Hyppää sisältöön

In English

Haluatko rekrytoida osaajia työelämään?

Milloin oppisopimus?

Työelämässä oppimisesta sovitaan joko koulutus- tai oppisopimuksella. Molemmissa malleissa varmistetaan, että työpaikalta löytyvät opiskelua vastaavat työtehtävät, tarpeelliset välineet sekä osaavaa henkilöstöä ohjaukseen. Työnantaja nimeää työpaikkaohjaajan ja oppilaitos ohjaavan opettajan.

Oppisopimuksessa hankitaan osaamista työsuhteessa. Oppisopimus on määräaikainen työsopimus, johon määritellään myös koeaika. Opiskelijaa koskevat samat oikeudet ja velvollisuudet kuin muitakin työntekijöitä. Oppisopimuksessa maksetaan TES:n mukaista palkkaa ja opiskelijalle kertyy palkallisia vuosilomapäiviä. Työnantaja voi päättää, maksaako hän opiskelijalle palkkaa oppilaitoksessa tapahtuvan opiskelun ajalta. Mikäli se on palkatonta, oppisopimustoimisto maksaa opiskelijalle opintososiaalisia etuuksia.

Oppisopimusesite 

Oppisopimuksessa huomioitavaa:

 • Koulutus tapahtuu työpaikalla käytännön työtehtävissä.
 • Opiskelijan viikoittaisen työajan tulee olla keskimäärin vähintään 25 tuntia.
 • Sopii 15-vuotta täyttäneille.
 • TES:n mukainen palkkaus. Aloilla, joilla ei ole TESiä, palkka sovitaan erikseen. Koeaika määritetään työlainsäädännön mukaisesti.
 • Voidaan sopia tutkinnon osan, osan osan tai koko tutkinnon suorittamisen ajaksi.
 • Työnantaja vastaa vakuutuksista. Oppisopimus tehdään yleensä työsopimuksen rinnalle. Eli jos on jo voimassa oleva työsopimus, laaditaan sen rinnalle oppilaitoksen ja työnantajan välinen sopimus työpaikalla oppimisesta.
 • Työnantajalle voidaan maksaa tapauskohtaisesti koulutuskorvausta. Korvausta haetaan oppisopimustoimistolta. 
 • Vuosina 2022-2025 maksetaan alle 20-vuotiaan opiskelijan kouluttamisesta työpaikalle korotettua koulutuskorvausta, jonka suuruus on 120€/kk.
 • Yrittäjän oppisopimuskoulutus tapahtuu omassa yrityksessä.

Jos työnantaja ei maksa tietopuolisen koulutuksen päiviltä palkkaa, niin opiskelijalla on oikeus seuraaviin etuuksiin:

 • 15 € päiväraha
 • 17 € perheavustus, jos sinulla on huollettavana alle 18-vuotias lapsi
 • 8 € majoituskorvaus, jos opiskelu vaatii yöpymistä toisella paikkakunnalla
 • Matkakorvausta maksetaan, jos matka oppilaitokseen on yli 10 kilometriä. Korvaus maksetaan halvimman matkustustavan mukaan. 

Tutustu opso-korvausten hakuohjeeseen tästä!

Milloin koulutussopimus?

Koulutussopimus korvaa aikaisemmin käytössä olleen työssäoppimisen. Nykyään puhutaankin työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta, joka siis tehdään joko koulutussopimuksella tai oppisopimuksella. Suurin ero näissä kahdessa mallissa on se, että oppisopimuksessa maksetaan TES:n mukaista palkkaa ja koulutussopimuksessa ei. Oppisopimuksessa opiskelija on siis työntekijä ja koulutussopimuksessa opiskelija pysyy opiskelijana. 

