Hyppää sisältöön

In English

ProOpetustilat
- Opetusmaatilojen ja -metsien kehittämissuunnitelma

Hankeaika: 1.8.2023-30.9.2024

Rahoitus: MMM Hiilestä kiinni-ohjelma

Hallinnoija: HAMK Hämeen ammattikorkeakoulu Oy

Kumppanit: JEDU Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä, Kpedu Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä, YSAO Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä, AhlmanEdu Ahlmanin koulun Säätiö, Koulutuskuntayhtymä Brahe, Hämeen ammatti-instituutti Oy, Harjun Oppimiskeskus Oy, Järviseudun koulutuskuntayhtymä, KAO Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos, Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, Livia Peimarin koulutuskuntayhtymä, Novida Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä, Koulutuskuntayhtymä OSAO, Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä, Sasky koulutuskuntayhtymä, Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Sedu, TTS Työtehoseura ry, Vuoksi Suupohjan koulutuskuntayhtymä ja Yrkesakademin Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur skn.

Tiivistelmä hankkeesta:

Hankkeessa kartoitetaan opetusmaatilojen ja -metsien tämänhetkiset maankäyttösektorin ilmastosuunnitelman mukaiset toiminnot ja määritellään kullekin opetusmaatilalle maankäyttösektorin ilmastosuunnitelman osaamista vahvistavat kokeilutoiminnan painopisteet sekä listataan, millaisia TKIO-yhteistyötä opetusmaatilat ja -metsät mahdollistavat. Hankkeen tuloksena syntyy selkeä käsitys ja työnjako, miten maankäyttösektorin ilmastosuunnitelman käytänteet näkyvät opetusmaatiloilla ja -metsissä. Kaikille oppilaitoksille luodaan omat vahvuusalueet osana Suomen luonnonvara-alan oppilaitososaamisekosysteemiä.

Lisätietoa:

Riikka Pajuvesa-Korkala, riikka.pajuvesa.korkala@brahe.fi