Hyppää sisältöön

In English

31.3.2023

OKM:lta rahoitusta nuorten oppisopimuskoulutuksen koulutuskorvauskokeiluun

Brahen osuus OKM:n myöntämästä rahoituksesta on 72 327 €.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt ammatillisen koulutuksen järjestäjille viisi miljoonaa euroa oppisopimuskoulutuksen koulutuskorvauksen uudistamisen kokeiluun. Lisärahoitusta myönnettiin vuoden 2023 ensimmäisellä lisäsuoritepäätöksellä 68:lle ammatillisen koulutuksen järjestäjälle.

Koulutuskeskus Brahe on yksi lisärahoitusta saaneista koulutuksenjärjestäjistä. Brahen osuus on 72 327 €.

– Olemme tyytyväisiä saatuun rahoitukseen. Se kertoo siitä, että oppisopimuskoulutusta on kehitetty viimeisten vuosien aikana pitkäjänteisesti yhteistyössä alueen työelämän kanssa. Oppisopimuksesta on tullut hyvä polku ammattiin ja työllistymiseen sekä yritysten näkökulmasta oiva tapa löytää osaajia eri tehtäviin, kommentoi rehtori ja koulutuskuntayhtymän johtaja Jaana Ritola.

Vuonna 2022 käynnistettiin hallituksen puoliväliriihikirjauksen perusteella kolmivuotinen kokeilu, jonka tarkoituksena on uudistaa oppisopimuskoulutuksen koulutuskorvauksen määräytymisen perusteita. Kokeilu tukee nuorten kouluttautumista ja työllistymistä. 

Korotettua koulutuskorvausta on aikaisemmin maksettu pidempikestoisista alle 20-vuotiaiden opiskelijoiden oppisopimusjaksoista. 

– Tulevaa kesäkautta ajatellen haluamme edistää opiskelijoidemme työllistämistä. Kesän ajalle solmitun oppisopimuksen ajalta maksetaan erillistä koulutuskorvausta kaikkien alle 20-vuotiaiden opiskelijoiden työllistämisestä, kertoo työelämävastaava Eveliina Noponen.

Koulutuksen järjestäjä voi maksaa oppisopimuskoulutuksessa olevan opiskelijan työnantajalle koulutuskorvausta, jos työnantaja ja koulutuksen järjestäjä arvioivat koulutuksesta aiheutuvan kuluja työnantajalle. Koulutuskorvaukset sisältyvät koulutuksen järjestäjille myönnettävään ammatillisen koulutuksen valtionosuusrahoitukseen.

Kokeilun aikana koulutuskorvauksessa on otettava korottavana tekijänä huomioon, jos oppisopimuksen aloituspäivänä ammatillista perustutkintoa suorittava opiskelija on alle 20-vuotias ja vailla toisen asteen tutkintoa. Kokeiluun on varattu 5 miljoonan euron vuotuinen lisärahoitus vuosien 2022–2024 ajaksi.

Alustavien seurantatietojen mukaan oppisopimuskoulutuksen määrä on selkeässä kasvussa. Vuonna 2022 kokeilun kohderyhmään kuuluvien alle 20-vuotiaiden opiskelijoiden oppisopimuskoulutuksen määrä kasvoi 33 % vuoteen 2021 verrattuna.

Lisätietoja voi kysyä oppisopimustoimistosta, Eveliina Noponen, puh. 040 663 8815.