Hyppää sisältöön

In English

29.3.2023

Yrittäjyyskasvatus valmentaa työelämään – uudistunut Pohjois-Pohjanmaan yrittäjyyskasvatuksen strategia julki

Brahe on mukana laajassa verkostossa, jossa on luotu Pohjois-Pohjanmaan yrittäjyyskasvatuksen uudistunut strategia.

Pohjois-Pohjanmaan koulutusorganisaatiot ja yrittäjät ovat yhdistäneet voimansa ja tehneet alueelle yrittäjyyskasvatuksen strategian vuoteen 2027 asti. Uudessa yrittäjyyskasvatuksen strategiassa ovat mukana kestävän kehityksen, digitalisaation ja kansainvälistymisen osaamistavoitteet jokaiselle koulutusasteelle. Se julkaistaan torstaina 30. maaliskuuta VÄKEVÄ-hankkeen loppuseminaarissa Oulun yliopistolla. 

Seminaarin keynote-puhujina ovat kansanedustaja Mari-Leena Talvitie ja professori Matti Muhos. Myös Koulutuskeskus Brahen edustajia on loppuseminaarissa esittelemässä hyviä käytäntöjä. Kansainvälisyysteemaisessa työpajassa Ari Hannus ja Mira Torvinen-Määttä kertovat, miten Brahessa on yhdistetty yrittäjyyttä kansainväliseen toimintaan. Paneelikeskustelussa ”Kestävää tulevaisuutta luodaan yhdessä” yhtenä panelistina on Koulutuskeskus Brahesta valmistunut Ruukki Distilleryn yrittäjä Arttu Oikarinen. Paneelissa kuullaan opiskelijoiden, opetushenkilöstön, yrittäjäjärjestöjen ja yrittäjien ajatuksia yrittäjyyskasvatuksen teemoihin.

Uusi strategia linjaa, että toisen asteen yrittäjyyskasvatusta tehdään tarjoamalla opiskelijoille oppimiskokemuksia, jotka kannustavat aloitteellisuuteen, yrittäjämäiseen toimintaan, yhteistyöhön ja vastuullisuuteen. Toisen asteen yrittäjyyskasvatuksessa korostuvat monipuoliset menetelmät ja yhteistyö työelämän kanssa.

VÄKEVÄ-hankkeessa järjestettiin maakunnan kattavia osallistavien työpajoja, joiden tuottaman tiedon pohjalta konkretisoitiin valittujen tavoitteiden sisällöt. Yhteisen työskentelyn pohjana käytettiin kouluastekohtaisia opetussuunnitelmia. Malli linjaa tulevien vuosien yrittäjyyskasvatusta ja sen toteuttamista alueen erityispiirteet huomioiden. Hankkeen osatoteuttajat ovat sitouttaneet organisaationsa mukaan kehittämistyöhön ja sen kautta syntyvien tulosten käyttöön.

Uudistetulle minunpolkuni.fi-sivustolle on koottu sekä yrittäjyyskasvatuksen mallin strategian sisältö että niihin liittyviä työkaluja ja vinkkejä jokaiselle kouluasteelle. Näin vahvistetaan opetushenkilöstön osaamista. Minunpolkuni.fi-sivustolla toisen asteen strategian valokuvat ovat kuvanneet Koulutuskeskus Brahen valokuvauksen opiskelijat Anni Törne ja Saija Pönkkö. 

Uskalla yrittää -aluetapahtuma 2023
Uskalla yrittää -aluetapahtuma Oulussa. Koulutuskeskus Brahen opiskelija Hanna Kinnunen / Ikuistaja NY haastattelussa. KUVA: Anni Törne