Hyppää sisältöön

In English

ADR-koulutukset

Autonkuljettajalta vaaditaan ADR-koulutus/ajolupa, mikäli kuljetetaan vaarallisia aineita yli sallitun enimmäismäärien (vapaarajan). Ajoluvan saaminen tulee suorittaa ADR-koulutus ja loppukoe hyväksytysti. Ajolupa on voimassa 5 vuotta kotimaan ja kansainvälisissä kuljetuksissa. ADR-koulutus mahdollistaa ammattipätevyysmerkinnän saannin.

Jos sinulla on vanhentuva ADR-ajolupa, voit uudistaa sen ADR-täydennysperuskurssilla.

ADR-koulutuksen sisältö:

 • vaarallisten aineiden kuljetukseen liittyvät riskit, määräykset
 • perustiedot onnettomuustilanteiden välttämiseksi
 • tiedot onnettomuustilanteissa tarvittavista välittömistä toimenpiteistä

Uu­dis­tu­nut ADR-kou­lu­tus ja­kaan­tuu yh­dis­tet­tyyn pe­rus­kurs­siin (YP), pe­rus­kurs­siin (P), säi­liö­kul­je­tus­ten eri­kois­kurs­siin (ES), luo­kan 1 rä­jäh­tei­den eri­kois­kurs­siin (E1), luo­kan 7 ra­dioak­tii­vis­ten ai­nei­den eri­kois­kurs­siin (E7) se­kä täy­den­nys­kurs­sei­hin. Kai­kis­ta ADR-kou­lu­tuk­sis­ta on mah­dol­lis­ta saa­da 1 am­mat­ti­pä­te­vyy­den jat­ko­kou­lu­tus­mer­kin­tä.

Kurssit

Peruskurssi ADR (P)

 •   perusajolupa, luokat 2 – 6 ja 8 – 9, ei säiliö
 •   kesto 3 pv / 18 h
 •   kurssin/ajolupakokeen hyväksyttävästi suorittanut voi hakea viisi vuotta voimassaolevan ADR-perusajoluvan.
 •   perusajolupa oikeuttaa kuljettamaan taulukon ADR-ajoluvat ja kuljetusoikeudet mukaisesti kappale- ja irtotavarana muiden luokkien aineita, mutta ei luokan 1 räjähteitä eikä luokan 7 radioaktiivisia aineita.

Yhdistetty peruskurssi ADR (YP)

 • yhdistetty perusajolupa, luokat 1-9, ei säiliö
 • kesto 4 pv / 26 h
 • kurssin/ ajolupakokeen hyväksyttävästi suorittanut voi hakea viisi vuotta voimassaolevan ADR -perusajoluvan. Luvan voimassaoloaika määrittyy perusajoluvan mukaisesti.
 • yhdistetty perusajolupa oikeuttaa kuljettamaan taulukon ADR -ajoluvat ja kuljetusoikeudet mukaisesti kappale- ja irtotavarana kaikkien luokkien (1 – 9) aineita.

ADR (E1)

 • räjähdeajolupa
 • kesto 1 pv / 8 h
 • räjähteiden ja pyroteknisten aineiden kuljettamiseen liittyvät riskit, perustiedot onnettomuustilanteiden välttämiseksi sekä tiedot onnettomuustilanteissa tarvittavista välttämättömistä toimenpiteistä henkilöiden, omaisuuden ja ympäristön suojaamiseksi sekä onnettomuuden vaikutusten rajoittamiseksi.
 • kurssin/ ajolupakokeen hyväksyttävästi suorittanut voi täydentää ADR -peruskurssin perusteella saadun ADR -perusajoluvan räjähdeajoluvaksi (viiden vuoden voimassaoloaika lähtee määrittymään perusajoluvasta).
 • räjähdeajolupa oikeuttaa kuljettamaan luokan 1 räjähteitä yli vapaarajan.

ADR (E7)

 • radioaktiivisten aineiden ajolupa
 • kesto 1 pv / 8  h
 • kurssilla/hyväksytyllä ajolupakokeella voi täydentää ADR -peruskurssin perusteella saadun ADR -perusajoluvan radioaktiivisten aineiden ajoluvaksi räjähdeajoluvaksi (viiden vuoden voimassaoloaika lähtee määrittymään perusajoluvasta).
 • radioaktiivisten aineiden ajolupa oikeuttaa kuljettamaan luokan 7 radioaktiivisia aineita yli vapaarajan.
 • kuljettajalla on oltava räjähdeajolupa tai radioaktiivisten aineiden ajolupa silloinkin, kun räjähteen tai radioaktiivisen aineen määrä jää alle vapaarajan, mutta kuljetettavana oleva jonkin muun luokan aine aiheuttaa vapaarajan ylittymisen.

