Hyppää sisältöön

In English

6.3.2023

Insinöörien pelikenttänä on halutessaan vaikka koko maailma

Jonna Kalermo-Poranen on toiminut Kajaanin ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnassa kymmenisen vuotta. Vuoden alusta hän hyppäsi KAMKissa uuteen rooliin koulutus- ja tutkimuspäällikkönä, jonka puitteissa hän vastaa tieto- ja viestintätekniikan insinöörikoulutuksen suunnittelusta ja toimii koulutuksen yhteyshenkilönä.

Kajaanin ammattikorkeakoulun koulutus- ja tutkimuspäällikkö Jonna Kalermo-Poranen kertoo, että etenkin kyberturvallisuuteen liittyvät opinnot elävät tiukasti ajan hengessä mukana ja alan osaajille on työelämässä kova tarve. Kuva: Teemu Sirviö, Kajaanin Ammattikorkeakoulu.

Raahessa syksyllä alkavan tieto- ja viestintätekniikan insinöörikoulutuksen sisältö on räätälöity poikkeuksellisen tarkasti alueen työelämän tarpeisiin. Käytännössä raahelaisia yrityksiä on ollut mukana suunnittelemassa koulutuksen sisältöä peilaten omiin tulevaisuuden suunnitelmiin. Koulutuksen opetussuunnitelma ja tutkintovaatimukset täyttyvät toki kuten missä tahansa muussakin 240 opintopisteen laajuisessa inrinööritutkinnossa, mutta kaikki räätälöitävissä oleva on suunniteltu työelämälähtöisesti.

– Tutkintokokonaisuudesta yhteensä 115 opintopistettä eli kaikki ammattiopinnot on suunniteltu työelämän tarpeisiin vastaten, aiheina muun muassa pilvipalvelut, web-kehitys, data-analytiikka ja tekoäly. Yksi opintomoduuli on kyberturvallisuus, joka on etenkin tässä maailman ajassa erittäin kriittisessä roolissa monessakin yrityksessä, Jonna taustoittaa.

Raahen alueen yritykset ovat olleet ihailtavan aktiivisia ja kertoneet avoimesti osaajatarpeistaan. Kun opiskelijat opiskelevat juuri niitä asioita, joita työelämässä tarvitaan, antaa koulutus erittäin hyvät lähtökohdat työllistymiseen.

– Ensimmäisestä vuodesta lähtien opiskelijat tekevät projektiopintoja ja harjoittelevat työelämälähtöistä tekemistä, ja toisena vuonna heillä on mahdollisuus päästä mukaan myös yrityslähtöisiin projekteihin. Myöhemmin tulee sitten vastaan myös harjoittelujaksot ja opinnäytetyö, jotka kytkevät opiskelijoita vielä tiukemmin työelämään, Jonna kertoo.

Valmistuttuaan tieto- ja viestintätekniikan insinööri voi työskennellä muun muassa ohjelmistosuunnittelijana, frontend/backend developerina, tietoturva-asiantuntijana tai tietojärjestelmäpäällikkönä. Opiskelija voi painottaa omia opintojaan vapaasti valittavilla opinnoilla, harjoittelulla ja opinnäytetyöllä omien intressiensä mukaisesti. Yhteensä 60 op voi siis kohdistaa niihin teemoihin, mitkä opiskelijaa itseään erityisesti kiinnostavat.

– Opintojen painotukset kannattaakin valita sen mukaan, minkä tyyppisiin työtehtäviin haluaa valmistumisen jälkeen työllistyä. Opinnoissa etenkin ohjelmistokehityksen painotus on vahva, ja niille tekijöille tunnetusti on töitä tarjolla. Koulutus on suunniteltu vastaamaan Raahen alueen työnantajien tarpeisiin, mutta kyllä insinöörien pelikenttänä on halutessaan vaikka koko maailma, Jonna vinkkaa.

KAMKissa otetaan mielellään yrityksiä mukaan projekteihin. Yritykset voivat olla yhteydessä suoraan esimerkiksi Jonnaan tai jättää tiedon opinnäyte- tai harjoittelupaikasta KAMKin urapalvelualustalle.

– Kyberturvallisuus on tällä hetkellä niin kuuma topikki, että siihen oli pakko tarttua, etenkin kun näin laajaa opintokokonaisuutta teemaan liittyen ei ole Pohjois-Suomessa juurikaan tarjolla, Jonna toteaa.

Syksyllä alkavat opinnot järjestetään Koulutuskeskus Brahen tiloissa, jossa opiskelee parhaillaan myös kone- ja rakennustekniikan insinööriopiskelijat. Kajaanin AMK:n opiskelijakunta KAMO pitää opiskelijapöhinää yllä myös Raahessa ja järjestää tapahtumia. Opiskelijoista pitää päiväaikaan huolta opetushenkilöstö ja tutor-opettajat, ja myös Kajaanin päätoimipisteeseen on hyvät etäyhteydet.  

– Raahessa opiskelijoista pidetään ihan yhtä hyvin huolta kuin Kajaanissa, Jonna vakuuttaa.

Tutustu seuraaviin Raahessa alkaviin AMK-koulutuksiin!