Hyppää sisältöön

In English

Liikkuva Brahe!

Hankeaika: 1.12.2022-31.5.2024

Rahoitus: Aluehallintovirasto

Hankkeen kuvaus: Liikkuva Brahe! -hankkeessa kehitetään Koulutuskeskus Brahen liikkuva opiskelu -toimintakulttuuria ja edistetään liikuntamyönteisyyttä. Hankkeen aikana kehitetään opetustoimintaa tukevia rakenteita, toimintatapoja ja yhteistyötä yli eri oppilaitos- ja sektorirajojen. Hankkeen aikana toteutetaan useita toimenpiteitä ja integroidaan liikkuva opiskelu osaksi koko Brahen ja sen opiskelijoiden arkea.

Koulutuskeskus Brahessa toteutettaviin teemakuukausiin lisätään liikuntaa ja hyvinvointia edistävää toimintaa. Opiskelijoille mahdollistetaan matalan kynnyksen liikuntaa ja lajikokeiluja, erityisesti opinpajojen kautta. Tavoitteena on vähentää opiskelijoiden paikallaan istumista sekä lisätä opiskelijoiden tietoa omasta opiskelu- ja työkyvystä. Opiskelijat ovat vahvasti mukana toiminnan ideoimisessa ja toteutuksessa.

Lisätietoja: Päivi Antinoja, paivi.antinoja@brahe.fi, 040 719 0382

Liikkuva opiskelu -logo