Hyppää sisältöön

In English

Hyvinvoivaa kasvua luva-alalla

Hankeaika: 1.1.2023 – 30.4.2025

Rahoitus: OPH

Hallinnoija/koordinaattori: Koulutuskuntayhtymä Brahe

Kumppanit: Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä, Keski-Pohjanmaan koulutuskuntayhtymä, Harjun oppimiskeskus Oy, Koulutuskeskus Salpaus, Hevosopisto Oy

Tiivistelmä hankkeesta:

Hankkeen tavoitteena on lisätä hyvinvointia ja tasa-arvoa luonnonvara-alan oppilaitoksissa. Opiskelijoiden hyvinvointiin keskittyminen on tärkeää, sillä sen avulla voidaan torjua arjenhallintaan, mielenterveyteen sekä sosiaalisiin taitoihin liittyviä haasteita, joita korona-aika on osaltaan lisännyt. Hankkeessa näitä tavoitteita toteutetaan muun muassa kehittämällä asuntolatoimintaa, luomalla kohtaavan toiminnan malli, parantamalla oppimisen saavutettavuutta, kehittämällä muualla opiskelevien ohjausta (koso ja opso), edelleen kehittämällä tutortoimintaa sekä eri tasoista opiskelijavaikuttamista ja lisäämällä yhteistyötä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Toimilla pyritään lisäämään kattavasti koko oppilaitosyhteisön hyvinvointia sekä lisäämään näin osallisuutta, yhteisöllisyyttä ja yhdenvertaisuutta.

Lisätietoja: Kirsi Autio, kirsi.autio@brahe.fi

OPH rahoittaa ja Luonnon kasvattama -logot