Hyppää sisältöön

In English

LYY - Luovasti toihin -hanke

Hankeaika: 1.3.2017–30.6.2020

Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020

Hankkeessa kehitetään yhteistyössä Lybeckerin opiston ja yritysten kanssa oppimismalleja sijoittamalla työssäoppijoita ryhminä sekä perinteisen metalli- ja palvelu- ja kaupan alan että luovan alan yrityksiin. Päätavoitteena on luoda koulutusmalleja, jotka lisäävät koulutuksen työelämävastaavuutta.  Opiskelijat hyötyvät aidossa ympäristössä toteutettavasta opetuksesta samalla, kun he oppivat yrittäjämaista ajattelua ja luovan alan osaajien työmahdollisuuksien tunnistamista sekä oman osaamisen markkinointia. Hankkeen aikana myös opettajilla on mahdollisuus tehdä muutaman viikon mittaisia työelämäjaksoja yrityksissä.

Lisätietoja:
Tomi Tuikkala
tomi.tuikkala@brahe.fi