Hyppää sisältöön

In English

INKLU – Kohti inklusiivista ammatillista koulutusta

Euroopan unioinin osarahoittama -logo
Hankeaika: 1.3.2024-31.8.2026

Rahoitus: ESR+

Ryhmähanke: päätoteuttajana Jyväskylän ammattikorkeakoulu (JAMK). Mukana on viisi ammatillisen koulutuksenjärjestäjää, neljä ammatillista opettajakorkeakoulua

Hankkeen laajempana tavoitteena on, että kaikki ammatillisissa opinnoissa opiskelevat opiskelijat, pääasiallisena kohderyhmänä erityisen tervetulleisiin ryhmiin kuuluvat ja muut erityistä tukea tarvitsevat opiskelijat, saavat yhdenvertaisesti tarvitsemansa tuen, jotta voivat hankkia tarvittavan osaamisen, suorittaa tutkinnon ja työllistyä, opiskelevat he missä oppilaitoksessa tai missä päin Suomea tahansa.

Hankkeessa vahvistetaan yhteistyötä sekä ammatillisen koulutuksen järjestäjien välillä että ammatillisen koulutuksen järjestäjien, ammatillisen erityisoppilaitoksen ja ammatillisten opettajakorkeakoulujen välillä erityisen tuen kehittämisessä.

Hankkeessa kerätään ja jaetaan toimivia erityisen tuen ja moniammatillisen yhteistyön prosesseja ja käytäntöjä omissa ja alueen organisaatiosta sekä verkostoista. Lisäksi Koulutuskeskus Brahessa kehitetään ammatillista opinpajaa erityisen tuen tarpeeseen.

Lisätietoja: 

Mari Krook
Koulutuskuntayhtymä Brahe
mari.krook@brahe.fi, puh. 0400 916 263