Hyppää sisältöön

In English

Vet2Sustain 
– Promoting sustainable, inclusive, and digital Vocational Education and Training

Duration: 1.1.2024-31.12.2026

Vet2Sustain logo and EU logo

The purpose of the VET2Sustain project is to develop cooperation between VET schools, working life and policymakers in European countries to promote and increase the attractiveness of VET. Vocational Education and Training (VET) is a critical component of preparing individuals for working life. As the needs of the labour market evolve and change, VET must also adapt to ensure that it remains relevant and effective in preparing students for the future of work.  The key actions include creating a long-term strategic action plan to maintain the attractiveness of VET.  We will also organise national and EU level events to promote VET and to make the Vocational Education more visible and attractive on European level.

The project consortium consists of 11 VET education providers, 4 companies and one higher education provider from Finland, Germany, the Netherlands, and Italy with a total of 16 partners.

Coordinator: Omnia, Finland.

Brahe Education Center as a partner.

---

Hankkeen tarkoituksena on kehittää yhteistyötä ammatillisten oppilaitosten ja työelämän välillä Euroopan maissa. Tarkoituksena on löytää keinoja edistää työllisyyttä ja ammatillisia taitoja sekä osaamista Euroopan eri maissa. Ammatillinen koulutus on tärkeä osa yksilöiden valmistamisessa työelämään. Työmarkkinoiden tarpeiden kehittyessä ja muuttuessa myös ammatillisen koulutuksen on sopeuduttava, jotta se pysyy merkityksellisenä ja tehokkaana valmisteltaessa opiskelijoita tulevaan työelämään. Hankkeessa parannamme ammatillisen koulutuksen käytäntöjen laatua työmarkkinoiden tarpeiden perusteella. Samalla vahvistetaan ammatillisen koulutuksen tarjoajien, yritysten, kauppakamarien, kansallisten viranomaisten ja muiden sidosryhmien välistä yhteistyötä kehittämällä yhteisiä ammatillisen koulutuksen tutkintoja. Tarkoituksena on luoda vahva, tulevaisuuteen suuntautunut Euroopan laajuinen verkosto, joka luo vision, strategian ja toimintasuunnitelman, jonka tavoitteena on vahvempi yhteistyö tulevaisuudessa. Uutta verkostoa varten luodaan kattava viestintäfoorumi. Päätavoitteina on lisätä ammatillisen koulutuksen houkuttelevuutta Euroopassa ja luoda strateginen lähestymistapa ammatillisen koulutuksen korkean laadun säilyttämiseksi ja sen varmistamiseksi, että digitalisaatio, osallisuus, vihreä siirtymä ja kansainvälistyminen otetaan huomioon keskeisinä tekijöinä ammatillisen koulutuksen toteuttamisessa. Hankkeen toimiin kuuluu useita tapahtumia (työpajoja ja kokouksia) sekä kansallisella/alueellisella että kansainvälisellä tasolla. Tavoitamme toimilla opiskelijoita, työelämän edustajia, ammatillisen koulutuksen opettajia, poliittisia päättäjiä sekä potentiaalisia opiskelijoita ja heidän vanhempiaan. Lisäksi hankkeessa luodaan verkkoalusta ammatillisen koulutuksen ammattilaisille. 

Hankkeella on 16 osatoteuttajaa Suomesta, Saksasta, Alankomaista ja Italiasta: 11 ammatillisen koulutuksen järjestäjää, 4 yritystä ja yksi korkeakoulu. Koulutuskeskus Brahe on yksi osatoteuttajista.

Koordinaattori: Omnia, Suomi. 

Contact for more information:
Ari Hannus, ari.hannus@brahe.fi, tel. +358 40 135 7109
Mira Torvinen-Määttä, mira.torvinen-maatta@brahe.fi, tel. +358 40 135 7143.