Hyppää sisältöön

In English

31.3.2023

Yrittäjyyskasvatuksella luodaan valmiuksia tunnistaa omaa osaamista

Rehtori Jaana Ritolan mielestä on tärkeää, että yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta ovat osa kaikkien koulutusalojen opintoja.

Koulutuskeskus Brahe on ollut mukana luomassa uutta Pohjois-Pohjanmaan yrittäjyyskasvatuksen strategiaa ja aikoo jalkauttaa sen tavoitteet osaksi omaa toimintaansa. Uudistuneen Pohjois-Pohjanmaan yrittäjyyskasvatuksen strategian sisältö on koottu minunpolkuni.fi -sivustolle. Strategian julkistamistilaisuus pidettiin 30.3. Oulun yliopistolla. 

Valtakunnallisen yrittäjyyskasvatusjärjestö YES ry:n toiminnan johtaja Sanna Lehtonen totesi tilaisuudessa, että yrittäjyyskasvatuksella ei luoda valmiuksia vain tulevaisuutta varten. Sen kautta luodaan taitoja, joita voi hyödyntää tässä ja nyt.

Myös Koulutuskeskus Brahen edustajia oli tilaisuudessa esittelemässä hyviä käytäntöjä. Kansainvälisyysaiheisessa työpajassa Ari Hannus ja Mira Torvinen-Määttä kertoivat, miten Brahessa on yhdistetty yrittäjyyttä kansainväliseen toimintaan.

Ari Hannus ja Mira Torvinen-Määttä
Ari Hannus ja Mira Torvinen-Määttä. KUVA: Minna Kilpeläinen

Paneelikeskustelussa ”Kestävää tulevaisuutta luodaan yhdessä” yrittäjän näkökulmaa oli tuomassa Koulutuskeskus Brahesta valmistunut Ruukki Distilleryn yrittäjä Arttu Oikarinen.

Oikarinen totesi, että yrittäjyyskasvatus on tärkeää tasa-arvon näkökulmasta. Kaikille kouluasteille ulottuvalla yrittäjyyskasvatuksella taataan se, että yrittäjyys ja yrittäjämäiset toimintatavat tulevat tutuksi myös niille, jotka eivät ole yrittäjäperheistä.

Kuva paneelikeskustelusta
Paneelikeskustelussa yrittäjä Arttu Oikarinen, Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien järjestöpäällikkö Kirsi Anttila ja opiskelija Mikko Soini Terwa-akatemiasta keskustelivat yrittäjyyskasvatuksesta ja kestävästä tulevaisuudesta. KUVA: Minna Kilpeläinen

Yrittäjyyskasvatus ei ole pelkästään liiketoiminnan opettamista, vaan yrittäjyyskasvatuksessa tärkeää on muun muassa toiminnallisuus, tiimityöskentely, projektimaiset työtavat ja mahdollisuuksien näkeminen. Koulutuskeskus Brahessa yrittäjyyskasvatusta kehittävä Heli Leskelä näkee, että yrittäjämäisen pedagogiikan avulla opiskelija muodostaa osaamisidentiteettiään, käsitystä omasta osaamisestaan.

– Käsitykset omasta osaamisesta syntyvät vuorovaikutuksessa muiden kanssa.

Erilaisten asioiden kokeileminen auttaa löytämään omia vahvuuksia ja kiinnostuksen kohteita. Myös epäonnistuminen on sallittua ja kuuluu asiaan. Epäonnistumisia ei tarvitse pelätä. 

Koulutuskeskus Brahesta pystyy suuntaamaan valmistumisen jälkeen työelämään, yrittäjäksi sekä jatko-opintoihin. Rehtori Jaana Ritola pitää tärkeänä näiden kaikkien valmistumisen jälkeisten polkujen kehittämistä. Yrittäjyyskasvatus on osa tätä työtä. 

– On tärkeää, että yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta ovat osa kaikkien koulutusalojen opintoja. Yrittäjämäistä otetta ja hyvää asennetta tarvitaan kaikissa työtehtävissä. Vaikka opiskelija ei suuntaisi valmistumisen jälkeen yrittäjäksi, voi se jossakin uran vaiheessa olla yksi työllistymisen vaihtoehto. Meillä Brahessa yrittäjyys näkyy monella tavalla arjessa. Meillä toimii esimerkiksi eri koulutusalojen yhteinen yrittäjyystiimi, järjestetään yrittäjyyden teemapäiviä, Nuori Yrittäjyys -toiminta on vilkasta ja opiskelijoitamme kisailee vuosittain Taitaja-kilpailun yrittäjyyssarjassa.

Anu rautio, Mira torvinen-Määttä, Arttu Oikarinen ja Ari Hannus
Koulutuskeskus Brahessa yrittäjyyskasvatusta tehdään yhdessä ja yhteistyössä työelämän kanssa. Kuvassa Brahen väestä Anu Rautio, Mira Torvinen-Määttä ja Ari Hannus. Arttu Oikarinen (kolmas vasemmalta) on vieraillut Brahen yrittäjyysteemapäivissä kertomassa opiskelijoille omasta tiestään yrittäjäksi. KUVA: Minna Kilpeläinen