Hyppää sisältöön
16.3.2020

Tiedote etäopetukseen siirtymisestä 18.3.2020 – 13.4.2020

Koulutuskeskus Brahe siirtyy etäopetukseen keskiviikosta 18.3.2020 lähtien hallituksen määräyksestä. Etäopetus jatkuu 13.4.2020 asti. Kyseessä on ennaltaehkäisevä varautuminen, jolla varmistetaan opiskelijoiden, asiakkaiden ja henkilökunnan terveyttä ja turvallisuutta. Tällä hetkellä ei ole tiedossa, että Koulutuskeskus Brahen henkilöstössä tai opiskelijoissa olisi koronavirustartunnan saaneita.

Opiskelijoiden valmistautuminen

Opiskelijat ovat koulussa tiistaina 17.3.2020 oman lukujärjestyksen mukaisesti, kuitenkin enintään klo 12 asti (opettajien suunnittelupalaveri klo 12->). Opiskelijat testaavat aamupäivän aikana koulun järjestelmien toimivuuden (koulun sähköposti ja Wilman tunnukset). Opiskelijat tarkistavat verkkoyhteyksien ja välineiden (älypuhelin, tietokone) toimivuuden. Älypuhelimeen tulee ladata Teams –aplikaatio (ilmainen). Koulun sähköpostitunnistautuminen vaatii ensimmäisen kirjautumisen koulun oppimisympäristössä. Mikäli opiskelija ei ole käyttänyt koulun sähköpostia aiemmin koulun tietokoneilla, on hänen oltava yhteydessä oman yksikön opintosihteeriin tiistain 17.3.2020 aikana (yhteystiedot alla). Opiskelijoiden tiedotus toteutetaan Wilman kautta ja käytössä on koulun eri etäoppimisympäristöt. Vastuuopettaja tiedottaa omia opiskelijoita käytettävistä oppimisympäristöistä ja -alustoista.

Etäopetus

Opettajat antavat opiskelijoille etäopetusta ja -ohjausta 13.4.2020 asti. Tähän käytetään esimerkiksi Teams-sovellusta, puhelinta tai muita opiskelualustoja. Etäopetus toteutetaan työsuunnitelman mukaisesti ja se voi alkaa esimerkiksi aamuisin opetusryhmän ja opettajan yhteisellä etäkokoontumisella, jossa opettaja pitää opetustuokion / antaa tehtävät. Myös yto-opetus toimii samalla periaatteella työjärjestyksen mukaisesti.

Työpaikalla oppiminen

Työpaikoilla jo olevien lisäksi myös muut opiskelijat voivat siirtyä hankkimaan osaamista koulutus- tai oppisopimuksella, mikäli se sopii yrityksille. Työpaikoilla noudatetaan yrityksen ohjeita. Opettajat tekevät sekä koulutus- että oppisopimuksiin liittyvän työpaikkaohjauksen toistaiseksi etäohjauksena, jolloin opettaja on yhteydessä opiskelijaan ja työpaikkaan joko puhelimen tai sähköisten työkalujen välityksellä.

Opintojen eteneminen

Tavoitteemme on, että opiskelijoiden oppiminen etenee HOKS:n mukaisesti myös etäopetuksen aikana.

Opinpaja

Opinpajojen lähikontaktissa tapahtuva ohjaustoiminta lopetetaan toistaiseksi. Kasvatusohjaajat ja erityisopettajat antavat opiskelijoille etäohjausta Teams:n kautta. Ohjaajat ja opiskelijat sopivat ohjauksesta suoraan keskenään.

Asuntolatoiminta

Asuntolat on suljettu, poislukien tallivuorossa olevat opiskelijat.

Yksikköjen aukiolo

Koulutuskeskus Brahen yksiköt pitävät ulko-ovet suljettuina 18.3.2020 lähtien. Voit olla yhteydessä opiskelijapalveluihin / opintotoimistoon brahe@raahenedu.fi,

Opintotoimistojen numerot

Raahen ammattiopisto 040 135 7160

Lybeckerin opisto 040 0653 602

Ruukin maaseutuopisto 040 135 7180

sekä työelämäpalveluihin eveliina.noponen@raahenedu.fi, 040 663 8815

Ravintolapalvelut

Ravintola Meritähti on suljettu 17.3.2020 lähtien. Opiskelijaravintolat on suljettu 18.3.2020 lähtien.

Oppilashuollon toiminta

Koulukuraattorit ja terveydenhoitajat tiedottavat huoltajia ja opiskelijoita miten sovittujen tapaamisten kanssa edetään. Nopeaa apua vaativissa asioissa koulukuraattoriin tai terveydenhoitajaan voi olla yhteyksissä puhelimitse tai Wilman välityksellä.

Mahdolliset muutokset

Hallituksen päätös julkaistiin äsken, joten näihin yllä mainittuihin ohjeistuksiin voi tulla muutoksia, joista tiedotetaan opiskelijoita tarvittaessa.

Näiden edellä mainittujen toimenpiteiden on tarkoituksena suojata opiskelijoitamme, asiakkaitamme, henkilöstöämme sekä laajemmin väestöä sekä turvata yhteiskunnan ja talouselämän toiminta.

 

Jaana Ritola
Kuntayhtymän johtaja, rehtori