Hyppää sisältöön
6.5.2020

Tarkennuksia etäopetuksen järjestelyihin (tiedote 5.5.2020)

Seuraavassa on esitetty tarkennuksia tuleviin opetusjärjestelyihin

Lähiopetus/etäopetus: Hallituksen linjauksen mukaisesti lähiopetukseen on mahdollista palata hallitusti ja porrastetusti 14.5.2020 lähtien (portaittainen ja suunnitelmallinen siirtyminen kohti lähiopetusta). Valtioneuvosto kuitenkin suosittelee, että toisen asteen, korkea-asteen sekä vapaan sivistystyön opetus jatkuu pääosin etäopetuksena lukukauden loppuun asti. Tämän vuoksi opetus jatkuu pääosin etäopetuksena 31.5.2020 asti. Tärkeintä on kuitenkin opiskelijoiden opintojen etenemisen varmistaminen eli lähiopetus on mahdollista ma 18.5.2020 lähtien hygienia- ja muut rajoitukset huomioiden, mikäli opiskelijan kokeet, näytöt, erityisopetus/-ohjaus ja/tai yksilöllinen tutkinnon eteneminen sitä vaatii (ne opiskelijat, jotka ovat jo tällä hetkellä lähiopetuksessa tai -ohjauksessa, voivat jatkaa normaalisti).

Opiskelijoiden ruokailu: Etäopetuksessa oleville opiskelijoille toteutetaan kevään viimeinen ruokakassijako 19.5.2020 klo 13-17 RAO:lla sekä klo 13-14 RMO:lla. Ruokakassijakelua koskeva kysely on toteutettu jo aiemmin ja siihen ilmoittautuneet opiskelijat voivat noutaa ruokakassin em. ajankohtana. Lähiopetuksessa olevien opiskelijoiden ruokailu järjestetään koululla (Raahessa opiskelevat syövät RAO:lla ja Ruukin opiskelijat RMO:lla).

Koulun omat työmaat: Koulujen omien työmaiden toiminta voi jatkua tarvittaessa ja niissä voi suorittaa näyttöjä, turvallisuusohjeistukset huomioiden (esim. vähintään 2 metrin varoetäisyys sekä alle 10 henkilön ryhmät 31.5.2020 asti).

Näytöt: Näyttöjen järjestämisen osalta huolehditaan turvallisuusrajoitukset. Näytöt voidaan suorittaa työpaikoilla ja/tai tilanteesta johtuen ne voidaan järjestää poikkeuksellisesti tarvittaessa myös koulujen oppimisympäristöissä, mikäli opiskelijan opintojen eteneminen tai valmistuminen sitä vaatii.

Kokoontumisrajoitus: Yli 10 henkilön kieltävä kokoontumisrajoitus on voimassa 31.5.2020 asti ja 1.6.2020 lähtien kokoontumisrajoitus koskee yli 50 henkilön tilaisuuksia.

Valma, erityisopetus: Hallituksen linjauksen mukaisesti lähiopetukseen ja -ohjaukseen on mahdollista palata hallitusti ja porrastetusti 14.5.2020 lähtien. Opinpajan toiminta avataan portaittain myös lähiohjaukseen. Verkko-ohjaus pidetään toimintamallin rinnalla. Mikäli opiskelijan opintojen eteneminen vaatii lähitapaamisen/-opetusta/-ohjausta, voidaan se järjestää turvallisuusasiat huomioiden. Tällöin vastuuopettaja, ohjaaja tai erityisopettaja sopii opiskelijan kanssa toimintatavasta.

Jaana Ritola
Kuntayhtymän johtaja, rehtori