ADR (ES)

 • säiliöajolupa
 • kesto 2 pv / 16 h
 • kurssin/ajolupakokeen hyväksyttävästi suorittanut voi täydentää ADR -perusajolupansa viisi vuotta voimassaolevaksi ADR-säiliöajoluvaksi. Luvan voimassaoloaika määrittyy perusajoluvan mukaisesti.
 • säiliölupa oikeuttaa kuljettamaan vaarallisia aineita säiliöissä myös silloin, kun ylitetään taulukon ”ADR -ajoluvat ja kuljetusoikeudet” tilavuudet.

ADR (TP)

 •  kesto 1 pv / 9 h
 • perehdytetään uuteen tekniikkaan, muuttuneeseen lainsäädäntöön sekä vaarallisten aineiden ja esineiden kuljettamiseen liittyviin erityispiirteisiin.
 • koulutus/ajolupakoe oikeuttaa saamaan uuden viisi vuotta voimassa olevan ADR -perusajoluvan.

ADR (YT)

 •  yhdistetty täydennyskurssi
 •  kesto 2 pv / 16 h
 • perehdytetään uuteen tekniikkaan, muuttuneeseen lainsäädäntöön sekä vaarallisten aineiden ja esineiden kuljettamiseen liittyviin erityispiirteisiin.
 • koulutus/ajolupakoe oikeuttaa saamaan uuden viisi vuotta voimassa olevan yhdistetyn ADR –perusajoluvan + säiliöajoluvan.

Koulutusten hinnat

ADR (P) hinta 390,60 €, sis. alv 24%  (315 €, alv 0%) +  viranomaiskulut 

ADR (YP) hinta 452,60 €, sis. alv 24%  (365 €, alv 0%) +  viranomaiskulut 

ADR (ES) hinta 334,80 €, sis. alv 24%  (270 € alv 0%) +  viranomaiskulut 

ADR (YT) hinta 334,80 €, sis. alv 24%  (270 € alv 0%) +  viranomaiskulut 

ADR (TP) hinta 192,20 €, sis. alv 24%  (155 € alv 0%) +  viranomaiskulut 

ADR (E1) hinta 186 €, sis. alv 24%  (150 € alv 0%) +  viranomaiskulut 

ADR (E7) hinta 186 €, sis. alv 24%  (150 € alv 0%) +  viranomaiskulut 

Kun osallistut koulutukseen:

 • Ajolupakokeeseen osallistuvan on pitänyt suorittaa vaarallisten aineiden kuljettajan ajolupakoulutus enintään 12 kuukautta ennen koetta. Ajolupa myönnetään hakijalle, jolla on vähintään B-luokan ajokortti. Hänen tulee myös olla suorittanut ajolupakokeen hyväksytysti enintään kuusi kuukautta aikaisemmin. Hyväksytysti suoritettu ADR-ajolupakoe on voimassa 6 kuukautta, jonka aikana ADR-ajolupaa on haettava Ajovarman toimipisteestä
 • Ajolupa myönnetään 5 vuodeksi myöntämispäivämäärästä/uudistettavan ajoluvan voimassaolon päättymispäivästä lähtien.
 • Ajolupaa luovutettaessa henkilöllä on oltava auton ajo-oikeus.
 • Ajoluvan voimassaoloa voi jatkaa 5 vuodella tietyin edellytyksin. (hyväksytysti suoritettu täydennyskurssia vastaava koe ajoluvan voimassaolon päättymistä edeltävän 12 kk aikana)
 • Jos koe on suoritettu aikaisemmin kuin 12 kuukautta ennen luvan voimassaolon päättymistä, uusi viiden vuoden ajolupa myönnetään kokeen suorittamispäivästä lukien.

Ilmoittautuminen ja sähköinen haku

Kirjaudu osoitteeseen https://raahenedu.inschool.fi/

Valitse hae koulutukseen ja sen jälkeen valitse listasta oikea koulutus ja klikkaa koulutuksen edessä olevaa rastia, jolloin koulutus siirtyy ostoskoriin. Täydennä puuttuvat tiedot ja lähetä hakemus. Otamme yhteyttä hakemuksen saapumisen jälkeen.

Kysy lisää!

Mikkonen Seppo

Mikkonen Seppo
lehtori, logistiikka-ala

seppo.mikkonen@brahe.fi

040 135 7153

kansainvälisyysyhteyshenkilö, logistiikka