Hyppää sisältöön

In English

7.5.2024

Ruukin luonto- ja hevoskeskuksen yhteiset pelisäännöt

Ruukissa oli asetettu Hyvinvoivaa kasvua luva-alalla -hankkeen yhdeksi tavoitteeksi luoda luonto- ja hevoskeskuksen yhteisölle yhteiset pelisäännöt. Toimeen ryhdyttiin helmikuussa ja aikaa varattiin koko iltapäivä. Mukana osallistumassa olivat kaikki työntekijät, kaikki opiskelijat, opiskelijapalveluiden henkilökunta ja toimialapäällikkö.

Tarkoitus oli miettiä, millaisia pelisääntöjä noudattamalla kaikkien viihtyvyys paranisi. Kyse ei siis ollut järjestyssäännöistä, jotka ovat jo olemassa ja voimassa. Pelisäännöissä haettiin mukavaa yhdessä toimimisen mallia positiivisten asioiden kautta. Kyse on toimintatavoista, joihin kaikki voivat sitoutua.

Osallistujat jaettiin pieniin, enimmällään kahdeksan hengen ryhmiin, joissa porukalla keskusteltiin, mitkä asiat ovat kullekin tärkeitä. Jokaiseen ryhmään osallistui yksi henkilö, joka oli perehdytetty jo aiemmin iltapäivän kulkuun ja tavoitteisiin. Tämä henkilö fasilitoi keskustelua ja ohjasi keskustelun tasapuolisuuteen. Ryhmien ohjaajatkin saivat silti vaikuttaa pelisääntöihin ja kertoa omat näkemyksensä.

Ennalta oli sovittu, että jokainen pienryhmä miettisi 5-8 pelisääntöä, joihin kaikki ryhmän jäsenet pystyisivät sitoutumaan. Näistä valittiin kaikkien osallistujien kesken suosituimmat ja keskustellen päädyttiin valitsemaan yhdeksän sääntöä, jotka muodostavat Ruukin luonto- ja hevoskeskuksen yhteiset pelisäännöt. Pelisäännöistä laadittua julistetta levitettiin eri tiloihin koulun alueella ja julkaistiin somessa.

Mielenkiintoista oli huomata, kuinka erilaisia me kaikki olemme. Jokaisen omista arvoista ja arvostuksista käsin painotimme pienryhmissä erilaisia asioita. Kuitenkin yhdessä koko porukalla oli hyvin helppoa päästä yhteisymmärrykseen tärkeimmistä säännöistä, koska pienryhmillä oli samankaltaisia sääntöjä valittuna. Jokaisen säännön osalta avattiin lyhyesti, mitä se käytännössä tarkoittaa.

Kunnioitetaan muita (Ollaan ystävällisiä, kuunnellaan mitä muilla on sanottavana, keskustellaan positiivisessa hengessä) 

Autetaan toisia (Kysyä toiselta onko avulle tarvetta, kunnioitetaan myös sitä, jos apua ei haluta) 

Ei kiusata (Kaikenlaisesta kiusaamisesta ja häirinnästä ilmoitetaan henkilökunnalle. Henkilökunnalla on velvollisuus viedä asiaa eteenpäin) 

Annetaan kaikille työrauha (annetaan muille työrauha, ei häiritä tunnilla, kännykkä pois silloin, kun sitä ei välttämättä tarvita) 

Hyvät käytöstavat (tervehditään, otetaan muut huomioon, ei kiroilla jatkuvasti, käyttäydytään asiallisesti ja tilanteen vaatimalla tavalla) 

Jokainen kantaa vastuun omasta toiminnastaan (Jokaisella on vastuu siitä, miten käyttäytyy, hyvä ilmapiiri on jokaisen vastuulla) 

Jokainen siivoaa omat jälkensä (Tavarat huolehditaan omille paikoilleen ja pidetään muutenkin yhteiset tilat siisteinä) 

Yhdenvertaisuus (jokainen on yhtä arvokas, kaikilla on mahdollisuus vaikuttaa, jokaisella on oikeus olla oma itsensä)

Noudatetaan aikatauluja (pyritään olemaan ajoissa paikalla) 

Sovittiin, että pelisäännöt uusitaan joka kolmas vuosi, aina yhdessä, koko yhteisön voimin.

Hyvinvoivaa kasvua luva-alalla  

  • OPH:n rahoittama (Sosiaalisesti kestävä ammatillinen koulutus) kuuden koulutuksenjärjestäjän verkostohanke. Koordinaattorina toimii Koulutuskeskus Brahe. Mukana ovat myös Ylä-Savon ammattiopisto, Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä, Koulutuskeskus Salpaus, Ypäjän Hevosopisto ja Harjun Oppimiskeskus. 
  • Tavoitteena lisätä hyvinvointia ja tasa-arvoa oppilaitoksissa 
  • Toimenpiteet: kehitetään yhteisöllisyyttä, osallisuutta ja hyvinvointia oppilaitosyhteisössä, parannetaan oppimisen saavutettavuutta ja opintoihin kiinnittymistä, kehitetään muualla opiskelevien ohjausta (koso ja opso), asuntolatoimintaa, tutortoimintaa sekä eri tasoista opiskelijavaikuttamista ja lisätään yhteistyötä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. 
Kuvassa Ruukin luonto- ja hevoskeskuksen henkilökuntaa
Anna-Reetta Hosike, Kaisa Raudaskoski ja Terttu Holappa laatimassa pelisääntöjä. Kuva: Jaana Kylmänen.