Hyppää sisältöön

In English

27.7.2022

Väylä- ja polkuopintojen kautta korkeakouluun!

Brahessa on mahdollista suorittaa useilla eri aloilla korkeakouluopintoja ja varmistaa näin paikka jatko-opintoihin.

Meillä Brahessa on tarjolla hyvät väylät jatko-opintoihin korkeakouluihin. Väyläopintotarjotin on täydentymässä syksyllä 2022, joten lisää väyliä on luvassa!

Pisimmälle on viety media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinnon polku peligraafikoksi, jossa opiskelija suorittaa osana perustutkinto-opintojaan 60 op AMK-opintoja Kajaanin ammattikorkeakouluun. Hyvällä opintomenestyksellä suoritetuista opinnoista saa kelpoisuuden jatkaa opintoja suoraan Kajaanin ammattikorkeakoulussa pelialan tradenomiksi osallistumatta valintakokeeseen. 

OAMK Highway -väyläopinnot Oulun ammattikorkeakouluun koostuvat 15 op:stä, jotka suorittamalla toisen asteen opiskelija varmistaa opinto-oikeuden Oulun ammattikorkeakouluun. Väyläopiskelu ei ole alasidonnaista, eli voit valita sinua kiinnostavan väylän riippumatta siitä, millä alalla Brahessa opiskelet.  Opinnot ovat maksuttomia ja ne voi suorittaa toisen asteen opintojen aikana. Tekniikan väyläopinnoista voit suunnata insinööri (AMK) -tutkintoon energia- ja ympäristötekniikan, konetekniikan, rakennus- ja yhdyskuntatekniikan, sähkö- ja automaatiotekniikan tai talotekniikan alalle tai rakennusmestariksi. Informaatioteknologia-väylä johtaa tietojenkäsittelyn tradenomiopintoihin tai tieto- ja viestintätekniikan insinööriopintoihin. Luonnonvara-alalla voit suorittaa Highway-väyläopinnot agrologiopintoihin.

Kajaanin ammattikorkeakoulun KAMK Start -väyläopinnot suorittamalla voit jatkaa insinööriksi, liiketaloustradenomiksi, restonimiksi, terveydenhoitajaksi/sairaanhoitajaksi, sosionomiksi tai liikunnanohjaajaksi.

Kuvataiteen jatko-opintoja suunnittelevalle löytyy sujuva väylä kuvataiteen ammattikorkeakouluopintoihin Lapin AMKiin.

Lue lisää korkeakouluopinnoista ammatillisten opintojen aikana!