Hyppää sisältöön

In English

23.9.2022

Korotettu koulutuskorvaus työpaikoille

Osana ammatillisen koulutuksen lisärahoitusta OKM on myöntänyt Koulutuskeskus Brahelle harkinnanvaraisen korotuksen oppisopimuskoulutuksen koulutuskorvauksen uudistamisen kokeiluun vuosille 2022-2025. Valtakunnallisesti kokeiluun myönnettiin lisärahoitusta 73 koulutuksen järjestäjälle.  

Lisärahoituksella toteutetaan kolmivuotinen kokeilu, jossa seurataan koulutuskorvauksen kohdentamisen vaikutuksia nuorten alle 20-vuotiaiden oppisopimusopiskelijoiden määrään. Lisärahoitus on tarkoitettu käytettäväksi oppisopimusopiskelijoiden työnantajille korotetun koulutuskorvausten maksamiseen. 

Työnantajalle maksettavan korotetun koulutuskorvauksen kohderyhmään kuuluu nuori, joka on oppisopimuksen aloituspäivänä 

  • ammatillista perustutkintoa suorittava opiskelija ja 
  • on alle 20-vuotias ja 
  • ei ole suorittanut ylioppilastutkinnosta annetussa laissa, tai ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa tarkoitettua tutkintoa taikka niitä vastaavaa Ahvenanmaalla suoritettua tai ulkomaista koulutusta. 

Brahe maksaa 1.8.2022 alkaen uusissa oppisopimuksissa korotettua koulutuskorvausta kohderyhmään kuuluvista opiskelijoista. Korotettu koulutuskorvaus on 120€/kk pitkissä oppisopimuksissa tai kun opiskelija suorittaa tutkintonsa loppuun oppisopimuksella.   

 

Lisätietoja:
Eveliina Noponen 
Työelämävastaava//Työelämäpalvelut/Oppisopimus
040 663 8815
eveliina.noponen@brahe.fi