Koulutussopimuksessa huomioitavaa:

 • Opiskelija on oikeutettu opintotukeen, koulumatkatukeen (PT) ja ateriakorvaukseen (PT).
 • Työnantaja vastaa työturvallisuudesta.
 • Oppilaitos vastaa tapaturmavakuutuksesta ja vastuuvakuutuksesta.
 • Koulutussopimuksella hankitaan ja vahvistetaan osaamista työpaikalla opiskelijana.
 • Sopii kaikenikäisille.
 • Voi ajoittua 1–5 päivälle viikossa, tuntimäärä sovitaan yksilöllisesti.
 • Ei ole työsuhde. Työnantaja ei maksa palkkaa tai tarjoa muuta korvausta.
 • Voidaan sopia tutkinnon osa tai pienempi osa kerrallaan tai useammasta tutkinnon osasta.
 • Sopimuksen tekevät työnantaja ja koulutuksen järjestäjä. 
 • Opiskelijalle nimetään työpaikkaohjaaja, kuten oppisopimuskoulutuksessa.

Toimii myös yhdistelmänä

Voit yhdistellä oppisopimusta sekä koulutussopimusta sinun ja työpaikkasi tarpeiden ja mahdollisuuksien mukaan joustavasti, yksilöllisesti ja laajemman osaamisen hankkimiseksi. Oppisopimus ja koulutussopimus voidaan solmia myös kesätyön ajalle. Lisäksi koulutussopimus ja oppisopimusjaksot voivat vuorotella opiskelijan ja työpaikan tarpeiden mukaisesti. 

Yrittäjän oppisopimus

Olitpa aloittava tai jo paljon kokemusta kerännyt yrittäjä, oppisopimuksella suoritettu tutkinto tai lisäkoulutus tuo varmuutta yrittäjyyteen ja kehittää yritystoimintaasi. Oppisopimuksella kouluttaudut työn ohessa omassa yrityksessäsi. Yrittäjän oppisopimus solmitaan yrittäjän ja oppisopimustoimijan välillä.  Yrittäjän oppisopimuksella suoritat koulutuksesta suurimman osan omassa yrityksessäsi työskennellen ja täydennät opintojasi oppilaitoksessa tai verkossa opiskellen.

Yrittäjän oppisopimuksessa huomioitavaa:

 • Oppisopimuksen edellytyksenä on yrittäjyys (yritysmuoto tulee olla tmi, oy, osuuskunnan jäsen, ay, ky) ja YEL-vakuutus.
 • Yrittäjänä voit opiskella ammatillisia perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintoja tai niiden osia
 • Osaamisen kehittäminen tapahtuu yrittäjän omassa yritystoiminnassa
 • Voit tehdä vähintään 25h/viikossa työtä yrittäjänä koulutuksen tavoitteeseen liittyvissä tehtävissä 
 • Lähiopetus on maksutonta
 • Lähipäivistä voidaan maksaa opintososiaalisia etuja.
 • Yrittäjälle työpaikkaohjaajaksi  nimetään (mentori). Hän on joko yrittäjän omassa yrityksessä tai toisessa työpaikassa tai muutoin työpaikkaohjaajaksi soveltuva ammattitaidoltaan, koulutukseltaan ja työkokemukseltaan pätevä henkilö. Mentori voi löytyä valtakunnallisesta mentoripankista  https://mentoripankki.recit.fi/ tai yrittäjän omasta yhteistyöverkostosta.

Ansiomenetykseen  oppilaitoksen opintoihin osallistumisen osalta voi hakea korvausta opintososiaalisina etuina (päiväraha ja perheavustus). Oppisopimusopiskelija voi myös hakea matka- ja majoittumiskorvausta. Perustutkinnot ovat aina ilmaisia opiskella opiskelijalle, mutta ammatti- ja erikoisammattitutkinnoista saatetaan peria maksuja voimassaolevan hinnaston mukaisesti. Koulutuskorvausta ei makseta yrittäjän oppisopimuksessa.

Lisätietoa oppisopimusasioista

Lisätietoa oppisopimuskoulutuksesta ja koulutussopimuksesta saat hakijan palveluista.

Lisätietoa oppisopimusasioihin liittyen löydät myös seuraavista linkeistä:

Kysy lisää!

Noponen Eveliina

Noponen Eveliina
työelämävastaava, oppisopimus, Brahe Luotsi -uraohjaaja

eveliina.noponen@brahe.fi

040 663 8815

Madetoja Merja

Madetoja Merja
johdon assistentti

merja.madetoja@brahe.fi

044 439 4351