Hyppää sisältöön

In English

Yhteishankintakoulutus

Yhteishankintakoulutuksella yritys voi etsiä ammattitaitoisia työntekijöitä, silloin kun yrityksen tarvitsemia osaajia ei valmistu muusta koulutuksesta. Yrityksen henkilöstölle voidaan myös räätälöidä ammatillista perus- tai lisäkoulutusta, jota toteutetaan esimerkiksi määräaikaisissa lomautustilanteissa. Koulutuskeskus Brahe järjestää yhteishankintakoulutuksia yhteistyössä TE-palvelujen kanssa. 

Katso Koulutuskeskus Brahen yhteystiedot

RekryKoulutus

Koulutuksen hyväksytysti suorittaneet työllistyvät yritykseen. Työllistyä voi esimerkiksi myös vuokratyövoimaa tarjoavaan yritykseen tai yrittäjänä toimeksiantosuhteeseen työnantajan kanssa. Tavoitteena voi olla lisä-, täydennys- tai ammatinvaihtoon tähtäävä koulutus. Koulutukseen sisältyy sekä tietopuolista opetusta että ohjattua työssäoppimista ja työharjoittelua. Rekrykoulutuksessa ei suoriteta tutkintoja tai osatutkintoja. Työnantajan osuus on 30 prosenttia hankintasopimuksen mukaisesta kokonaishinnasta.

  • Räätälöidään yrityksen tarpeisiin
  • Kestää pääsääntöisesti 3–9 kuukautta, vähimmäiskesto on 10 koulutuspäivää
  • Antaa opiskelijoille ammatillista osaamista  työtehtävään työnantajan tarpeen mukaan
  • Voidaan suunnitella myös yhteistyössä useamman työnantajan kanssa.
  • Hyvä vaihtoehto, jos et löydä työnantajana ammattitaitoisia työntekijöitä eikä alan osaajia valmistu lähiaikoina.

TäsmäKoulutuksella osaavaa työvoimaa

TäsmäKoulutus on nykyiselle henkilöstölle suunnattua räätälöityä koulutusta, kun yrityksen toiminta tai sen käyttämä teknologia muuttuu. Koulutus päivittää yrittäjän tai työntekijöiden osaamisen uusien vaatimusten tasalle. Sen tavoitteena on myös estää lomautuksia tai irtisanomisia.

Koulutus voidaan toteuttaa määräaikaisten lomautusten aikana tai niiden asemesta. Koulutukseen voivat osallistua myös yrittäjä itse sekä yrityksen vuokratyöntekijät. Tavoitteena on, että koulutuksen suorittaneet opiskelijat sijoittuvat saman työnantajan palvelukseen.

Täsmäkoulutuksessa ei suoriteta tutkintoja tai osatutkintoja. Koulutus kehittää ammattitaitoa tulevia työtehtäviä varten, sisältää opetusta oppilaitoksessa sekä työssäoppimista ja työharjoittelua, kestää vähintään 10 koulutuspäivää opiskelijaa kohden.

Koulutusta muutostilanteisiin

TE-palvelut osallistuu TäsmäKoulutuksen suunnitteluun ja kilpailuttaa alalle soveltuvan koulutuspalvelun tuottajan. Yritys esittää työntekijöistään koulutukseen osallistuvat henkilöt ja perustelee valintansa. Työnantajan maksuosuus on 30–50 % kokonaishinnasta. Työnantajan maksuosuuteen vaikuttaa yrityksen koko ja liikevaihto tai tase.oulutusta yrityksen muutostilanteissa

MuutosKoulutuksella yritys voi kantaa vastuuta työntekijöidensä tulevaisuudesta, kun työt loppuvat ja yritys joutuu tuotannollisista tai taloudellisista syistä irtisanomaan henkilöstöään. Koulutus soveltuu myös tilanteisiin, joissa henkilöstöä lomautetaan toistaiseksi ja paluu aiempaan työhön on epävarmaa. MuutosKoulutus sopii myös julkisen sektorin työnantajille.

  • Auttaa irtisanottuja työntekijöitä löytämään uuden työpaikan
  • Kesto on tapauskohtaista, kuitenkin vähintään 10 päivää
  • MuutosKoulutuksessa ei suoriteta tutkintoja tai osatutkintoja

Tyypillisesti koulutuksen osallistujat sijoittuvat muiden työnantajien tehtäviin tai omaan yritystoimintaan. Koulutusohjelma räätälöidään osallistujien tarpeiden mukaan. Työnantaja sekä työ- ja elinkeinohallinto valitsevat opiskelijat yhdessä. Työnantajan maksuosuus on 20 % kokonaishinnasta. 

Lisätietoja yhteishankintakoulutuksista

Lisätietoja yhteishankintakoulutuksen käytännöistä saat seuraavista linkeistä: