Hyppää sisältöön

ARVO-työelämäpalautteen kerääminen alkaa

Aika: 1.7.2021

Paikka:

Valtakunnallisen opiskelijapalautteen ja työelämäpalautteen automaattisen keräämisen käynnistyminen 1.7.2021 alkaen

 

Hyvä työelämäkumppani! 

Valtakunnallinen ARVO-työelämäpalaute otetaan käyttöön heinäkuussa. Se tarkoittaa, että työpaikoilta, joissa on koulutus-ja oppisopimusopiskelijoita, kerätään palautetta kyselyiden muodossa. Tiedossa on kaksi kyselyä:

 

1. Työpaikkaohjaajakysely

Työelämäpalautteen kerääminen aloitetaan työpaikkaohjaajakyselyllä, joka lähetetään enintään kaksi kertaa kuukaudessa niille työpaikoille, joissa on koulutettu opiskelijoita oppisopimuksella tai koulutussopimuksella. Kysely lähetetään sopimuksessa nimetylle vastuulliselle työpaikkaohjaajalle. Vastaanottaja voi välittää kyselyn edelleen vastattavaksi toiselle henkilölle, joka on käytännössä enemmän ohjannut opiskelijaa.

Opetushallitus lähettää palautekyselyn 1.7.2021 alkaen automaattisesti. 
Ensimmäisen kerran kysely lähetetään 16.7.2021 niille vastuullisille työpaikkaohjaajille, joiden ohjauksessa on päättynyt työpaikkajaksoja ajalla 1.7. - 15.7.2021.

Jatkossa kysely lähetetään jokaisen kuukauden 1. päivä (palaute aikaväliltä 16. - kuukauden viimeinen päivä) ja 16. päivä (palaute aikaväliltä 1. – 15. päivä). Jos kyseisellä ajalla ei ole päättyneitä työpaikkajaksoja, kyselyä ei lähetetä. Myöskään keskeytyneiltä työpaikkajaksoilta palautetta ei kerätä. Kyselyn vastausaika on 30 vuorokautta kyselyn lähettämisestä. 

 

2. Työpaikkakysely

Toinen työpaikoille suunnattu kysely tehdään enintään kaksi kertaa vuodessa. Tämä työpaikkakysely lähetetään oppisopimus- tai koulutussopimustyöpaikan edustajille ajalla 1.7.- 31.8. ja 1.1.-28./29.2., jos lähettämisajankohtaa edeltävän puolen vuoden aikana kyseisellä työpaikalla on ollut päättyneitä työpaikkajaksoja. Työpaikkakysely lähetetään ensimmäisen kerran tammikuussa 2022. Koulutuksen järjestäjä kerää palautteen lähettämällä kyselyn päättämälleen henkilölle kyseisellä työpaikalla. Tämän kyselyn käyttöönotosta tiedotetaan tarkemmin syyskaudella.

Palautteen avulla voimme yhdessä kehittää ammatillisen koulutuksen laatua ja vaikuttavuutta. Palaute on myös meille koulutuksenjärjestäjille ensiarvoisen tärkeä, sillä se on vaikuttavuusrahoituksen perustana. Kyselyllä seurataan työelämän tyytyväisyyttä ammatillisen oppilaitoksen toimintaan järjestää koulutusta yhteistyössä työelämän kanssa. Kyselyssä ei arvioida opiskelijaa. Kiitämme yhteistyöstä jo etukäteen!

Kysyttävää ARVO-työelämäpalautteesta? Autamme mielellään, ole yhteydessä eveliina.noponen@brahe.fi tai suvi.happo@brahe.fi 

ARVO-työelämäpalautteen kerääminen alkaa