaa opinnoissa. Mentori voi löytyä omasta verkostostasi tai voit kysyä apua mentorin etsintään Brahen oppisopimustoimistosta.

Ansiomenetykseen  oppilaitoksen opintoihin osallistumisen osalta voi hakea korvausta opintososiaalisina etuina (päiväraha ja perheavustus). Oppisopimusopiskelija voi myös hakea matka- ja majoittumiskorvausta. Perustutkinnot ovat aina ilmaisia opiskella opiskelijalle, mutta ammatti- ja erikoisammattitutkinnoista saatetaan peria maksuja voimassaolevan hinnaston mukaisesti.

Yrittäjän oppisopimuksessa huomioitavaa:

 • yritysmuoto tmi, oy, osuuskunnan jäsen, ay, ky
 • yel-vakuutettu
 • y-tunnus
 • yrittäjän yrityksessä riittävästi tuotanto- ja palvelutoimintaa, tarpeelliset työvälineet
 • minimi 25 h/viikko työtä yrittäjänä sellaisissa oman yrityksensä toimintaan ja koulutuksen tavoitteeseen liittyvissä tehtävissä, että koulutuksen tavoitteen mukainen tarvittava osaaminen pystytään hankkimaan yrityksessä tapahtuvassa oppimisessa.
 • työpaikkaohjaajaksi (mentori) sovitaan joko yrittäjän omassa yrityksessä tai toisessa työpaikassa tai muutoin työpaikkaohjaajaksi soveltuva ammattitaidoltaan, koulutukseltaan ja työkokemukseltaan pätevä henkilö.

Lisätietoa oppisopimusasioista

Lisätietoa oppisopimuskoulutuksesta ja koulutussopimuksesta saat hakijan palveluista.

Lisätietoa oppisopimusasioihin liittyen löydät myös seuraavista linkeistä: