Hyppää sisältöön

In English

Kestävä kehitys, digitalisaatio ja kansainvälisyys osana yrittäjyyskasvatusta (VÄKEVÄ)

Hankeaika: 1.5.2021–30.4.2023

Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020

Hankkeen toimenpiteitä; tasalaatuisuus henkilökunnan digitaalisiin taitoihin. Digitaalisuutta, kiertotaloutta ja yrittäjyyspolkua kehitetään yhdessä KV-toiminnan kanssa. Olemassa olevan KV-verkoston yhteistyökumppaneiden joukosta pilotoidaan yrityksiä, joissa opiskelijat saavat ideoita yritystoimintaan. Tavoitteet saavutetaan ottamalla kaikessa toiminnassa huomioon voimakkaasti kehittyvät digitaaliset ympäristöt, järjestämällä toimialakohtaisia työpajoja, joissa huomioidaan substanssiosaaminen. Tämä mahdollistaa kestävän kehityksen ja vähähiilisyyden huomioimisen uudessa digitaalisemmassa toimintaympäristössä. KV- toiminnassa näkyy yrittäjähenkisyys ja itsensä brändääminen (Ammatti-identiteetin luominen).

Hanketta koordinoi Oulun yliopisto. Osatoteuttajat Oulun Ammattikorkeakoulu Oy, Oulun kaupunki, Koulutuskuntayhtymä Brahe, Koulutuskuntayhtymä OSAO, Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä, 
Centria-ammattikorkeakoulu Oy

Lisätietoja:
Heli Leskelä
heli.leskela@brahe.fi 

 

Hankkeessa toteutetut sisällöt:

Pohjois-Pohjanmaan yrittäjyyskasvatuksen uudistettu strategia, linjaukset, koulutusasteiden osaamistavoitteet sekä työkaluja opetukseen löytyy Minun polkuni- sivustolta