Hyppää sisältöön
11.11.2019

Yksityinen: Haussa oleva työvoimakoulutus!

Metallialan koulutus (nro 688933)

 • Kone- ja tuotantotekniikan pt tai
 • Tuotantotekniikan at (Levy- ja hitsaustekniikan osaamisala sekä koneistuksen osaamisala).
 • Koulutetaan koko tutkinto tai tutkinnon osia em. tutkinnoista henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti.
 • Koulutus voi sisältää työpaikalla oppimista, joka toteutetaan alueen yrityksissä joko koulutus- tai oppisopimuksella.

Lisätietoja: https://koulutukset.te-palvelut.fi/kt/688933?locations=Raahe&&announced=0&sort=1

Laboratorioalan koulutus (nro 688845)

 • Koulutuksen tavoitteena on suorittaa tutkinnon osia laboratorioalan perustutkinnosta.
 • Laboratorion perustyöt (40 osp), mikäli niitä ei ole jo suoritettuna.
 • Lisäksi jotakin seuraavista pakollisista tutkinnon osista: Mittaukset ja laiteanalytiikka (25 osp), Orgaaninen ja kromatografinen analytiikka (25 osp), Bioanalytiikka (25 osp)
 • Koulutus voi sisältää työpaikalla oppimista, joka toteutetaan alueen yrityksissä joko koulutus- tai oppisopimuksella.

Lisätietoja: https://koulutukset.te-palvelut.fi/kt/688845?locations=Raahe&&announced=0&sort=1

Rakennusalan koulutus (nro 689015)

 • Rakennusalan pt (talonrakennuksen osaamisala), talonrakennusalan at, pintakäsittelyalan pt tai pintakäsittelyalan at.
 • Mahdollisuus suorittaa koko tutkinto tai tutkinnon osia em. tutkinnoista henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti.
 • Koulutus toteutetaan päivämuotoisesti lähiopetuksena.
 • Koulutus voi sisältää työpaikalla oppimista, joka toteutetaan alueen yrityksissä joko koulutus- tai oppisopimuksella.

Lisätietoja: https://koulutukset.te-palvelut.fi/kt/689015?locations=Raahe&&announced=0&sort=1

Ravintola ja catering-alan koulutus (nro 689180)

 • Koulutuksen ammatillinen osa perustuu opiskelijan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelmaan ja työelämän toiveisiin opiskelijan osaamisesta.
 • Koulutus voi sisältää esimerkiksi seuraavia tutkintoja/tutkinnon osia:
  • Ravintola- ja catering-alan perustutkinto
  • Ruokapalvelujen ammattitutkinto
 • Työpaikalla oppiminen suunnitellaan hoksissa ja toteutetaan tiiviissä yhteistyössä yritysten kanssa.

Lisätietoja: https://koulutukset.te-palvelut.fi/kt/689180?locations=Raahe&&announced=0&sort=1

Kiinteistö- ja puhtauspalvelualan koulutus (nro 689192)

 • Kiinteistö- ja puhtauspalvelualan osaamisalan perustutkinnon tai ammattitutkinnon osia.
 • Koulutus kestää vuoden, jonka aikana on mahdollista suorittaa täydennyskoulutusta tai tutkinnon osia, mikäli edellytykset tutkinnon osan/osien suorittamiseen täyttyvät.
 • Alan ammattitutkinnon suorittanut toimii kiinteistönhoidon, laitoshuollon, teknisen kiinteistönhoidon tai toimitilahuollon tehtävissä puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan asiakaskohteissa.
 • Koulutuksessa voit suuntautua: kiinteistöhoidon osaamisalaan, toimitila-/laitoshuollon osaamisalaan.
 • Koulutus toteutetaan monimuotoisin menetelmin työpaikoilla ja oppilaitosympäristöissä. Työpaikalla oppiminen voi olla osa opiskelijan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelmaa, HOKSia.

Lisätietoja

https://koulutukset.te-palvelut.fi/kt/689192?locations=Raahe&&announced=0&sort=1

Koulutuksen kohderyhmänä ovat TE-toimiston asiakkaat, joilla on halu työskennellä alan tehtävissä. Koulutukseen valittavalla tulee olla terveydelliset valmiudet työskennellä alalla.  Soveltuvuus arvioidaan hakuvaiheen haastattelussa.