Hyppää sisältöön

In English

5.9.2022

Seutukaupungit haluavat taata korkeakoulutuksen saatavuuden

Yhteisen korkeakouluvision laatiminen on aloitettu.

Suomen seutukaupungeissa on aloitettu yhteisen korkeakouluvision työstäminen. Seutukaupungit tarvitsevat osaavaa työvoimaa, eikä sitä saada, ellei korkeakoulutuksen saatavuuteen ja saavutettavuuteen alueilla kiinnitetä entistä enemmän huomiota. Tavoitteena on visio siitä, millaista korkeakouluyhteistyö voisi olla. 

Elokuun aikana korkeakouluvision työstäminen on aloitettu Raahen seutukunnan yhteisessä korkeakoulutuksen kehittämisen työpajassa. Pajassa yhteiskehitettiin Raahen seudun näkemyksiä, tarpeita ja toiveita osana seutukaupunkien yhteistä korkeakouluvision ja -strategian rakentamista.

Työpajan alustuksessa Koulutuskeskus Brahen rehtori Jaana Ritola esitteli korkeakoulutusta Raahessa. Tällä hetkellä Raahessa voi opiskella päivämuotoisesti useita eri tutkintoja Kajaanin ammattikorkeakoulussa. Lisäksi Koulutuskeskus Brahen opiskelijoille on tarjolla polku- ja väyläopintovaihtoehtoja toiselta asteelta korkeakouluun yhteistyössä muun muassa Oulun ammattikorkeakoulun, Kajaanin ammattikorkeakoulun, Lapin ammattikorkeakoulun ja Savonia ammattikorkeakoulun kanssa. Tavoitteena on rakentaa väyläopintoja kaikille aloille. 

Suomen seutukaupunkien yhteistä korkeakouluvisiota tarvitaan, jotta seutukaupunkien merkitys alueidensa elinvoiman tuottajana ja ylläpitäjänä nousisi kansalliseen valokeilaan ja saisi päätöksenteossa huomiota. Seutukaupunkeja ovat kaupungit, jotka ovat seutunsa ja talousalueensa keskuksia, mutta eivät ole maakuntien keskuksia. Seutukaupungit muodostavat suomalaisen kuntarakenteen perustan.  

Yhteisen korkeakouluvision tavoitteena on nostaa esiin seutukaupungeista käsin saavutettavan korkeakoulutuksen merkitys alueiden elinvoimaisuuden säilyttämiseksi. Korkeakoulutuksen saatavuus ja saavutettavuus halutaan taata seutukaupungeissa. Tavoitteena on seutukaupunkien pääseminen korkeakouluvision myötä mukaan valtakunnan keskusteluun, mittaristoihin sekä ministeriöiden ja korkeakoulujen strategioihin. 

Yhteisen korkeakouluvision tekeminen aloitetaan työstämällä alueelliset korkeakouluvisiot kahdeksalla eri alueella. Alueelliset korkeakouluvisiot liittyvät paikallisiin Monikampus-toteutuksiin. Monikampus-malli on seutukaupungeissa paikallisesti yhdessä elinkeinoelämän kanssa tuotettu toimintamalli, joka vastaa alueen osaaja- ja koulutustarpeisiin. 

Monikampus-malli on kehitetty Raahen seutukunnassa, ja nyt mallia laajennetaan myös muihin seutukaupunkeihin. Raahessa Monikampus-mallin avulla on kehitetty uusia yhteistyömalleja usean eri korkeakoulun kanssa ja tuotu alueelle elinkeinoelämän osaajatarpeita palvelevia korkeakoulutuksia. Osassa seutukaupunkeja sen avulla on tuotu alueelle puuttuvaa ammatillista koulutusta, ja mallin avulla etsitään edelleen korkeakouluyhteistyömahdollisuuksia. 

Alueellisista työpajoista saatu tieto koostetaan yhdeksi visioksi, joka on määrä julkaista keväällä 2023.  

Seutukaupunkien yhteisen korkeakouluvision laatiminen ja Monikampus-mallin levittäminen ovat Ketterää osaamista -hankkeen toimenpiteitä. Työ- ja elinkeinoministeriön rahoittamalla hankkeella vastataan seutukaupunkien osaavan ja ammattitaitoisen työvoiman saatavuuden haasteisiin.