Hyppää sisältöön

In English

TOIMI – toimijuutta vahvistavat askeleet kohti työelämää

Euroopan unioinin osarahoittama -logo

Hankeaika: 1.10.2023-30.9.2026

Rahoitus: ESR+

Päätoteuttaja: Koulutuskuntayhtymä Brahe, toimintoihin sisältyy Pyhäjoen kunta

Osatoteuttajat: Raahen kaupunki, Siikajoen kunta

Tiivistelmä hankkeesta:

Hankkeen päätavoitteena on edistää heikoimmassa työmarkkina-asemassa olevien ihmisten työllistymistä kehittämällä matalan kynnyksen ehjä palvelupolku kohti työelämää. Keskeisimpänä kohtana palvelumallissa on kehittää pitävämpää tukea siirtymävaiheisiin.

Hanke toteutetaan Raahen työssäkäyntialueella. Kehittämisessä huomioidaan kuntien erityispiirteet ja -tarpeet. Toimenpiteet kohdistetaan erityisesti työllistäville aloille. Koulutuksenjärjestäjänä Brahe kehittää ja vahvistaa osaamisen hankkimisen palvelumallia erityistuen tarpeisten näkökulmasta.

Kuntouttavan työtoiminnan siirtyminen hyvinvointialueille ja tulossa oleva TE24- uudistus tuovat kohderyhmän palveluihin uusia rajapintoja ja uudelleenjärjestelyjä. Hanke on osaltaan tukemassa ja ennakoimassa myös näitä muutoksia.

Hankkeen kehittämistyön pääkohtia ovat: 1. Opiskelu- ja työelämävalmiuksien tukeminen 2. Yksilöllisen ohjauksen tuki 3. Verkostoyhteistyön kehittäminen ja asiakkaan ehjä palvelupolku

Hankkeen pääasiallisena kohderyhmänä ovat Työllisyyden kuntakokeilun asiakkaat.

Lisätietoja: 

Tarja Kyröläinen, Koulutuskuntayhtymä Brahe
tarja.kyrolainen@brahe.fi, puh. 050 576 6672

Jonna Kauppila, Pyhäjoki
jonna.kauppila@pyhajoki.fi, puh. 040 135 7086

Leena Niva, Raahen kaupunki
leena.niva@raahe.fi, puh. 040 1303894

Veera Karvonen, Siikajoki
veera.karvonen@siikajoki.fi, puh. 040 315 6220

Pirkko Paakkari, Siikajoki
pirkko.paakkari@siikajoki.fi, puh. 040 315 6227