Hyppää sisältöön

In English

23.3.2023

Braheen ennätyksellisen korkea määrä hakijoita

Kevään 2023 toisen asteen yhteishaussa Koulutuskeskus Brahen ensisijaisten hakijoiden määrä lisääntyi viime vuoteen verrattuna.

Tekniikan alojen koulutusten vetovoima jatkoi kasvuaan. Tekniikan aloista ensisijaisia hakijoita oli eniten kone- ja tuotantotekniikkaan, sähkö- ja automaatioalalle, talotekniikkaan ja autoalalle. Myös rakennusalan ja pintakäsittelyalan koulutuksiin oli paljon hakijoita.

Kokonaisuutena Koulutuskeskus Brahessa ollaan tyytyväisiä yhteishaun tuloksiin. Alueella on paljon toimialoja, joilla on pula osaavasta työvoimasta.

- Tekniikan alojen koulutuksia on kehitetty viime vuosina vahvasti yhteistyössä alueen yritysten kanssa ja alojen suuri työvoiman kysyntä näyttäytynee hakijamäärissä, kommentoi tekniikan toimialapäällikkö Tuija Nurkkala.  

Myös luovilla aloilla eli Mediakeskus Lybeckerillä ensisijaisten hakijoiden määrä kasvoi hienoisesti viime vuoteen verrattuna. Palvelualojen ja luonnonvara-alojen hakijamäärissä oli jonkin verran laskua viime vuoteen verrattuna.

Raahen seutukunnassa ensisijaisista hakijoista 69 % haki ammatilliseen koulutukseen ja 31 % lukiokoulutukseen. Kaikista seutukunnan ensisijaisista hakijoista Koulutuskeskus Braheen haki 64 %.

Jatkuva haku täydentää yhteishakua. Muutamilla aloilla pääosa Brahen opiskelijoista hakee jatkuvan haun kautta.